حتما برای شما هم پیش آمده است ، «مجهز» را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (مجهز یعنی چه ?).

معنی مجهز
معنی مجهز

معنی مجهز

مترادف و معادل واژه مجهز:

 • آماده
 • تجهیزشده
 • با ساز و برگ
 • بسیجیده
آوا: /mojahhaz/
اشتباه تایپی: l[ic
نقش: صفت
متضاد مجهز: نامجهز
مجهز به عربی:مسلح
مجهز به انگلیسی:equipped
armed
mobilized
well – appointed
معنی مجهز
تلفظ مجهز

معنی مجهز در لغتنامه دهخدا

مجهز [ م ُ ج َهَْ هََ ] ( ع ص ) تجهیزشده، آماده شده، مهیا || فرستاده شده.

واژه مجهز [ م ُ ج َهَْ هَِ ] ( ع ص ) سازنده جهاز عروس و مرده و مسافر و غازی و مانند آن، کسی که تجهیز می کند عروس و مسافر و مرده را || کسی که مال التجاره فاخر به تجار دیگر دهد و روانه سفر کند، کسی که بازرگانان را با جهاز یعنی متاع فاخر روانه سفر می کند یا خود با آن سفرمی نماید. و رجوع به مجاهز شود.

مجهز [ م ُ هَِ ] ( ع ص ) موت مجهز: مرگ شتاب، مرگ سریع.

معنی مجهز در لغتنامه معین ?

(مُ جَ هِّ ) [ ع ] (اِفا) مهیا کنندة اسباب، تجهیزکننده
(مُ جَ هَّ ) [ ع ] (اِمف) تجهیز شده، آماده

معنی مجهز در فرهنگ عمید ?

دارای امکانات و وسایل لازم، تجهیزشده، آماده، مهیا، آماده شده.

معنای تجهیز

مترادف و معادل واژه تجهیز:

 • آراستن
 • آماده کردن
 • بسیجیدن
 • آماده سازی
 • بسیج
 • تدارک
 • تهیه بینی
 • مجهزسازی

/tajhiz/

تجهیز در لغتنامه دهخدا

[ ت َ ] ( ع مص ) دوانیدن اسب را بروی || ساختن جهاز عروس و لشکر و مرده و مسافر و غازی و مانند آن: و لما جَهزَهُم بجهازِهِم قال َ ائتونی باَخ لکم من ابیکم. ( قرآن 59/12 ).

آماده ومهیاکردن، اسباب کاری، بسیج کردن
۱- ( مصدر ) ساختن آراستن آماده کردن ( جهاز عروس لشکر مسافر و غیره )

۲- بسیج کردن ( لشکرها ) بسیجیدن ( سپاهیان )

جمع : تجهیزات یاتجهیز عساکر. بسیج کردن لشکرها.

فرهنگ معین:

(تَ ) [ ع ] (مص م) =

۱ – آراستن ، آماده کردن

۲ – آماده کردن لشکر

فرهنگ عمید:

۱- مجهز کردن
۲- آماده کردن اسباب کاری مانندِ سازوبرگ لشکر

معنی تجهیزات در لغتنامه دهخدا

[ ت َ ] ( ع اِ ) ج ِ تجهیز. ساز و برگ، جهاز، اسباب کار، ساز جنگ، وسایل کار و کارزار.

( مصدراسم ) جمع تجهیز.

۱- بسیجها

۲- سازها ساز و برگها

مطالب پیشنهادی

مجهز یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 243

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir