شاید شما هم در مورد نوشتن اصتلاح یا اصطلاح دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم (اصتلاح یا اصطلاح ?).

معنی اصطلاح
معنی اصطلاح

املای صحیح این واژه « اصطلاح » می‌باشد و نوشتن آن به صورت « اصتلاح » نادرست است.

معنی اصطلاح

مترادف و معادل واژه اصطلاح:

 • تعبیر
 • زبان
 • کلمه
 • واژه
 • سازش
 • بهم ساختن
 • سازش کردن
 • صلح
 • زبانزد
 • واژاک
 • لغتی که جمعی برای خود وضع کنند و بکار برند
آوا: /~estelAh/
اشتباه تایپی: hwxghp
نقش: اسم
جمع اصطلاح:اصطلاحات
اصطلاح به انگلیسی:expression
idiom
term
terminology
اصطلاح به عربی:تعبیر
صفة
معنی اصطلاح

اصتلاح

تلفظ اصطلاح

معنی اصطلاح در لغتنامه دهخدا

اصطلاح [ اِ طِ ]( ع مص ) با یکدیگر صلح کردن، با هم صلح کردن، مأخوذ از صلح است، چون در باب افتعال صاد مقابل تای افتعال افتاد تای را بدل به طا کردند اصطلاح شد.

با هم صلح کردن، آشتی کردن، تصالح || ( اصطلاح فقه ) رجوع به مبحث صلح در فقه شود || فراهم آمدن قومی برای امری || عرف خاص، و آن عبارت از اتفاق طایفه مخصوصی بر وضع چیز است. جمع اصطلاحات، در عرف، موافقت بر چیزی، با هم اتفاق نمودن برای معین داشتن معنی لفظ سوای موضوع آن لفظ، مأخوذ از تازی، لغتی که جمعی برای خود وضع کنند و یا معنایی برای لفظی وضع کنند غیر از معنای اصلی و معنای موضوع آن، کلمه ای که در میان طایفه ای از قومی معنای خاص قراردادی آنان دهد.

هندیان را اصطلاح هند مدح
سندیان را اصطلاح سند مدح (مولوی)

هر کسی را سیرتی بنهاده ایم
هر کسی را اصطلاحی داده ایم (مولوی)

|| بصلاح آوردن کار ( مقدمه لغت میرسید شریف جرجانی ص 2 ).

معنی اصطلاح در لغتنامه معین ?

(اِ طِ ) [ ع ]=
۱ – (مص ل) سازش کردن ، صلح کردن
۲ – (اِ) واژه ای که به علت کثرت استعمال عمومی، معنایی غیر از معنای اصلی خود را شامل می شود
۳ – لغتی که جمعی برای خود وضع کنند و به کار برند ج – اصطلاحات

معنی اصطلاح در فرهنگ عمید ?

کلمه ای که در گروهی یا در علم و فن و رشته ای معنی خاص غیر از معنی اصلی دارد.

اصطلاحات در لغتنامه دهخدا

اصطلاحات [ اِ طِ ] ( ع اِ ) ج ِ اصطلاح || الفاظ متداوله مابین اهل هر علم و صنعت، مُواضعات: اصطلاحات سیاسی، اصطلاحات شرعی، اصطلاحات صنعتی، اصطلاحات طبی، اصطلاحات علمی، اصطلاحات نظامی، و غیره.

اصطلاحی در لغتنامه دهخدا

اصطلاحی [ اِ طِ ] ( ص نسبی ) آنچه متعلق به اصطلاح باشد. منسوب به اصطلاح ( از اقرب الموارد ) ( ناظم الاطباء ) واصطلاحی هر چیزی را که وابسته به اصطلاح باشد گویند، چنانکه گویند: هذا منقول اصطلاحی، و سنة اصطلاحیة، و شهر اصطلاحی و امثال آن ( از کشاف اصطلاحات الفنون ).

اصطلاح شناسی [ اِ طِ ش ِ ] ( حامص مرکب ) آگاهی به اصطلاحات فن یا دانشی. شناختن اصطلاحات علمی یا هنری.

مطالب پیشنهادی

اصتلاح یا اصطلاح ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 334

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir