حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه مستبد را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (مستبد یعنی چه ? ).

معنی مستبد
معنی مستبد

معنی مستبد

مترادف و معادل واژه مستبد:

 • قلدر
 • زورگو
 • خودکامه
 • یک دنده
 • خودخواه
 • خودرای
 • خودسر
 • خیره سر
 • خودکامه
 • دیکتاتورماب
 • دیکتاتورمنش
 • لجوج
 • استبدادگرا
 • مطلق العنان
 • استبدادطلب
 • کسی که کارها را بدون مشورت با دیگران انجام دهد

خود رای، خود سر، لجوج، مستبد

تلفظ مستبد:/mostabedd/
مستبد در حل جدول:خودکامه
جمع مستبد:مستبدین
متضاد مستبد: دموکرات
دموکرات منش
مردم گرا
مستبد به عربی:عنید
مستبد به انگلیسی:absolute
authoritarian
arbitrary
autocratic
despotic
dictatorial
tyrannical
tyrant
stern
strongman
tyrannous
معنی مستبد
معنی مستبد در لغتنامه معین ?

(مُ تَ بِ دّ ) [ ع ] (اِفا) خودسر، خودرأی.

معنی مستبد در فرهنگ عمید ?

کسی که که کاری را به رٲی خود و بدون مشورت دیگران انجام بدهد، خود رٲی، خودسر.

معنی مستبد در لغتنامه دهخدا

مستبد [ م ُ ت َ ب ِدد ] ( ع ص ) نعت فاعلی از مصدر استبداد، به خودی خود به کاری ایستاده ومتفردشده، تنها به کاری استاده شونده.

|| کسی که هرگاه چیزی را شروع کند تا پایان دادن آن، دست بردار نباشد: امیرک آن فیلان را به ناصرالدین فرستاد و بدان خدمت بدو تقرب جست و چنان فرا نمود که در آن خدمت مستبد است.

|| کسی که کاری را به رأی خود و بدون مشورت از دیگران می کند و رأی خود را می پسندد و انصاف و عدالت را رد می کند، خودمراد، مستبد به رأی، یک دنده، یک پهلو، خودرای، خودسر، متفرد در رأس، سرخود، مستقل، خودکامه، خودکام: اگر خار در چشم متهوری مستبد افتد و در بیرون آوردن آن غفلت برزد… بی شبهت کور شود.

او [ شیر ] چون رعنای مستبدی در میان ایشان [ سباع ]، منقاد حکم اوست هر سیّد و هر ملک مستبد که از قروم دیار ترک و روم است.

مستبدانه [ م ُ ت َ ب ِدْ دا ن َ / ن ِ ] ( ص نسبی ، ق مرکب ) چون مستبدان، با حالت استبداد، با خودرأیی، خودسرانه.

معنی استبداد در لغت نامه دهخدا

استبداد [ اِ ت ِ ] ( ع مص ) بخودی خود کار کردن، بخودی خود بکار ایستادن، بخودی خود بکاری قیام کردن، تنها بر سر کاری ایستادن و منع کس قبول نکردن، متفرد بکاری شدن، برأی خود بکاری پرداختن، تفرّد، استقلال، خودرائی، خودکامگی، خودسری، خیره رائی: استبدّ به: بخودی خود به آن کار ایستادو متفرد شد به آن و منه: من استبدّ برأیه ضل.

و در حدیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام است : کنا نری اَن َّ لنا فی الامر حقّاً فاستبددتم علینا. مقابل مشاورة. و فی الحدیث : المشاورة من السﱡنة و الاستبداد من شیمةالشیطان: هرچند سلطان دست از استبداد و تدبیرهای خطا نخواهد کشید اکنون که چنین حالها افتاد سوی امیرک بیهقی باید نبشت تا شهر نگاه دارند. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 665 )، این خداوند را استبدادی است از حد واندازه گذشته ( تاریخ بیهقی ص 542 ).

|| قرار گرفتن رای و مشیت: و لما استبد اﷲ تعالی بمشیته فی نقل الامام النقی الطاهر الزکی. ( تاریخ بیهقی ص 299 ).

راند دیوان را حق از مرصاد خویش
عقل جزوی را ز استبداد خویش مولوی

معنی استبداد در لغتنامه معین

(اِ تِ ) [ ع ] (مص ل) =

 • خود رأی بودن ، خودسری
 • فرمانروایی مطلق یک حزب
 • ظلم و تعدی

معنی استبداد در فرهنگ عمید:

۱- به میل و رٲی خود کار کردن، خودرٲی بودن، خودرٲیی، خودسری، خودکامگی
۲- (اسم ) (سیاسی ) حکومتی که مردم در آن نقشی ندارند و فرمانروایان مقید به قانون نیستند و به میل و ارادۀ خود تصمیم می گیرند

مطالب پیشنهادی

مستبد یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 234

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir