حتما برای شما هم پیش آمده است واژه « شره » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (شره یعنی چه ?).

معنی شره
معنی شره

معنی شره

مترادف و معادل واژه شره:

  • آز
  • آزمندی
  • حرص
  • طمع
  • میل فراوان بچیزی
  • طماع
  • نام گیاهی که به هندی تلسی گویند
آوا: /Sare/
اشتباه تایپی: avi
متضاد شره: قناعت
نقش: صفت
شره به انگلیسی:Greed
avarice
avidity
شره به عربی:جشع
معنی شره
فرهنگ معین

(شَ رَ ) [ ع . ] ۱ – (مص ل . ) حریص شدن . ۲ – (اِ. ) حرص ، آز.
(شَ رِ ) [ ع . ] (ص . ) حریص ، میل فراوان ، طمع .

فرهنگ عمید

۱. حریص، آزمند.
۲. (اسم ) طمع، حرص.

معنی شره در لغتنامه دهخدا

شره [ ش ِرْ رَ / رِ ] ( ع اِمص ) شرة، شر: پسر را به خدمت سلطان فرستاد تا شره سورت غضب تسکین پذیرفت، رجوع به شر شود.

معنی شره [ ش َ رَه ْ ] ( اِ ) نوعی باد، باد گرم جنوبی، راز ( در تداول مردم قزوین و سبب آنکه از جانب ری وزد )، مقابل مه که باد سرد است، باد که به خلخال و نواحی آن وزد :

آباد اولسون خلخال !
مهی یاتار شرهی قالخار ( یادداشت مؤلف )

گرمش، نوعی ابر پرباد که سبب گرمی و گرفتگی هوا می شود.

شره [ ش َ رَه ْ ] ( ع مص ) غالب شدن حرص، سخت حریص شدن، آزناک و حریص شدن، حریص شدن در خوردن، آزمند و حریص شدن بر طعام و جز آن.

واژه شره [ ش َ رَه ْ ] ( ع اِمص ) آز و خواهش وحرص و طمع، طرف افراط عفت است و آن ولوع است بر لذت زیاده از مقدار واجب، آزمندی. آزناکی:

گر نتواند که شود خوک میش
زآن شره و نحس در او خلقت است (ناصرخسرو)

ای که با دین و ملک داری کار
از شره خوی خرس و خوک مدار (سنایی)

دارد شره جود بر آن گونه که گویی
دیوانه شده ستی کف تو بند شکسته (سوزنی)

زشتها را خوب بنماید شره
نیست از شهوت بتر زآفات ره (مولوی)

گفت خواهم مرد بر جاده دو ره
در ره خشم و به هنگام شره (مولوی)

بدوزد شره دیده هوشمند
درآرد طمع مرغ و ماهی به بند (گلستان سعدی)

– به شره: حریصانه، آزمندانه: خود رابه شره در کارهای مخوف اندازد.
|| پرخوری و شکم پرستی.
– نفس شره آلود: نفس آلوده پرخوری و شکم پرستی.
|| میل و رغبت || اشتها:

آن یکی می خورد نان فخفره
گفت سایل چون بدین استت شره (مولوی)

واژه شره [ ش َ رَه ْ ] ( اِ ) نام گیاهی که به هندی تلسی گویند.

معنی شره [ ش َ رِه ْ ] ( ع ص ) آزمند، شرهان، آزمند و حریص، حریص، آزمند، آزناک، رجوع به شرهان شود.

مطالب پیشنهادی

شره یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.7 تعداد آرا: 457

هنوز کسی رای نداده...