حتما برای شما هم پیش آمده است « مرهون » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (مرهون یعنی چه ?).

معنی مرهون
معنی مرهون
آوا:/marhun/
اشتباه تایپی: lvi,k
نقشصفت
مرهون به انگلیسی:indebted
pawned
beholden
مرهون به عربی:مدین
معنی مرهون

معنی مرهون

مترادف و معادل واژه مرهون:

  • درگرو
  • رهین
  • مدیون
  • سپاسگزار
  • گرو رفته
  • وامدار
  • گرو نهاده
  • گروگاه
  • گروی
معنی مرهون در لغتنامه معین ?

(مَ هُ ) [ ع ] =
۱ – (اِمف) گرو گذاشته شده
۲ – (اِ) گروگان

معنی مرهون در فرهنگ عمید ?

۱- گروداده شده، گرورفته
۲- [مجاز] کسی که دیگری بر او به واسطۀ کاری نیک حقی دارد

تلفظ مرهون

معنی مرهون در لغتنامه دهخدا

مرهون [ م َ ] ( ع ص ) نعت مفعولی از مصدر رهن، رجوع به رهن شود، گروکرده شده ( غیاث ) ( آنندراج ) ( از اقرب الموارد ) گروی ( منتهی الارب ) گروگان، گرو نهاده، رهین، مرتهن.
مرهون شدن: رهین شدن:

دل به هوی چون دهی که چون تو بدو
بیشتر از صدهزار مرهون شد (ناصرخسرو)

دل به گروگان این جهان ندهم
گرچه دل تو به دهر مرهون شد (ناصرخسرو)

مرهون کردن: رهین ساختن :

شعر حجت را بخوان و سوی دانش راه جو
گر همی خواهی که جان و دل به دین مرهون کنی (ناصرخسرو)

کارکنان خدای را چو ببینی
دل نکنی زان سپس به فلسفه مرهون (ناصرخسرو)

مرهون منت: بسته وفاداری و حق شناسی و رهین منت ( ناظم الاطباء ).
مال مرهون: عین معیّن، مالی است که به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست ( از مواد 772 و 774 قانون مدنی ).

مرهونه در لغتنامه دهخدا

مرهونه [ م َ ن َ ] ( ع ص ) مؤنث مرهون، گرو گذاشته شده، رجوع به مرهون شود: اگر عین مرهونة بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود ( ماده 791 قانون مدنی ).

رهن در لغتنامه دهخدا

رهن [ رَ ] ( ع مص ) گرو کردن چیزی را نزد کسی، گرو کردن و گرو دادن || بلند کردن زبان را و بازداشتن از ذکر خیر آن را || ثابت و برقرار ماندن چیزی، ثابت و دایم گردیدن، دایم شدن || لاغرشدن || ثابت و دایم داشتن. [ رَ ] ( ع اِ ) گروی، ج رِهان، رُهون، رُهن، رَهین، رُهُن، آنچه در مقابل اخذ چیزی نزد کسی گذاشته شود. ج رهان، رهین، رهن، گرو || در لغت به معنی مطلق حبس است.

|| به مرهون نیز اطلاق شود به اعتبار نامگذاری مفعول به اسم مصدر آن || عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را جهت وثیقه به داین می دهد.

در اصطلاح شرع نگهداری شخص است، چیزی را در قبال آنچه از او گرفته شده است، مانند قرض، رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد، رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند ( ماده 771 قانون مدنی از کتاب حقوق مدنی عدل ص 485 )

رهن عبارت است از دادن وثیقه از طرف مدیون به داین که در خاتمه موعد اگر دین را رد نکند، داین از قیمت آن دین خود را بردارد و باید زاید بر مقدار دین را به مدیون رد کند، مال مرهونه باید عین خارجی باشد، عقد رهن از عقود لازم است، رجوع به مآخذ بالا شود.

|| رهن عبارت است از واگذاری موقت قسمتی از اراضی کشور به دولت طرف برای تضمین اجرای مقررات عهدنامه منعقد که در صورت تخلف از اجرای آن، مال مرهونه به تملک مرتهن درآید، حق حکمرانی بر اراضی مرهونه در ایام رهن با مرتهن می باشد.


مطالب پیشنهادی

مرهون یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 234

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir