حتما برای شما هم پیش آمده است واژه « تباین » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( تباین یعنی چه ?).

معنی تباین
معنی تباین

معنی تباین

مترادف و معادل واژه تباین:

 • اختلاف
 • تفاوت
 • تمایز
 • دوگانگی
 • توفیر
 • جدایی
 • فرق
 • مغایرت
 • از هم دوری
 • ازهم جداداشتن
 • تفاوت داشتن
 • مخالف هم بودن
اشتباه تایپی: jfhdk
متضاد تباین: تماثل
نقش: اسم
آوا: /tabAyon/
تباین به عربی:انحراف , تضارب , مقارنة
تباین به انگلیسی:marked difference
contrast
contradiction
antithesis
clash
variance
معنی تباین
معنی تباین در لغتنامه معین ?

(تَ یُ ) [ ع ] (مص ل) =
۱ – جدا شدن از یکدیگر
۲ – اختلاف داشتن، تفاوت

معنی تباین در فرهنگ عمید ?

۱- جدایی
۲- تفاوت
۳- مخالف هم بودن، تضاد

تلفظ تباین

معنی تباین در لغتنامه دهخدا

تباین [ ت َ ی ُ ]( ع مص ) جدا شدن از یکدیگر ( از منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( فرهنگ نظام )، بریدن از یکدیگر ( فرهنگ نظام ) فرق ( فرهنگ نظام )، تفاوت و فرق بودن و جدایی میان دو چیز ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ).

اختلاف و تفاوت و مخالفت و تناقض و عدم موافقت ( ناظم الاطباء ) || ( اصطلاح منطق ) تباین بین دو قضیه آن است که مفهوم یکی بر مصادیق دیگری بطور کلی یا بر بعض آن صادق نباشد و آن بر دو قسم است: تباین کلی و تباین جزئی، رجوع بذیل هریک از این دو کلمه شود.

|| ( اصطلاح ریاضی ) در نزد محاسبان و هندسه دانان دو عدد صحیح را گویند که جز بر واحد ( یک ) قابل قسمت نباشد مانند 7 و 9 [ ظ: 5 ] که مشترکاً جز بر عدد واحد قابل تقسیم نیستند.

پس این دو متباینند، و قید عدد صحیح از آن جهت است که در جریان کسری قرار نگیرد ( از کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ج 1 ص 173 ) ( تعریفات جرجانی ).

|| ( اصطلاح هندسه ) تباین در مقادیر چه خط باشد و چه سطح و چه حجم، مقادیر مشترکه مقادیریند که همواره مقداری یافت شود که آنها را عاد نمایداعم از آنکه در آن جا مقدار اصم باشد یا منطق و مقادیر متباین آن دو مقداری هستند که مقداری یافت نشود که آن دو را عاد نماید. بدین ترتیب دو و چهار مشترکه اند و همچنین جذر دو و جذر هشت.

ولی جذر پنج و جذر ده متباینند، این بود تعریفی از تباین و اشتراک در مقادیر، ولی در خطوط نوع دیگری از تباین و اشتراک وجوددارد که به تباین بالقوه و اشتراک بالقوه مشهور است.

این نوع از تباین و اشتراک در احجام وجود ندارد و در سطوح هم مورد احتیاج نیست و فقط در خطوط می آید. وخطوط مشترکه بالقوه خطوطی هستند که در طول متباینندولی در مربعات مشترک چون جذر 3 و جذر 6. و خطوطی متباینند بالقوه که در طول و در مربعات آنها اشتراکی نیست چون جذر 2 و جذر 5 ( از کشاف اصطلاحات الفنون ).

تباین کلی در لغتنامه دهخدا

تباین کلی [ ت َ ی ُ ن ِ ک ُل ْ لی ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) ( اصطلاح منطق ) هرگاه نسبت بین دو مفهوم کلی چنان باشد که مفهوم یکی بر هیچ یک از مصادیق دیگری منطبق نگردد، آن نسبت را تباین کلی نامند مانند مفهوم انسان و سگ ومرجع تباین کلی به دو قضیه سالبه کلیه است ( از تعریفات جرجانی ) ( از کشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 173 ).

مطالب پیشنهادی

تباین یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 345

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir