حتما برای شما هم پیش آمده است واژه مغرضانه را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( مغرضانه یعنی چه ? ).

معنی مغرضانه
معنی مغرضانه

معنی مغرضانه

مترادف و معادل واژه مغرضانه:

 • از روی غرض ورزی
 • بدخواهانه
 • غرضمندانه
 • غرض آلود
 • کینه توزانه
آوا: /moqrezAne/
اشتباه تایپی: lyvqhki
نقش: قید
مغرضانه به انگلیسی:tendentious
invidious
one-sided
partial
partially
tendentiously
مغرضانه یعنی چه ?
تلفظ مغرضانه

معنی مغرضانه در لغتنامه دهخدا

مغرضانه [ م ُ رِ ن َ / ن ِ ] ( ص نسبی، ق مرکب) از روی غرض ورزی و رجوع به مغرض شود.

مغرض یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه مغرض:

 • کسی که غرضی شخصی دارد
 • بدخواه
 • غرضمند
 • کینه توز
 • کینه ور
 • غرض ورز

/moqrez/

مغرض در لغتنامه دهخدا

مغرض [ م ُ رِ ] ( ع ص ) بدخواه و بدنفس و بدفطرت و کسی که دارای غرض و کینه باشد، این کلمه که معمولاً به معنی صاحب غرض استعمال می شود، در لغت عرب بدین معنی نیست و معانی دیگری دارد ( نشریه دانشکده ادبیات تبریز سال دوم شماره 1 ):

لیک مغرض چو بر غرض آشفت
غرض کور را چه آری گفت (دهخدا)

مغرض [ م َ رِ ] ( ع اِ ) فرود سینه شتر و جانب شکم اسفل اضلاع ج – مغارض، فرود سینه شتر و جانب شکم از زیر اضلاع.

واژه مغرض [ م ُ غ َرْ رَ ] ( ع ص ) تهی شده. خالی گشته.

فرهنگ معین:

(مُ رِ ) [ ع . ] (اِفا) با کینه و غرض.

فرهنگ عمید:

کسی که قصد و غرضی دارد، بدخواه و بدنفس.

غرض یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه غرض:

 • آهنگ
 • اراده
 • قصد
 • مراد
 • مقصود
 • منظور
 • نیت
 • بد اندیشی
 • هدف
 • ردائت
 • چشم داشت
 • کین
 • کینه

/qaraz/

غرض در لغتنامه دهخدا

غرض [ غ َ رَ ] ( ع مص ) تافتگی و اندوهناکی، به ستوه آمدن: غرضه منه، ضجر منه و مل، یقال: غرض بالمقام، تنگ دل شدن و ستوه شدن، دلتنگ و ملول شدن. || شوق، آرزومند گردیدن، یقال: غرضت الیه: ای اشتقت، قال الاخفش تفسیرها: غرضت من هؤلاء الیه، آرزومند شدن.

|| شیفته شدن. دلباخته عشق شدن.( دزی ج 2 ص 206 ) . || ترسیدن. تافتگی کردن. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ): غرض من فلان ؛ خاف. ( اقرب الموارد ) ( المنجد ).

|| غرض بینی: رسیدن بینی به آب قبل از لب موقع آب خوردن || ( اِ ) نشانه ٔتیر، ج – اغراض، هدفی که به آن تیر اندازند. هدف و نشانه، نشان، آماج،
آماجگاه، برجاس، تکوک، چنگال، نموک، بوته، بکوک، تلوک، دفک: تیر تدبیر او بر واسطه غرض نشست.

اما میخواست تا پسر چون پدر مطعون السنه بشر نشود و غرض سهام ملام بندگان باری تعالی نگردد || خواست و آهنگ، یقال: فهمت غرضک ای ارادتک و قصدک،. مجازاً مطلب و مقصود و حاجت، خواست، مراد، مقصود، قصد غایتی که رسیدن بدان را خواهند، خواسته، منظور :

رزبان برزد سوی رز گامی را
غرضی را و مرادی را و گامی را (منوچهری)

بود آن همگان را غرض و مصلحت خویش
این را غرض و مصلحت شاه جهان است (منوچهری)

|| الغرض، تکیه کلامی است، به معنی مقصود این است. باری، خلاصه و گاهی بی الف و لام نیز به همین معنی به کار رود :

|| قصد شخصی به زیان دیگران یا دشمنانگی، ضدنصیحت و خیرخواهی: شیر را از من خبری به غرض شنوانیده اند، سرمایه غرض بدکرداری و خیانت را سازد.

اگر حاسدان به غرض گویند که این شتر است و گرفتار آیم که را غم تخلیص من باشد، وزیر را با او غرضی بوداشاره به کشتن وی کرد.

معنی غرض در لغتنامه معین

(غَ رَ ) [ ع ]=

 • (مص ل) مشتاق شدن
 • (اِمص) آ رزومندی
 • (اِ) هدف، نشانة تیر
 • هدف، مقصود
 • اراده، قصد
 • دشمنی، قصد بد

معنی غرض در فرهنگ عمید

۱. قصد، مقصود، هدف.
۲. قصد و اراده به صلاح خود و زیان دیگری.
۳. [قدیمی] نشانۀ تیر، هدف.
* غرض داشتن: (مصدر لازم )
۱. دارای قصد و هدف بودن.
۲. قصدی به سود خود و زیان دیگری داشتن.
۳. کینه و دشمنی داشتن.
* غرض شخصی: کینه داشتن نسبت به کسی.
* غرض ومرض: [عامیانه، مجاز] کینه و دشمنی.

اغراض در لغتنامه دهخدا

اغراض [ اِ ] ( ع مص ) خمیر تازه کردن برای چاشت قوم : اغرض لهم غریفاً، سرشتن خمیر برای چاشت قوم و بشب نخورانیدن به آنان: اغرض للقوم غریفاً: عجن عجیناً ابتکره و لم یطعمهم بائتا.

|| پر گردانیدن، پر کردن ظرف: اغرض الاناء، ملاه || به پیشبند بستن ناقه را، بستن ناقه را به پیشبند آن: اغرض الناقة؛ شدها بالغرضة، تنگ بر اشتر بستن، تنگ بر ستور بستن.

|| تنگدل کردن و بستوه آمدن، تنگدل ساختن: اغرض فلاناً؛ ضجره، تنگدل کردن || بهدف زدن: اغرض الغرض، اصابه.

اغراض [ اَ ] ( ع اِ ) ج ِ غَرض، بمعنی پیش بند شتر مانند تنگ زین را || ج ِ غَرَض، بمعنی نشانه تیر و خواست و آهنگ، و رجوع به غرض شود || مأخوذ از تازی، غرضها، خواهشها، آرزوها، مرادها، اراده ها، قصدها، نیت ها، مقصودها، نتیجه ها و فائده ها: رسولی باید فرستاد و نامه ای نبشت بحضرت تا به اغراض وی واقف گردیم و آنچه رای واجب کند بفرمائیم.

– اغراض شخصی: مقاصد شخصی.
– اغراض نفسانی: آرزو و خواهشی که از روی هوا و خواهش نفس باشد ( ناظم الاطباء ).
|| در تداول امروز، دشمنی ها، قصدهای بد.

مطالب پیشنهادی

مغرضانه یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.5 تعداد آرا: 567

هنوز کسی رای نداده...