حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه « معیت» را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( معیت یعنی چه ?).

معنی معیت
معنی معیت

معنی معیت

مترادف و معادل واژه معیت:

  • با
  • به همراه
  • مع
  • همراهی
  • همپایی
آوا:/ma~iyyat/
مَعیَّت
اشتباه تایپی:ludj
 nv ludj
متضاد معیت: بدون
بی
معیت به انگلیسی:company
معنی معیت
در معیت شما یعنی چه؟

همنشین شما، همراه شما، به همراه شما.

معنی معیت در لغتنامه معین ?

(مَ یَّ ) [ ع معیة ] (مص جع) همراهی، مشارکت.

معنی معیت در فرهنگ عمید ?

۱- با هم بودن، همراه بودن
۲- همراهی

معنی معیت در لغتنامه دهخدا

معیت [ م َ عی ی َ ] ( ع مص جعلی، اِمص ) همراهی، صحابت: از استاد ابوعلی شنیدم که گفت صابران فیروزی یافتند به عز هر دو سرای زیرا که از خدای معیت یافتندچنانکه گوید ان اﷲ مع الصابرین.

زهی سبقت که با آن اولیت
ندارد هیچ موجودی معیت ( اسرارنامه چ گوهرین ص 17 )

این معیت کی رود از گوش من
تا نگردم گرد دوران زمن
کی کنم من از معیت فهم راز
جز که از بعد سفرهای دراز
حق معیت گفت و دل را مهر کرد
تا که عکس آن به گوش آید نه طرد (مولوی)

این معیت با حق است و جبر نیست
این تجلی مه است این ابر نیست (مولوی)

تا معیت راست آید زانکه مرد
با کسی جفت است کو را دوست کرد (مولوی)

– به معیت: به صحابت، به همراهی.
|| ( اصطلاح منطق ) مع بودن و مع دو چیز راگویند که میان ایشان تقدم و تأخر نبود به اعتبار هریکی از این وجوه بعد از اشتراک در آن معنی که اقتضاء یکی از این اقسام کند مانند دو چیز زمانی که یکی را بر دیگری تقدم و تأخر نبود و یا دو ذات موجود که معلول یک علت باشند، مقابل تقدم و تأخر است.
– معیت بالطبع: معیت ذاتی را دو فرد است یکی معیت بالطبعو دیگری معیت بالعلیة، معیت بالطبع عبارت از دو امری است که میان آن دو نیاز و احتیاجی نباشد، و رجوع به معیت ذاتیه شود.
– معیت بالعلیة: عبارت است از دو علت مستقل برای معلول واحد بالنوع یا دو معلول برای علت واحد مستقل.
– معیت ذاتیه: عبارت از دو امری است که هیچ یک علت مستقل برای دیگری نباشد اعم از آنکه میان آنها احتیاجی باشد یا نه. میرسید شریف گوید: معیت ذاتیه عبارت از دو علت ناقصه برای معلول واحد یا دو معلول برای علت ناقصه واحدند.
– معیت زمانی: عبارت از بودن دو شی است موجود در زمان بدون وجود علاقه علیت میان آن دو یا بطور مطلق، یعنی وجود دو امر است در یک زمان بطور مطلق.
|| اتحاد و پیوستگی و رفاقت و مشارکت || مهربانی و شفقت و محبت || طرفداری و جانبداری.

معیة [ م ُ ع َی ْ ی َ ] ( ع اِ مصغر ) تصغیر ابومعاویة یعنی یوز.

معیت [ م َ عی ی َ ] ( ع مص جعلی ، اِمص ) همراهی || گاهی از این لفظ اشاره باشد به این آیت: ان اﷲ مع الصابرین.

موارد پیشنهادی

معیت یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 233

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir