حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه « همام » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (همام یعنی چه ?).

معنی همام
معنی همام

معنی همام

مترادف و معادل واژه همام:

 • دلیر
 • بخشنده
 • سرور
 • مهتر و جوانمرد
 • پادشاه بلند همت
 • مرد بزرگ و دلیر و بخشنده
 • شیر درنده
 • دارای مقام و منزلت و فضایل ارجمند
 • پادشاه بزرگ همت
 • سخن چین
 • غماز
 • نمام
آوا:/homAm/
همام به انگلیسی:chivalrous or generous
معنی همام
معنی همام در لغتنامه معین ?

(هُ ) [ ع ] (اِ) =
۱ – پادشاه بلند همت
۲ – دلیر، بخشنده
(هَ مّ ) [ ع ] (ص) سخن چین، نمام

معنی همام در فرهنگ عمید ?

۱- پادشاه بلندهمت
۲- مرد بزرگ و دلیر و بخشنده
۳- شیر درنده

معنی همام در لغت نامه دهخدا

همام [ هَُ ] ( ع ص ،اِ ) پیه که از کوهان گداخته شود || آب برف روان شده || مرد و پادشاه بزرگ همت.

|| مهتر دلیر جوانمرد، خاص است به مردان، ج هِمام، مهتر، سر، سرور، سید، رئیس، بزرگ:

گفت تا گوشش نباشد ای همام
گوش را بگذارو کوته کن کلام مولوی

هم موفق شهریاری ، هم مظفر پادشاه
هم مؤیدرای میری هم همایون فر همام فرخی

بلند نام همام از بلند نام گهر
بزرگوار امیر از بزرگوار تبار فرخی

بجوی امام همامی ز اهل بیت رسول
که خویشتنْت چنویی همام باید کرد ناصرخسرو

مرا دانی از وی که کرده ست ایمن ؟
حکیمی، کریمی، امامی، همامی.

|| شیر بیشه.

همام [ هََ م ِ ] ( ع اِ فعل ) لاهمام ؛ قصد نمی کنم، بدان همت نگمارم یا آن را انجام نمیدهم || جاءزید همام: ای یهمم.

معنای همام [ هََ م ْ ما ] ( ع ص ) سخن چین، نمام || ( اِ ) روز سیُم از روزهای سرما.


همامیه در لغتنامه دهخدا

همامیه [ هَُ می ی َ ] ( اِخ ) شهری بین واسط و خوزستان و از اعمال واسط است و نهری دارد که منشعب از دجله می باشد. منسوب به همام الدولةبن مزید است. شهری است به واسط همام الدوله منصور دبیس را ( منتهی الارب ).

مطالب پیشنهادی

همام یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 333

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir