حتما برای شما هم پیش آمده است واژه مزین را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (مزین یعنی چه ? ).

معنی مزین
معنی مزین

معنی مزین

مترادف و معادل واژه مزین:

 • آراسته
 • پرداخته
 • مرتب
 • تزیین شده
 • متحلی
 • برآموده
 • نگارین
 • آرایش
 • آراینده
 • زیور
متضاد مزین: ناآراسته
نامتحلی
آوا: /mozayyan/
mozayan
اشتباه تایپی: lcdk
نقش: صفت
مزین در حل جدول کلمات:اراسته
مزین به عربی:مزخرف
مزین به انگلیسی:adorned, decorated, appoint
معنی مزین
تلفظ مزین

معنی مزین در لغتنامه دهخدا

مزین [ م ُ زَی ْ ی َ ] ( ع ص ) مرد پیراسته موی، رجل مزین الشعر || آراسته، بیاراسته، مُجمَّل، زینت شده. بزیب، مزوق ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) :

حجت را شعر به تأیید او
نرم ومزین چو خز ادکن است (ناصرخسرو)

چرخ بی حشمت تو روشن نیست
ملک بی رای تو مزین نیست

(مسعودسعد)

من آن مزینم که مه و سال بنده وار
دارم به فَرّ و زینت مدحت مزینش (سوزنی)

گرخاص قرب حق بشوم واثقم بدانک
رخت امان به خلد مزین درآورم (خاقانی)

پادشاهی داشت یک برنا پسر
باطن و ظاهر مزین از هنر (مولوی)

باغ مزین چو بارگاه سلیمان
مرغ سحر برکشیده نغمه داوود (سعدی)

تو بی زیور محلائی و بی رخت
مزکائی و بی زینت مزین (سعدی)

– مزین شدن: آراسته شدن :

سپهر، چون به تو این هدیه ها مزین شد
میان به خدمت بست و زبان به مدح گشاد (مسعودسعد)

جریده انصاف به خامه عدل این دولت مزین شده…. ( سندبادنامه ص 9 ).


– مزین کردن: تزویق کردن. مزوق کردن. زینت دادن. تزیین کردن.
– مزین گردانیدن: آراستن: صبح صادق عرصه گیتی را به نور جمال خویش مزین گردانید، و منابر اسلام شرقاً و غرباً به فر و بهاء القاب میمون… مزین گرداناد ( کلیله و دمنه ).

مزین. [ م ُ زَی ْ ی ِ ] ( ع ص ) آراینده. آرایشگر. آرایش دهنده:

من آن مزینم که مه و سال بنده وار
دارم به فر و زینت مدحت مزینش (سوزنی)

|| موی تراش. گرا، دلاک، آینه دار، حجام، سرتراش، حالق، حلاق، موی ستر، موی پیرای، کسی که موی سر را اصلاح میکند و می تراشد، زواق، گرای، سلمانی: او را به گرمابه فرستاد، آن جوان، مزین را گفت که مویم دور کن. مزین موی وی باز کرد.

معنی مزین در لغتنامه معین ?

(مُ زَ یَّ ) [ ع. ] (اِمف) آراسته شده، زینت شده.

معنی مزین در فرهنگ عمید ?

زینت داده شده، آراسته.
زینت دهنده، آراینده، آرایشگر.

مزین کردن

مترادف و معادل «مزین کردن»:

 • تزئین کردن
 • زینت دادن
 • مزین ساختن
 • آراستن
 • آرایش دادن

مطالب پیشنهادی

مزین یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 345

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir