حتما برای شما هم پیش آمده است واژه هول و ولا را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (هول و ولا یعنی چه ? ).

معنی هول و ولا

به هول و ولا افتادن:

 • کسی را دچار دلهره و ترس و تشویش کردن
 • مضطرب بودن
 • تردید داشتن
 • دست پاچه شدن
 • طهق
معنی هول و ولا
معنی هول و ولا

معنای هول

مترادف و معادل واژه هول:

 • اعراض
 • بیم
 • باک
 • پروا
 • ترس
 • خوف
 • دهشت
 • رعب
 • وحشت
 • هراس
 • شتاب
 • شتابزدگی
 • عجله
تلفظ:/howl/
هول در حل جدول:خوف
هول به انگلیسی:alarm
hurry
panic
scare
sudden fear
shock
start
معنای هول
معنی هول در لغتنامه معین ?

(هُ ) (ق) دست پاچه
( ~ ) [ ع ] (اِ. ) هراس، ترس، بیم
دادن ( ~ دَ ) (اِ) (عا) کسی را ناگهان به جلو پرت کردن

معنی هول در فرهنگ عمید ?

خوف، هراس، ترس، بیم.

معنی هول در لغتنامه دهخدا

هول [ هََ ] ( ع اِ ) ترس از کاری که راه آن دریافته نشود، ترس، خوف. بیم، هراس، رعب، وحشت، هیبت، مخافت:

ج اهوال، هوول || ( اِ ) گوئی که بدان طفلان بازی کنند.

|| ( مص ) ترسانیدن کسی را || تهاویل و رنگهای گوناگون دیدن مست در مستی و ترسیدن از آن || عجب و خودبینی داشتن زن به زیبایی خود.

– هول زدن: شتاب و عجله کردن در خوردن چیزی و امثال آن.
– هول شدن: ترسیدن. دستپاچه شدن.
اصطلاح هول کردن: ترسیدن. دستپاچه شدن. سخت ترسیدن از چیزی بد و مانند آن نزدیک بیهوش شدن.
– هول کردن کسی را: او را دستپاچه کردن.
– هَول ٌ مُهَوِّل: تأکید است.
– اصطلاح عامیانه هول نشستن بر: ترس نشستن بر، بیم زده شدن.

هول افتادن: بیم گرفتن، بیم زده شدن،ترسان شدن.

– هول و تکان: ترس و هراس، ترس و لرز.
– هول هائل: تأکید است چون لیل لائل، بیمی سخت. ترسی سخت.
|| کار بیمناک که راه آن دریافته نشود || در تداول فارسی، حرص، شره، آز.
– امثال :
از هول حلیم تو دیگ افتادن .
|| ( ص ) هایل. بیم آور. ترس آور.

هول انگیز: ترس آور، باعث ترس و بیم شونده.
– هول خوردن از: ترسیدن از. بیم داشتن از.

واژه هول در اشعار فارسی

زان روز که پیش آیدت آن روز پر از هول
بنشین و تن اندرده و انگاره به پیش آر فرهنگ اسدی

آن روز در آن هول و فزع بر سر آن جمع
پیش شهدا دست من و دامن زهرا ناصرخسرو

لرزان شده از ترس دم تیغ تو فغفور
ترسان شده از هول سر گُرز تو قیصر مسعودسعد

مخور هول ابلیس تا جان دهد
هرآنکس که دندان دهد نان دهد سعدی

چنانم ز افعال و اعمال بد
که از هول دل در برم می طپد نزاری قهستانی

پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر
به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز حافظ

مخور هول ابلیس تا جان دهد
هرآنکس که دندان دهد نان دهد سعدی

مطالب پیشنهادی

هول و ولا یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 333

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir