حتما برای شما هم پیش آمده است واژه وخامت را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (وخامت یعنی چه ? ).

معنی وخامت
معنی وخامت

معنی وخامت

مترادف و معادل واژه وخامت:

 • ناگواری
 • سختی
 • بدفرجامی
 • گرانباری
 • ناسازگاری
 • بدعاقبت بودن
 • دشواری و سختی
 • وخامت اوضاع: سخت شدن وضعیت
تلفظ:/vexAmat/
اشتباه تایپی:,ohlj
اشتباه املایی:وخامط
وخامت به انگلیسی:aggravation
badness
gravity
seriousness
tensity
extremity
graveness
dangerousness
معنی وخامت
معنی وخامت در لغتنامه معین ?

(وَ مَ ) [ ع وخامة ] (اِمص) دشواری، ناگواری

معنی وخامت در فرهنگ عمید ?

۱- وخیم بودن
۲- گرانباری و سختی
۳- ناسازگاری
۴- ناگوار بودن طعام یا وضع و مکان

معنی وخامت در لغتنامه دهخدا

وخامت [ وَ م َ ] ( از ع ، اِمص ) ناسازگاری، دشواری، گرانی، ناگواری، دژگواری، بدی، مضرت و زیان و ضرر، گزند، وبال: بنگر ای نادان در وخامت عاقبت حیله خویش، و چون از لذات دنیا با چنان وخامت عاقبت آرام نمی باشد… وخامة.

وخامت [ وَ م َ ] ( ع مص ) وخیم بودن، گران شدن، گرانبار و ناموافق گردیدن || گران وناگوار شدن طعام، ناگوارنده شدن، گران و ناگوارد شدن طعام، ناگوار شدن || وخامة بلد: شایسته سکنا نشدن آن.

معنی وخیم

مترادف و معادل واژه وخیم:

 • بحرانی
 • بغرنج
 • پیچیده
 • خطرناک
 • ناگوار
 • خطیر
 • درام
 • دشوار
 • سخت
 • مخاطره آمیز
 • مهلک
 • وبیل
 • فرجام بد
 • پایان بد
تلفظ:/vaxim/
وخیم به انگلیسی:acute
critical
deep
desperate
grave
high
parlous
serious
dangerous
noxious
معنی وخیم

معنای وخیم در لغتنامه دهخدا

وخیم [ وَ ] ( ع ص ) دشوار || سنگین و گران || مرد گران و ناموافق، مرد سنگین و گران و ناپسند، ج وِخام، اوخام || ناسازگار و ناموافق: و بحکم آنک برنج زار است آب آن وخیم باشد و ناگوار || بد و زشت: اگر در کار خوض کند [ شیر ] که عاقبتی وخیم… دارد… از وخامت آن او را بیاگاهانم، عاقبت وخیم کدام است.

این جوری وخیم و ظلمی عظیم بود که بر این حیوان رفت، اندیشید که عصیان بر ولی نعمت خویش عاقبتی وخیم دارد || ( طعام… ) طعام ناگوارد، ناگوارنده || ( بلد… ) شهر ناموافق برای ساکنانش، شهر ناموافق باشندگان، شهر ناموافق و ناسازگار برای سکنی || شی وخیم: چیز وباآور [ وبی ].

فرهنگ معین:

(وَ ) [ ع ] (ص) دشوار، سنگین، ناگوار.

فرهنگ عمید:

۱- سخت، دشوار، خطرناک
۲- بد، ناگوار
۳- [قدیمی] ناسازگار

مطالب پیشنهادی

وخامت یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 223

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir