مجموعه عکس استوری درس خواندن در این صفحه برای شما عزیزان قرار داده شده است و بصورت مستمر تصاویر جدید اضافه می شود.

هر عمل دارد به علمی احتیاج
کوشش از دانش همی گیرد رواج

آن که دارد ز علم و دانش کام
نهد آن را کمال ذاتی نام

درس خواندن
درس خواندن

عکس از کتاب درسی برای استوری در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و…

استوری دس خواندن
استوری دس خواندن

عکس کتاب و شیرینی برای نمایش فضای درس خواندن در فضای مجازی.

عکس استوری دس خواندن
عکس استوری درس خواندن

عکس استوری درس خواندن

استوری درس خواندن
استوری درس خواندن

ز دانش شود کار گیتی به ساز
ز بی دانشی کار گردد دراز

ز دل سر زند سر دانش نخست
که بر دست و پا کار گردد درست

اگر در جهان نبود آموزگار
شود تیره از بی خرد روزگار

تفاوت بود اهل تمییز را
به هر کس ندادند هر چیز را

همان به که نادان به دانا رود
که از دانشش کار بالا رود

عکس درس خوندن
عکس درس خوندن
عکس از درس خواندن
عکس از درس خواندن
استوری درس خواندن
استوری درس خواندن

به دانش گرای و بدو شو بلند
چو خواهی که از بد نیابی گزند

ز دانش در بی نیازی بجوی
و گر چند سختیت آید به روی

ز نادان بنالد دل سنگ و کوه
ازیرا ندارد بر کس شکوه

توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

تصویر درس خواندن
تصویر درس خواندن

درس خواندن استوری

درس خواندن استوری
درس خواندن استوری

استوری از کتاب درسی

درس خواندن استوری عکس
درس خواندن استوری عکس

عکس درس خواندن دخترانه برای استوری اینستاگرام.

استوری درس خواندن عکس
استوری درس خواندن عکس

یادم آید روز دیرین، خوب وشیرین،

اول ترم، وقت بسیار، درس اندک…

اما اینک روز آخر، روز تلخ امتحانات،

آخر ترم، وقت اندک

استوری کتاب درسی
استوری کتاب درسی

عکس ماژیک هایلایتر و کتاب برای استوری درس خواندن دانش آموزان در فضای مجازی.

استوری از کتاب درسی
استوری از کتاب درسی
استوری کتاب درسی
استوری کتاب درسی

مطالب پیشنهادی

استوری درس خواندن

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.7 تعداد آرا: 41

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir