حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه قلدر را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( قلدر یعنی چه ? ).

معنی قلدر
معنی قلدر

معنی قلدر

مترادف و معادل واژه قلدر:

  • زورگو
  • مستبد
  • قلچماق
  • گردن کلفت
  • خودسر
  • قولدور
  • آدمی که با زور بازو به بقیه ظبم میکند
آوا: /qoldor/
اشتباه تایپی: rgnv
نقش: صفت
قلدرماب:زورگو
زورمدار
قدرتمدار
متضاد قلدر:دموکرات منش
قلدر به انگلیسی:bully
dictatorial
racketeer
strongman
thug
strong-arm
tough guy
one who by using violence imposes his unjustviews on others
قلدر به عربی:شرس
معنی قلدر
معنی قلدر در لغتنامه معین ?

(قُ دُ ) [ تر ] (ص ) قوی، گردن کلفت.

معنی قلدر در فرهنگ عمید ?

مرد پرزور، گردن کلفت، و خودسر.

معنی قلدر در لغتنامه دهخدا

قلدر [ ق ُ دُ ] (ترکی ، ص) خشن و تنومند، گردن کلفت، زورمند، قلچماق.

معنای قلچماق در لغتنامه دهخدا:

قلچماق [ ق ُ چ ُ ] ( ترکی ، ص مرکب ) مرد شهوت پرست و اوباش ( آنندراج از سفرنامه شاه ایران )، این کلمه مرکب از قل به معنی بازو و چماق است و به کسی گفته میشود که دارای بازوانی قوی و نیرومند باشد.

مطالب پیشنهادی

قلدر یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 113

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir