حتما برای شما هم پیش آمده است واژه رذالت را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( رذالت یعنی چه ? ).

معنی رذالت
معنی رذالت

معنی رذالت

مترادف و معادل واژه رذالت:

 • پست فطرتی
 • پستی
 • دنائت
 • شرارت
 • فرومایگی
 • ناکسی
 • نانجیبی
 • بدگوهری
آوا: /rezAlat/
اشتباه تایپی:vbhgj
نقش: اسم
جمع رذالت:رُذالات
رذالت به انگلیسی:infamy
rascality
roguery
dirt
iniquity
knavery
meanness
رذالت به عربی:خبث
معنی رذالت
معنی رذالت در لغتنامه معین ?

(رَ لَ ) [ ع ] (اِمص ) فرومایگی.

معنی رذالت در فرهنگ عمید ?

فرومایگی، پستی، ناکسی، زشتی.

تلفظ رذالت

معنی رذالت در لغتنامه دهخدا

رذالت [ رَ ل َ ] ( ع اِمص ) رَذالة، ناکسی و فرومایگی و پستی فطرت و دون طبعی ( ناظم الاطباء )، پستی، ناکسی، فرومایگی، دنائت، خست، خساست، حقارت، سفالت ( یادداشت مؤلف ) و رجوع به رَذالة و رُذالة شود.
– رذالت داشتن: ناکس و فرومایه بودن و پست فطرت بودن ( ناظم الاطباء ).

رذالة [ رَ ل َ ] ( ع مص ) ناکس شدن ( دهار ) ( تاج المصادر بیهقی ) ( مصادر اللغة زوزنی ) ( از متن اللغة ) دون و فرومایه گردیدن ( ناظم الاطباء ) ناکس و فرومایه شدن ( آنندراج ) ( منتهی الارب ) رذیل شدن، رُذولة ( از اقرب الموارد ) ناکس و فرومایه شدن، کما فی القاموس و المنتخب، در این صورت اگر بقیاس زید عدل مصدر به معنی صفت گرفته به معنی ناکس و فرومایه گویند جایز باشد چنانچه در مدار بضم و در کشف به فتح است. و رزالة به کسر اول و زای هوز چنانچه شهرت گرفته به این معنی درهیچ کتاب یافته نشد ( آنندراج ) ( غیاث اللغات ) || ( اِمص ) ناکسی و فرومایگی ( ناظم الاطباء ).

رذالت [ رُ ل َ ] ( ع ص ، اِ ) رُذال، آن که بهتر و جَیّد آن را گرفته باشند ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ردی، مقابل خیاره ( یادداشت مؤلف ) آنچه جَیّد آنرا گرفته باشند و تباه و ناسره آن مانده باشد و رذاله هر چیزی بدترین آن است، ج رُذالات ( از اقرب الموارد ) ثفل چیزی که خلاصه آن از او کشیده باشند. ( آنندراج ) || مجازاً به معنی ناکس و فرومایه ( از آنندراج ) : بلی رذاله لوم و فضاله ٔشوم که در کرمان بازمانده اند تا به رعیتی پادشاه و صحرانشینی قانع بودند ( المضاف الی بدایع الازمان ).

اراذل یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه اراذل:

 • اجامر
 • اوباش
 • سفلگان
 • فرومایگان
 • ناکسان

/~arAzel/

معنی اراذل در لغتنامه دهخدا

اراذل [ اَ ذِ ] ( ع ص، اِ ) ج ِ اَرذَل، ناکسان ( غیاث اللغات )، زبونان، غوغا، سَفَله، فرومایگان: خصم اماثل، فرومایگان و اراذل باشند ( کلیله و دمنه ).
– اراذل ناس: مردم پست، هَمَج.

لغتنامه معین:

(اَ ذِ ) [ ع ] (ص) جِ ارذل، ناکسان، زبونان، مردم پست.

فرهنگ عمید:

مردم پست و فرومایه

رذل یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه رذل:

 • بخیل
 • بی شرف
 • پست
 • حقیر
 • خسیس
 • دنی
 • دون
 • رذیل
 • سفله
 • فرومایه
 • لئیم
 • ناکس

رذل در لغتنامه دهخدا

رذل [ رَ ] ( ع مص ) ناکس و فرومایه گردانیدن کسی را ( ناظم الاطباء ) ( آنندراج ) ( منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ) فرومایه کردن ( تاج المصادر بیهقی ) ( دهار ).

واژه رذل [ رَ ] ( ع ص ) ناکس و فرومایه، ناکس و فرومایه، ج رُذول، اَرْذال، رَذْلون ( از اقرب الموارد ) ناکس ( دهار ) ( ترجمان القرآن چ دبیرسیاقی ص 51 ) مردم ناکس، ج اَراذِل، اَرْذال ( مهذب الاسماء ) مردم ادانی و بی اصل و نسب ( لغت محلی شوشتر نسخه خطی کتابخانه مؤلف ).

|| بلایه از هرچیز، ج اَرْذال، رُذول، اَرذُل ( ناظم الاطباء ) ( آنندراج ) ( منتهی الارب ) جج، اَراذِل ( ناظم الاطباء ).
– ثوب رذل و رذیل: جامه ریمناک و چرکین و هیچکاره.
|| دون در منظر و حالات، ناکس، دنی، خسیس، حقیر، رذیل.
– (مصدر) رذل بودن: ناکس و پست فطرت و زشت رفتار بودن.
– رذل‌پرست: رذل پرور، دون پرور :

زمانه نیست مگر رذل جوی و رذل پرست
ستاره نیست مگر دون نواز و دون پرور (قاآنی)

– رذل جوی: رذل پرست، رذل پرور، رجوع به ترکیب رذل پرست شود.
– رذل‌شدن: کسب پست فطرتی و زشت رفتاری کردن ( ناظم الاطباء ).

فرهنگ معین:

(رَ ) [ ع ] (ص) فرومایه، پست

فرهنگ عمید:

فرومایه، ناکس، پست

مطالب پیشنهادی

رذالت یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 367

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir