مجموعه ی تعبیر خواب شکستن ناخن کاشته شده از منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از دیدن ناخن شکسته و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

خواب ناخن
خواب ناخن

تعبیر خواب شکستن ناخن مصنوعی

در مورد شکستن ناخن مصنوعی یا کاشته شده در منابع قدیمی مطلبی نوشته نشده است اما در منابع جدید، بخصوص از معبرین غربی میتوان مواردی در این مورد یافت.

نظر آنلی بیتون

شکستن ناخن های مصنوعی نشانه بیماری و درد جسمی است، اگر چند ناخن فرد در خواب شکسته شود بیماری سخت تر خواهد بود. شکسته شدن ناخن انگشت اشاره نشانه بحث و دعوا در خانواده خواهد بود.

تعبیر خواب شکستن ناخن لاک زده

اگر فرد در خواب ببیند که ناخن های لاک زده اش شکسته شده است به این تعبیر است که شخصی که بسیار مورد اعتمادش است به او خیانت میکند و ضربه سختی به او میزند.

تعبیر خواب ناخن شکسته

اگر تکه های ناخن شکسته شده خودتان را در خواب ببینید به این تعبیر است که خبر بدی به شما میرسد اما اگر ناخن های شکسته شده برای فرد دیگری باشد اتفاق بدی برای دوستان و آشنایان شما رخ میدهد. توصیه میشود با پرداخت صدقه به فقرا، این بلا را پیش از نزول دفع کنید.

تعبیر خواب کنده شدن ناخن مصنوعی

هر گاه فرد در عالم رویا مشاهده کند ناخن مصنوعی او کنده می‌شود به این تعبیر است که از نظر روحی دچار مشکلاتی است و باید برای درمان آن فکر کند.

افسردگی و کمبود اعتماد به نفس مهمترین مشکلاتی هستند که فرد را دچار مشکل کرده است.

تعبیر خواب کنده شدن ناخن مصنوعی
تعبیر خواب کنده شدن ناخن مصنوعی

تعبیر خواب ناخن بلند و کثیف

ناخن بلند و کثیف نشانه دعوا و آشفتگی روحی می‌باشد، اگر یک زن ناخن های خود را بلند و کیث مشاهده کند با همسر خود دچار مشکل خواهد شد و اگر مردی ناخن های خود را بلند و کثیف مشاهده کند با خانواده خود بخصوص خواهر و برادران خود دعوا و مشاجره خواهد داشت.

تعبیر خواب کاشت ناخن

اگر خانمی در خواب خود را در حالتی ببیند که ناخن میکارد، باید از تصمیم گیری های فوری و شتاب زده خودداری کند. این خواب یک هشدار است تا با تفکر، جلوی یک اشتباه بزرگ را بگیرید.

اما اگر در خواب ببیند که برای دیگران ناخن میکارد یعنی تصمیم درستی گرفته است و باید هرچه زودتر طرح و ایده خود را عملی کند.

تعبیر خواب گرفتن ناخن توسط مرده

اگر مرده ای که این کار را انجام میدهد آشنا می‌باشد به این معنی است که شما کار اشتباه و خطایی انجام میدهید. اگر مرده غریبه است بیشتر به مسائل دینی و شرعی مربوط میشود به این نحو که این خواب می‌خواهد شما را از نتیجه گناه و مصیبت های پس از آگاه کند تا دست از گناه بکشید.

تعبیر خواب لاک زدن

اگر خودتان به ناخن های خودتان لاک میزنید علامت این است که از جانب فردی که به او مشکوک هستید ضربه سختی خواهید خورد. اگر فرد دیگری به ناخن های شما لاک میزند به این تعبیر است که یک دوست در حال نقشه کشیدن برای نابودی شما است.

تعبیر خواب حنا گذاشتن ناخن

حنا گذاشتن هر قسمن از بدن نشانه شادی است، حنا نهادن بر ناخن ها علامت شادی های زیاد در آینده نزدیک می‌باشد. قدردان این خواب خوب باشید و با پرداخت صدقه به فقرا شکر این نعمت را پیش از وقوع انجام دهید.

تعبیر سوهان کشیدن ناخن

سوهان کشیدن ناخن دست علامت انجام کار افتخارآمیز است، و سوهان کشیدن ناخن پا نشانه این است که شما در آینده نزدیک باری از دوش خانواده خود برمیدارید.

تعبیر خواب ناخنگیر

ناخنگیر نشانه ضرر و زیان است، اگر با ناخنگیر ناخن های خود را کوتاه میکنید به این معنی است در کار خود یا همسرتان گره می‌افتد، اما اگر با ناخنگیر ناخن فرد دیگری را کوتاه میکنید، مشکل مالی برای اقوام و دوستان شما پیش می‌آید.

رشد ناخن بلافاصله، علامت این است که به سرعت این ضرر جبران میشود و باید تلاش خود را بیشتر کنید.

تعبیر خواب ناخنگیر
تعبیر خواب ناخنگیر

خواب خوردن ناخن

جویدن یا خوردن ناخن در عالم خواب نشانه خوردن پول حرام توسط فرد خواب بیننده می‌باشد. در اکثر مواقع فرد خبر ندارد که پول حرام را به زندگی خود وارد کرده است و این خواب یک هشدار است.

کتاب رسالت یک رویا در مورد ناخن جویدن آورده است که به شدت بار منفی دارد و فرد باید مراقب خود باشد زیرا دوستان او نا صالح هستند.

خواب خوردن ناخن
خواب خوردن ناخن

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب شکستن ناخن کاشته شده

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.4 تعداد آرا: 36

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir