حتما برای شما هم پیش آمده است واژه « تجمیع » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( تجمیع یعنی چه ?).

معنی تجمیع
معنی تجمیع

معنی تجمیع

مترادف و معادل واژه تجمیع:

  • گرد کردن
  • بسیار گرد آوردن
  • بنماز جمعه حاضر شدن
  • گرد آوری
آوا:  /tajmi~/
نقش: اسم
اشتباه تایپی: j[ldu
جمع تجمیع : تجمیعات
معنی تجمیع

معنی تجمیع در لغتنامه دهخدا

تجمیع [ ت َ ] ( ع مص ) به یک جا گرد کردن، گرد کردن، فراهم آوردن، بسیار گرد آوردن، نیک جمع کردن، مبالغه کردن در فراهم آوردن قوم || فراگرفتن ماکیان بیضه ها را در زیر شکم || به نماز جمعه حاضر شدن، به نماز جمعه رفتن، در جمعه و جماعت حاضر شدن و نماز گزاردن، به نماز آدینه آمدن.

معنی تجمیع در لغتنامه معین ?

(تَ ) [ ع ]=
۱ – (مص م) گرد کردن، بسیار گرد کردن
۲ – (مص ل) به نماز جمعه حاضر شدن
۳ – (اِمص) گردآوری

هم خانواده تجمیع چیست ?

جمع، اجماع، مجموع، مجموعه، اجتماع، جامع و…

معنی جمع در لغتنامه دهخدا

جمع [ ج َ ] ( ع اِ ) رستاخیز. قیامت.
– یوم الجمع: روز قیامت.

– ایام جمع: ایام مِنی، مزدلفه.
– یوم ُ جمع: روز عرفه.

|| دقل و آن بدترین نوع خرماست، نخل بسیاربار یا نوعی از خرمای بلایه یا درخت خرما وقتی که از خسته برآید و هنوز دریافت نشود که از کدام اقسام است. || صمغ سرخ || جمعیت، گروه مردم، ج جموع || انجمن || مجمع || شیر هر ماده شتر و گوسپند که پستان او را بسته باشند. ضد فواق که شیر باهل غبر مصروره است.

|| همه || ( اصطلاح ریاضی ) یکی از چهار عمل اصلی و آن افزودن دو یا چند عدد است بیکدیگر، مثلاً: 14=3+6+5 || کلمه ای که بر دو ببالا دلالت کند و علامات آن از اینقرار است :
الف – نشانه های فارسی : ها ( دستها، کتابها )، َان.
ب – نشانه های مأخوذ از تازی : َات، َون،َ ین.

جمع [ ج َ ] ( ع مص ) گرد کردن، گرد آوردن، ضم و تألیف کردن، فراهم کردن || اسم واحد را جمع کردن || جوان گردیدن: جمعت الجاریة الثیاب: جوان گردید، و این کنایه است || زفاف کردن || جوش آمدن: جمعت القِدْر: غلّت.

جمع [ ج ِ ] ( ع اِ ) دوشیزه || همه.

واژه جمع [ ج ُ ] ( ع اِ ) مشت فراهم آورده، جمع الکف: هنگامی است که مشت را جمع کنند، گفته میشود: ضربته بجُمع کفّی || یک مشت از چیزی ج ، اَجماع || پنهان و مخفی: امرهم بجمع؛ یعنی کار ایشان پنهان و مستور است و آنرا فاش نکنند || دوشیزه: فلان من زوجها بجمع: یعنی همچنان دوشیزه است. ماتت بجمع: ای عذراءً او حاملاً او مثقلةً || همه: ذهب الشهر بجمع: یعنی رفت تمام ماه، و در این دو معنی اخیر بکسر جیم نیز آمده.

جمع [ ج ُ م َ ] ( ع اِ ) ج ِ جَمْعاء ( منتهی الارب ) رجوع به جمعاء شود || ج ِ جمعه، بمعنی آدینه.

مطالب پیشنهادی

تجمیع یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 222

هنوز کسی رای نداده...