حتما برای شما هم پیش آمده است واژه « مترقی » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( مترقی  یعنی چه ?).

معنی مترقی
معنی مترقی

معنی مترقی

مترادف و معادل واژه مترقی:

 • پیشرو
 • ترقی خواه
 • توسعه یافته
 • بالارونده
 • پیشرونده
 • راقی
 • راقبه
 • پیشرفته
 • ترقیخواه
 • پیشرفت کننده
آوا: /moteraqqi/
نقش: صفت
اشتباه تایپی: ljvrd
متضاد مترقی:عقب مانده
عقب افتاده
مترقی به انگلیسی:advanced
forward
forward-looking
liberal
progressive
advancing
مترقی به uvfd:تقدمی
معنی مترقی

معنی مترقی در لغتنامه دهخدا

مترقی [ م ُ ت َ رَق ْ قی ] ( ع ص ) افزون شونده، بالا رفته، صعود کننده، بالا رونده: و بخار نطفه از اوعیه منی به مصعد دماغ مترقی شد ( سندبادنامه ص 177 ). همواره در مدارج علو و معارج سمو متصاعد و مترقی باد ( سندبادنامه ص 216 ).

معنی مترقی در لغتنامه معین ?

(مُ تَ رَ قِّ ) [ ع ] (اِفا) پیشرفته، رشد کرده

معنی مترقی در فرهنگ عمید ?

۱- دارای گرایش به پیشرفت، پیشرفته
۲- دارای حرکت روبه بالا

معنای ترقی

مترادف و معادل واژه ترقی:

 • ارتقا
 • اعتلا
 • پیشرفت
 • پیشروی
 • ترفیع
 • تعالی
 • رونق
 • توسعه
 • رشد
 • برکشی
 • بالا رفتن
 • خیزش
آوا:/taraqqi/
متضاد ترقی: تنزل
پسرفت
جدول کلمات:پیشرفت
ترقی به انگلیسی:progress
improvement
boost
growth
rise
upswing
upturn
ترقی به عربی:ترقیة
تطویر
تقدم
زیادة
قفزة
مصعد
موکب
نمو
معنای ترقی

معنای ترقی در لغتنامه دهخدا

ترقی [ ت َ رَق ْ قی ] ( ع مص ) ببالا برشدن، بلند شدن || برآمدن بر نردبان، برآمدن بر نردبان پله پله || بالا رفتن برکوه، گاهی با الی ̍ و گاهی با فی متعدی میشود، فیقال : ترقی و ارتقی الی الجبال و فیه.

|| رسیدن به غایت کاری: ترقی به الامر: بلغ غایته، یقال: مازال فلان یترقی به الامر حتی بلغ غایته مازال یتنقل به من حال الی حال || مأخوذ از تازی ، ارتفاع و بالارفتگی. || برتری و سرافرازی و سربلندی. پیش رفتگی و ازدیاد و افزونی و چمک و رسیدن به درجات بلند، پیشرفت، مقابل تنزل، پیش رفتن: و همچنین نجم سعادتش در ترقی بود.

– ترقی خواستن: میل به پیشرفت داشتن.

– ترقی داشتن.

– ترقی معکوس: تنزل.
|| هنرمندی، درجه درجه در علم بالا شدن: ترقی فی العلم ؛ ای رقی فیه درجةًدرجةً || ( اصطلاح صوفیه ) تنقل در احوال و مقامات و معارف || آسیب دیدن ترقوه کسی.

ترقی. [ ت َ ] ( اِخ ) دهی از دهستان پایین رخ است که در بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه و بر 12هزارگزی شمال کدکن و 6هزارگزی شمال جاده ماشین رو کدکن به رباطسنگ قرار دارد. تپه ماهوری سردسیر است و 293 تن سکنه دارد. آب آن از قنات و محصول آنجا غله و جالیزکاری و شغل اهالی زراعت و گله داری و کرباس بافی است.راه مالرو دارد.

حقوق تربیتت را که در ترقی باد
زبان کجاست که در حضرتت فروخوانم ؟ (صائب)

مرا همیشه مربی چو طالع دون بود
ترقّیَم چه عجب گر چو شمع واژون بود (ابوطالب کلیم)

دل عاشق ترقی در دیار عشق میخواهد
عقیق ما امید نیکنامی از یمن دارد (آنندراج)

گهر را در صدف نشو و نما تأثیر، می باشد
اگر داردترقی پاک طینت در وطن دارد (آنندراج)

ترقی در لغتنامه معین

(تَ رَ قّ ) [ ع ] (مص ل) =

۱ – بالا رفتن

۲ – به درجات عالی رسیدن

فرهنگ عمید:

۱- بر شدن، بالا رفتن، بلند شدن
۲- به درجۀ بلند رسیدن

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 111

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir