حتما برای شما هم پیش آمده است واژه تجاهر را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( تجاهر یعنی چه ? ).

معنی تجاهر
معنی تجاهر

معنی تجاهر

مترادف و معادل واژه تجاهر:

 • تظاهر کردن
 • ظاهرشدن
 • آشکار کردن
 • نمایش دادن
 • نمایان کردن
 • بی پروا
اشتباه تایپی: j[hiv
آوا:/tajAhor/
نقش: اسم
جمع :تجاهرات
هم خانواده تجاهر:متجاهرین
تجاهرات
جهر
معنی تجاهر
تلفظ تجاهر

تجاهر در لغتنامه دهخدا

تجاهر [ ت َ هَُ ] ( ع مص ) تظاهر ( اقرب الموارد ) ( قطر المحیط ) خود را به چیزی آشکار کردن ( فرهنگ نظام ): تجاهر بفسق: تظاهر بدان || ظاهر و آشکار شدن در محضر عام ( ناظم الاطباء ).

معنی تجاهر در لغتنامه معین ?

(تَ هُ ) [ ع ] (مص ل) =
۱ – آشکار کردن
۲ – ظاهر شدن

معنی تجاهر در فرهنگ عمید ?

تظاهر به کاری کردن.

متجاهر یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه متجاهر:

 • کسی که عمدا کار و عمل خود را آشکار سازد
 • آشکارساز
 • آشکارگر
 • جهری
 • شناخته شده
 • معروف
 • جمع : متجاهرین

/motejAher/

متجاهر به انگلیسی:

 • notorious
 • notorious for

متجاهر در لغتنامه دهخدا

متجاهر [ م ُ ت َ هَِ ] ( ع ص ) کسی که آشکارا و بی پرده و حجاب کار می کند، کسی که عمل خویش را به قصد آشکارا سازد.
– متجاهر به فسق: آن که علانیه و آشکارا فسق می کند، و رجوع به تجاهر شود.

معنی متجاهر در لغتنامه معین:

(مُ تَ هِ ) [ ع ] (اِفا) آن که آشکارا فسق کند.

فرهنگ عمید:

کسی که عمداً کار و عمل خود را آشکار سازد.

جهر در لغتنامه دهخدا

جهر [ ج َ ] ( ع مص ) آشکار گردیدن || آشکار کردن کلام را || بلند کردن آواز || بسیار شمردن لشکر را || نادانسته در زمین رفتن || دیدن کسی را بی پرده || نماینده و دیداری یافتن کسی را، بزرگ نمودن کسی در دیده دیگری.

|| جنبانیدن مشک شیر را تا دوغ گردد || پاک کردن چاه را با کشیدن همه آب چاه یا تا آب چاه رسیدن، پاک کردن چاه را و لای آن برآوردن || خیره کردن آفتاب چشم مسافر را.

|| گشاده و برهنه کردن چیزی را || خرد و اندازه کردن چیزی را || بامداد بی آگهی نزدیک کسی شدن || بشگفت آوردن جمال و هیأت چیزی کسی را ( اقرب الموارد ).

|| ( اِ ) پشته درشت || سال || پاره ای از زمانه || عیان :رأیته جهراً؛ ای عیاناً، علانیه، علن، آشکار، آشکارا، آشکاره :

کریم عزّوجل غیب دان مطلع است
گرش بجهر بخوانی و گر بخفیه و راز. (سعدی)

|| در مقابل اخفات: شافعی را در جهر دو قول است، در جدید گفت چندان آواز بردارد که خود شنود و در قدیم گفت اخفات نکند و آواز بردارد ( تفسیر ابوالفتوح رازی ).

|| ( اصطلاح تجوید ) حروف جهر که در برابر حروف همس بکارمیرود 19حرف است از اینقرار: آ، ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ط، ظ، ع، غ، ق، ل، م، ن، همزه، ی.

جهر [ ج َ هََ ] ( ع مص )خیره گردیدن چشم از آفتاب، ندیدن چشم در نور خورشید، روزکور شدن، کم دید شدن و ندیدن در روز رجوع به ماده قبل شود.

واژه جهر [ ج َ هَِ ] ( ع ص ) دیداری : رجل جهر: مرد دیداری || کلام جهر؛ سخن بلند.

جهر [ ج ُ ] ( ع اِ ) شکل و هیأت، هیأت مرد || جمال و بهای مرد و حسن هیأت آن و جُهْرة، حسن منظر، دیدار، گویند: مااحسن جَهْره و مااقبح جُهْره ( منتهی الارب ).

آشکارکردن، بلندکردن آوازهنگام خواندن
۱- ( مصدر ) بلند خواندن آواز بر کشیدن . ۲- ( اسم ) آشکار : علم سر و جهر.
شکل و هیات یا جمال و بهای مرد و حسن هیات آن و چهره .

معنی جهر در فرهنگ معین

(جَ ) [ ع ] =

۱ – (اِمص) با صدای بلند خواندن

۲ – (اِ) آشکار

فرهنگ عمید

 • آشکار
 • (صفت ) صدای بلند

مطالب پیشنهادی

تجاهر یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 345

هنوز کسی رای نداده...