حتما برای شما هم پیش آمده است واژه مهیب را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( مهیب یعنی چه ? ).

معنی مهیب
معنی مهیب
آوا:/mahib/
نقش: صفت
اشتباه تایپی: lidf
مَهیبناک: ترسناک
مهیب به انگلیسی:formidable
horrible
macabre
monstrous
tremendous
dreadful
redoubtable
مهیب به عربی:بشع
رائع
شنیع
فظیع
قبیح
کبیر
مخیف
مروع
مریع
مفزع
معنی مهیب

معنی مهیب

مترادف و معادل واژه مهیب:

 • بامهابت
 • باهیبت
 • ترس آور
 • ترساننده
 • ترسناک
 • خوفناک
 • هراسناک
 • دهشتناک
 • رعب آور
 • رعب انگیز
 • زشت
 • سهمگین
 • سهمناک
 • عظیم
 • مخوف
 • مکروه
 • نازیبا
 • وحشتناک
 • وهمناک
 • هایل
 • هولناک
معنی مهیب در لغتنامه معین ?

(مَ ) [ ع ] (ص) سهمگین، ترسناک

معنی مهیب در فرهنگ عمید ?

سهمناک، ترسناک

تلفظ مهیب

معنی مهیب در لغتنامه دهخدا

مهیب [ م َ] ( ع ص ) مهوب، مرد که از وی ترسند ( منتهی الارب ، ماده هَ ی ب )، سهمگین، سهمناک،ترسناک، آنکه هرکس از او بترسد و او را شکوه دارد ( مهذب الاسماء ).

مرد سهمناک که خوف و سهم از او بارد و مردم از او ترسند، صاحب غیاث اللغات گوید استعمال این کلمه به ضم میم خطاست و در اصل «مهیب منه » بوده است ترسیده شده از او، چه مهیب صیغه اسم مفعول از هیبت که مصدر لازم است بدون تقدیر حرف جر درست نباشد ( غیاث اللغات ).

باهیبت، هولناک، سهمگین، ترسناک، که از وی ترسند :

نفاط، برق روشن و تندرش طبل زن
دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب (رودکی)

بزد کوس و آورد بیرون صلیب
صلیبی بزرگ و سپاهی مهیب (فردوسی)

خداوند من ملک الجبال امیرداد را جفتی سگ غوری فرستاده بود سخت بزرگ و مهیب ( چهارمقاله ص 96 ).

رو به شهر آورد سیلی بس مهیب
اهل شهر افغان کنان جمله رعیب (مولوی)

قصه ای با طول و با عرض و مهیب
قصه ای بس دور لیکن بس قریب (مولوی)

|| شیر بیشه، مهوب ( منتهی الارب ) || محترم، با هیبت، باشکوه: دایم موقر و محترم و… و مهیب مطاع و سرور دین پرور باد ( تاریخ قم ص 4 )،

مهیبة [ م َهَْ ی َ ب َ ] ( ع اِ ) آنچه سبب ترس است، هذا الشی مهیبة لک، آن چیز سبب ترس تو است ( منتهی الارب ).

صدای مهیب

مترادف و معادل «صدای مهیب»:

 • صدای وحشتناک
 • غرش
 • صدای آزار دهنده
 • صدای ترسناک

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 333

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir