حتما برای شما هم پیش آمده است واژه شامل را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( شامل یعنی چه ? ).

معنی شامل
معنی شامل

معنی شامل

مترادف و معادل واژه شامل:

  • حاوی
  • دربردارنده
  • محتوی
  • مشتمل
  • دارای
  • دربرگیرنده
  • همه گیر
  • اسم پسرانه عربی
نقش: صفت
اشتباه تایپی: ahlg
آوا: /SAmel/
شامل در حل جدول:حاوی
هم خانواده شامل:مشتمل
مشمول
شاملات
مشمولین
شامل به انگلیسی:containing
including
applicable
inclusive
معنی شامل
معنی شامل در لغتنامه معین ?

(مِ ) [ ع ] (اِفا)=
۱ – فراگیرنده
۲ – حاوی ، در بردارنده

معنی شامل در فرهنگ عمید ?

۱- فراگیرنده و به همه رسنده، همه را فرارسنده
۲- کافی، کامل
۳- حاوی، دربردارنده

تلفظ شامل

معنی شامل در لغتنامه دهخدا

شامل [ م ِ ] ( ع ص ) فراگیرنده، أمر شامل، کار عام و کاری که بهمه رسد و فراگیرد چیزی را، عمومیت دارنده چنانکه حیوان بگوییم شامل انسان هم هست، و در فارسی با گشتن و شدن بکار رود: آورده اند که پیری در ماری اثرکرد و ضعف شامل بدو راه یافت.

|| کامل عیار: حکما گویند، تابیمار را صحتی شامل پدید نیابد از خوردنی مزه نیابد. || مشتمل و مربوط و متصل بچیزی || متحد و متفق و کس یا چیزی که منبسط شده و دریافت کرده و احاطه نماید مر شی دیگر را و یا در برگیرد آن را و یا ارتباط با وی حاصل کند.

|| داخل در عام. مثال: انسان هم در حیوان شامل است. این معنی مخصوص فارسی و در واقع غلط مشهور است، باید مشمول گفته شود.

شامل [ م ِ ] ( اِخ ) بطنی است معروف به ابوشامل از جدعان الحلف ساکن در منطقه، میادین و شمال سوار در ساحل رودخانه خابور واقع در شمال بین النهرین ( از معجم قبایل العرب ).

شأمل [ ش َءْ م َ ] ( ع اِ ) بادی که از ناحیه شمال وزد || لغتی است در شمال، شمال، رجوع به شمال شود.

شاملات در لغتنامه دهخدا

شاملات [ م ِ ] ( اِ ) چیزهائی که در برمیگیرد، مشمولات || جزئی از موضوع مشمول || املاک غیرمفروز، املاک تقسیم نشده || مال مورد شرکت که مالکیت آن مشمول چند شخص باشد || زمینی که از طرف عموم نگاهداری شود ( اشتنگاس )، شاملات ظاهراً جمع شامل است اما این صورت و معانی فوق جای دیگر دیده نشد.

مطالب پیشنهادی

شامل یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 222

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir