ارجاع درون متنی یکی از مواردی است که باید در نگارش کتب و مقالات علمی بصورت اصولی انجام شود. در این مقاله به شیوه های نگارش صحیح انواع ارجاع درون متنی می‌پردازیم.

ارجاع درون متنی
ارجاع درون متنی

تعریف ارجاع درون متنی

حتما در زمان مطالعه کتب و مقالات مشاهده کرده اید که برخی از موارد نوشته شده در متن، در واقع از کتاب یا مقاله ای دیگر برگرفته شده اند و نویسنده برای وفاداری به اصل «شرافت و صداقت علمی» در پاورقی یا فهرستی جداگانه در انتهای فصل یا انتهای کتاب آنها را ذکر کرده است.

کتاب و مقاله ای که ارجاع درون متنی نداشته باشد قطعا بی اعتبار خواهد بود و به سرقت علمی و ادبی متهم خواهد شد.

ارجاع درون متنی شامل چیست ?

ارجاع درون متنی سبک های مختلفی دارد اما بصورت کلی شامل موارد زیر می‌باشد:

  1. نام نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان
  2. سال انتشار اولیه
  3. نام کامل کتاب یا مقاله
  4. مکان انتشار (شهر / کشور)
  5. ناشر (نام انتشارات)

در مورد مقالات آنلاین، لینک به صفحه مورد نظر باید قرار داده شود.

روش ارجاع

دو روش ارجاع وجود دارد: 1- بازگویی 2- نقل مستقیم (بکر)

در ارجاع بازگویی: نویسنده برداشت شخصی خود از نوشته ای دیگر را به زبان خود بیان میکند. در این روش ممکن است برداشت نویسنده از آن کتاب یا مقاله خالص نباشد و برای مقالات علمی نمره منفی محسوب می‌شود.

اما در روش ارجاع « نقل مستقیم (بکر) » نویسنده دقیقا متن مورد نظر را بدون هیچ تغییری از منبع اصلی، وارد متن خود میکند. این روش، روش استاندارد و پذیرفته شده در موضوعات علمی می‌باشد.

سبک های استاندارد ارجاع درون متنی

طی سالهای طولانی استاندارد های خاصی در مورد سبک ارجاع درون متنی از سوی انجمن های علمی و دانشگاه های معتبر به وجود آمده است و در سراسر جهان این سبک ها مورد استفاده قرار میگیرند.

سبک انجمن روان‌شناسی آمریکا APA

انجمن روان‌شناسی آمریکا American Psychological Association سبک خاصی برای ارجاع درون متنی دارد که در بسیاری از مجلات و پایگاه های علمی مورد استفاده قرار میگیرد.

سبک APA در اسناد:

Reviewer, R. R. (Date). Title of review [Review of the media Title, by A. A. Author]. Title ofcomplete workxx, xxx-xxx.

سبک APA در کتاب:

سبک APA در کتاب
سبک APA در کتاب

Reviewer, A. A. (Year). [Review of the book Title of the book: Subtitle, by A. A. Author]. Journal NameVolume (Issue), pp-pp.

Schatz, B. R. (2000, November 17). Learning by text or context? [Review of the book The social life ofinformation, by J.S. Brown & P. Duguid]. Science, 290, 1304.

سبک APA در وب سایت:

Reviewer, A. A. (Year). Title of review. [Review of the book Title of the book: Subtitle, by A. A. Author]. Website, URL

سبک NLM

این سبک هم در علوم پزشکی و مقالات این رشته کاربرد دارد:

نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده. نام منبع. شهر نشر کتاب: انتشارات؛ سال انتشار.

مثالشهبازی، م. مبانی درست‌نویسی زبان فارسیی عامه. تهران: نشر چشمه؛ ۱۳۸9.

مدل NLM برای مجله
مدل NLM برای مجله
مدل NLM برای کتاب
مدل NLM برای کتاب

سبک OSCOLA

نمونه سبک OSCOLA در پاورقی:

۱. نام و نام خانوادگی نویسنده، نام منبع (نام انتشارات، سال انتشار)

مثال: فرید پرهامی، مبانی چوب شناسی (نشر نغمه، ۱۳9۶)

نمونه سبک OSCOLA در فهرست منابع:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده، نام منبع (نوبت ویرایش، نام انتشارات سال انتشار منبع)

مثال: پرهامی ف، مبانی چوب شناسی (نشر نغمه ۱۳9۶)


سبک Turabian 

این سبک بیشتر مورد استفاده دانشجویان و مقالات تحقیقاتی می‌باشد.

مثال سبک Turabian در پاورقی:

۱. نام و نام خانوادگی نویسنده، نام منبع (شهر انتشار منبع: نام انتشارات، سال انتشار)، شمارۀ صفحه.

مثالمیلاد مرادی، مبانی سنگ شناسی (کرمان: نشر معدن، ۱۳6۶)، صفحۀ 45.

برای منابع زیرشاخۀ اصلی در پاورقی:

۱. نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب. شمارۀ صفحه.

مثال: مرادی، مبانی سبک شناسی. 47.

مثال سبک Turabian در فهرست منابع:

نام خانوادگی، نام نویسنده. نام کتاب. نام شهر انتشار منبع: نام انتشارات. سال نشر.

مثال: مرادی، میلاد. مبانی سنگ شناسی. کرمان: نشر معدن. ۱۳6۶.


سبک Chicago

 سبک شیکاگو نویسی شیکاگو (The Chicago Manual of Style) به دو روش A و B تقسیم می‌شود:

روش A به صورت تفصیلی است و روش B به صورت اختصاری می‌باشد.

مثال روش A:

۱. نام و نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب. (شهر نشر کتاب: انتشارات، سال انتشار)

مثال۱. میلاد مرادی. مبانی فلز شناسی. (سمنان: نشر نغمه، ۱۳9۶)

مثال روش B:

(نام خانوادگی نویسنده سال انتشار منبع، صفحه)

مثال(مرادی ۱۳9۶، 5۷)


سبک AAA

این سبک شباهت زیادی به سبک شیکاگو دارد.

مثال سبک AAA:

نام خانوادگی، نام نویسنده و سال انتشار منبع نام منبع. شهر نشر: نام انتشارات.

مثال: مرادی، میلاد ۱۳5۶ مبانی چوب شناسی. سنندج: نشر آبشار.


سبک IEEE

این سبک ارجاع درون متنی مؤسسه مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) ارائه کرده اند و اکثرا هم در پژوهش‌ های فنیِ این رشته ها کاربرد پیدا می‌کند. در این سبک باید از شماره برای ارجاع دهی استفاده کنیم.

در این سبک پس از جمله ای که منبع دارد، باید از براکت باز و بسته [ ] استفاده کرد و داخل آن عدد منبع مورد نظر که در پاورقی شماره گذاری شده است ذکر شود.

مثال:

حرف اول نام نویسنده. نام خانوادگی، نام منبع. شهر انتشار: نام انتشارات، سال نشر.

ف. مرادی، فرهنگ لغات حسابداری. بیرجند: نشر خشکی، ۱۳9۶.

سبک IEEE
سبک IEEE

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 44

هنوز کسی رای نداده...