حتما برای شما هم پیش آمده است واژه مکاوحت را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( مکاوحت یعنی چه ? ).

معنی مکاوحت
معنی مکاوحت

معنی مکاوحت

مترادف و معادل واژه مکاوحت:

 • جدل
 • ستیز
 • جنگ
 • جر و بحث
 • مخالفت
 • چیره شدن
 • ستیزه
 • کارزار
 • ناسزاگویی
 • دشنام دادن یکدیگر را
 • محاربه
 • مجادله
 • مناقسه
 • چیرگی
 • چیرگی در کارزار
 • غلبه
 • غالب گشتن
 • جنگ کردن
 • ستیزه کردن
اشتباه تایپی: l;h,pj
متضاد مکاوحت:سازش
مکاوحه:جنگ کردن با هم
چیره گردیدن در کار زار
معنی مکاوحت
معنی مکاوحت در لغتنامه معین ?

(مُ وَ حَ ) [ ع مکاوحة ] (مص م) =
۱ – زد و خورد کردن
۲ – به یکدیگر دشنام دادن

معنی مکاوحت در فرهنگ عمید ?

۱- با هم جنگ وستیز کردن
۲- یکدیگر را دشنام دادن

معنی مکاوحت در لغتنامه دهخدا

مکاوحت [ م ُ وَ / وِ ح َ ] ( از ع ، اِمص ) با هم جنگ کردن، محاوبه، منازعه، مکاوحة: این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بهر حطام دنیا به یک سو نهادند ( تاریخ بیهقی چ فیاض ص 187 ).

موجب این مکاوحت و اسباب این مکاشفت چیست، از این واقعه هایل جهان بر او تنگ شد جز مکافحت و مکاوحت چاره ندید ( ترجمه تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 35 ) قبول ایلی نکردند و به مکاوحت پیش آمدند ( جهانگشای جوینی ).

مخالفان چون موافقت ما بدانند دندان مکاوحت ایشان کند شود ( جهانگشای جوینی ) چون نهاراً و جهاراً مکاوحت و مکاشفت او متعذر بود ( جهانگشای جوینی ) تیغ مکاوحت بانیام کردند و هر لشکری در محل خود آرام گرفتند ( جهانگشای جوینی ) در حق جماعتی که نفوس ایشان از تتبع هوا روی برتافته باشند… و از مکاوحت و منازعت با دل منسلخ و منخلع شده… نکاح و تأهل فضیلت بود ( مصباح الهدایه چ همایی ص 255 ) و رجوع به مکاوحة شود.
– مکاوحت نمودن، جنگیدن، جنگ کردن : تا از ایشان یک نَفس نَفَس می زد مکاوحت می نمودند ( جهانگشای جوینی ).


مکاوحه [ م ُ وَ ح َ ] ( ع مص ) جنگ کردن با هم، و رجوع به مکاوحت شود || چیره گردیدن در کارزار، جنگ کردن با کسی و بر او چیره شدن || با کسی دشنام دادن با هم دشنام دادن آشکارا و رویاروی، مشاتمة. مجاهرة ( تاج المصادربیهقی ).

مکاوحات در لغتنامه دهخدا

مکاوحات [ م ُ وَ / وِ ] ( از ع ، اِ )ج ِ مکاوحة. ستیزه ها، ستیزگیها، منازعات: به حرمتی هرچه تمامتر در خانه خود بنشست و از معرض مخاصمات و مکاوحات اجتناب نمود ( ترجمه تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 434 ) و رجوع به مکاوحة و مکاوحت شود.

مطالب پیشنهادی

مکاوحت یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 235

هنوز کسی رای نداده...