برای دانستن تعبیر خواب گرفتن پارچه سبز از دست سید طبق منابع معتبر این مقاله را مطالعه کنید، در این مقاله سعی شده است که از معتبر ترین منابع اسلامی و ایرانی استفاده شود، امیدواریم برای شما مفید باشد.

تعبیر خواب گرفتن پارچه سبز

پارچه در عالم رویا اکثرا منفی است و نشانه دروغ و فریب است، اما پارچه سبز رنگ که از دست سید گرفته شود نشانه خیر و برکت است. اگر فرد سید را بشناسید از ناحیه او یا خانواده او خیر و برکت وارد زندگی شما خواهد شد. اگر هم فرد سید را نمیشناسید از جایی که تصویر نمیکنید خیر و برکت وارد زندگیتان خواهد شد.

تعبیر خواب گرفتن پارچه سبز
تعبیر خواب گرفتن پارچه سبز

تعبیر خواب پارچه سبز نذری گرفتن

اگر در خواب ببینید که مردم صف کشیده اند که از دست یک سید پارچه نذری بگیرند به این معنی است که باید در امور دینی خود بیشتر تلاش کنید زیرا با عنایت خداوند میتوانید به درجات بالایی دست پیدا کنید.

خواب گرفتن پارچه سبز پوشیدن

ممکن است فرد در خواب ببیند مقدار زیادی پارچه از سید دریافت میکند و آن را برای پوشاندن بدن خود استفاده میکند، تعبیر آن این است که به هر اندازه پارچه بیشتر باشد خیر و برکت مادی به او خواهد رسید. این خبر و برکت در مدت بسیار کوتاهی به دست فرد میرسد.

تعبیر خواب گرفتن پارچه سبز پررنگ

گرفتن پارچه سبز پررنگ به طوری که با رنگ سیدی متفاوت باشد، نشانه این است که فتنه ای از سوی یکی از افراد نزدیک به شما برمیخیرد و این فتنه زندگی شما را بسیار دگرگون میکند و تا سال های زیادی از این ماجرا آسیب میبینید. توصیه می‌شود با پرداخت صدقه و قربانی کردن دفع بلا کنید.

خواب گرفتن پارچه سبز از دست مرده

دیدن مرد یا زن مرده در خواب و گرفتن پارچه از آنها، علامت آن است که اگر خونسردی و آرامش روحی خود را حفظ نکنید، دچار نگرانیها و پریشانی بسیار خواهید شد. شما از مشکلات روحی رنج میبرید و این خواب یک هشدار جدی برای شما است تا برای حفظ آرامش و خونسردی خود تمرین کنید.

تعبیر خواب گرفتن پارچه از زن باردار

مشاهده زن باردار در عالم خواب و گرفتن پارچه از او چند حالت مختلف دارد. اگر زن باردار را بشناسید به این معنی است که از نسل او به شما منفعت بزرگی خواهد رسید.

اگر زن باردار را نشناسید نشانه این است که فردی از اعتماد شما سوء استفاده میکند و اگر هر چه زودتر متوجه نیت های او نشوید ضربه شدیدی از او دریافت میکنید.

خواب پارچه سبز
خواب پارچه سبز

مشاهده جنازه سبز پوش در خواب

هر گاه در خواب ببینید که جنازه فردی با پارچه سبز رنگ پوشیده شده باشد دو حالت دارد، نخست اینکه فرد از دیدن جنازه خوشحال میشود:

در این صورت تعبیرش این است که با اعمال خود روح یک فرد فوت شده را آزار میدهید.

اما اگر از دیدن جنازه ناراحت و برآشفته شوید نشانه آن است که عزیزی را از دست خواهید داد این فرد میتواند از دوستان شما باشد.

تعبیر آتش زدن پارچه

دیدن آتش زدن پارچه در عالم خواب بطور کلی نشانه مصیبت و بیماری است اما در صورتی که رنگ پارچه مشکی باشد نشانه مثبت است.

اگر پارچه لباس تنتان آتش بگیرد نشانه آن است افراد خانواده شما دچار مشکل بزرگی خواهند شد که باید به آنها کمک کنید در غیر این صورت به شدت آسیب میبینند.


مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب گرفتن پارچه سبز از دست سید

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 14

هنوز کسی رای نداده...