حتما برای شما هم پیش آمده است واژه عواید را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (عواید یعنی چه ? ).

معنی عواید
معنی عواید

معنی عواید

مترادف و معادل واژه عواید:

 • درآمدها
 • منافع
 • عایدی ها
 • فواید
 • مداخل
آوا: /~avAyed/
اشتباه تایپی: u,hdn
نقش: اسم
عواید به انگلیسی:incomes
revenues
earnings
issue
معنی عواید

معنی عواید در لغتنامه دهخدا

عواید [ ع َ ی ِ ] ( ع ص ،اِ ) عوائد، که ج ِ عائدة باشد.

عوائد [ ع َ ءِ ] ( ع ص ، اِ ) ج ِ عائدة، بازگردندگان || صله ها ومهربانی ها || سودها و منافع و فواید، عواید: سلطان بر لطایف صنع باری و عوائد کرم او شکر میگفت ( ترجمه تاریخ یمینی ص 419 ).

فوائد موافقت و عوائد معاضدت ایشان به اهل اسلام و کافّه خلق رسید، فوائد و عوائد آن سعی بدو و فرزندان او بازداشت ( ترجمه تاریخ یمینی ).

معنی عواید در لغتنامه معین ?

(عَ یِ ) [ ع عوائد ] (اِ) =
جِ عائده
در – آمدها، مداخل
فواید، منافع

معنی عواید در فرهنگ عمید ?

( اسم اسم ) جمع عاید ( عائده ) ۱ – در آمدها مداخل ۲ – فواید منافع

معنای عاید

مترادف و معادل واژه:

 • درآمد
 • سود
 • بازدهی
 • باز گشته
 • عیادت کننده
 • زیارت کننده بیمار
 • بازگشت کننده
 • بازگردنده
 • آنچه که بکسی باز گردد از پول یا چیز دیگر

عاید در لغتنامه معین:

(یِ ) [ ع عائد ] (اِفا) عیادت کننده

۱ – عیادت کننده

۲ – بازگردانده، آن چه که به کسی بازگردد از پول یا چیز دیگر.

عاید در فرهنگ عمید:

بازگشت کننده، بازگردنده، آنچه به کسی بازمی گردد.
* عاید شدن: (مصدر لازم ) به دست آمدن.
* عاید کردن: (مصدر متعدی ) =

 • حاصل کردن، به دست دادن، رساندن
 • درآمد داشتن، سود بردن
 • فایده دادن

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 122

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir