حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه « قرین » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( قرین یعنی چه ?).

معنی قرین
معنی قرین

معنی قرین

مترادف و معادل واژه قرین:

 • انیس
 • شبیه
 • محشور
 • همسر
 • مصاحب
 • مقارن
 • مقرب
 • مقرون
 • همنشین
 • برابر
 • یار
 • بسان
 • سان
 • مانند
 • مثل
 • ندیم
 • یکسان
 • نظیر
 • وش
 • همانند
 • عدیل
 • همال
 • همتا
نقش: صفت
آوا: /qarin/
اشتباه تایپی: rvdk
جمع قرین:قرنا
قرین به انگلیسی:coupled
joined
allied
cognate
symmetrical
associate
companion
peer
match
fellow
matscn
coubled
معنی قرین
معنی قرین در لغتنامه معین ?

(قَ ) [ ع ] (اِ) =
۱ – همسر، همدم
۲ – یار
۳ – نزدیک ج قرنا (ء )، اقران

معنی قرین در فرهنگ عمید ?

۱- نزدیک
۲- (اسم ) [قدیمی] همدم، همسر، یار، مصاحب

معنی قرین در لغتنامه دهخدا

قرین [ ق َ ] ( ع اِ ) همسر، همسر و همسال مرد:

قرین یار زیبا را چه پروای چمن باشد
هزاران سرو بستانی فدای سروبالایی (سعدی)

|| یار || شتر که با دیگری با هم بندند || نزدیک || همنشین، عشیر:
عن المرء لاتسئل و سل عن قرینه.
ج قُرَناء || دیو که همیشه با مردم باشد و گاهی جدا نشود || حج مقرون به عمره || نَفْس.

معنای قرینه در لغتنامه دهخدا

قرینه [ ق َ ن َ ] ( ع اِ ) نفس || زن شوی || آنچه محاذی یکدیگر باشد در بنا و عمارت || فارسیان به معنی مثل و مانند استعمال کنند:

ما تیره شبیم و در جهان نیست
امروز کسی قرینه ما (باقر کاشی)

|| مناسبت ظاهری میان دو چیز || مناسبت معنوی میان دو امر دو لفظ قافیه دار واقع در وسط دو مصراع بیتی.

آنچه در بعضی بحور در وسط هر دو مصرع بیت دو لفظ قافیه دار واقع شود || در اصطلاح اهل عربیت، آنچه دلالت کند بر چیزی نه به وضع، مؤلف فوائدالضیائیه در بحث فاعل چنین تعریف کرده است: عصام الدین گوید: اگر مراد از «نه به وضع» این باشد که لفظ برای آن معنی وضع نشده این تعریف شامل معنی مجازی نیز میشود درحالی که بدان اطلاق نگردد.

و اگر مراد این باشد که لفظ برای آن معنی و لوازم وضع نشده لازم آید که قرینه نه به تضمن و نه به التزام دلالت بر چیزی نکند و بطلان این روشن است ، پس بهترآن است که گوئیم : قرینه امری است که دلالت بر چیزی کند بدون آنکه در آن چیز استعمال گردد، و آن بر دو قسم است : حالیه و مقالیه، در اصطلاح منطقیان ، قرینه در قیاس عبارت از کلام مؤلف است.

در اساس الاقتباس آرد: در قیاس چون گوئیم : هر انسانی حیوان است و هر حیوانی جسم ، این قول مشتمل بر دو قول جازم است و از وضع این قول ، بالذات برسبیل اضطرار لازم آید که هر انسانی جسم است، پس قول اول را که مشتمل بر این دو قول است به این اعتبار قیاس خوانندو هر یک از این دو قول که قیاس بر آن مشتمل است مقدمه خوانند و قول لازم را نتیجه و هر تألیف که به صدد استلزام قولی بود، اگر مستلزم بود و اگر نبود، آن رااقران خوانند و آن مؤلف را قرینه خوانند.

مطالب پیشنهادی

قرین یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 111

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir