مجموعه ی تعبیر خواب سفید شدن مو از منابع معتبر را در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از مشاهده سفید شدن مو و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

خواب سفید شدن مو

برخی از معبران خواب، سفید شدن مو در رویا را به افزایش توانایی و کارایی و همچنین ارتقای سطح درک و فهم تعبیر می‌کنند. به عبارت دیگر، این رویا می‌تواند نشان‌دهنده رشد و بلوغ فکری و افزایش بصیرت خواب بیننده باشد.

یوسف نبی، پیامبر گرامی، در تعبیر خوابی شگفت‌انگیز، دیدن موهای سفید در رویا را نویدبخش دورانی پربرکت و شادمان می‌داند. گویی دریچه‌ای از سعادت و نیکبختی به روی بیننده خواب گشوده می‌شود و او را غرق در نعمت و شادکامی می‌کند.

این رویا، بشارت تحقق آرزوها و اهدافی است که در دل می‌پرورانید. گویی نوری از امید در تاریکی شب به شما تابیده و راه رسیدن به مقصود را روشن می‌کند. رنگ سفید موها، که نمادی از تقدس و صداقت است، گواهی بر پاکی نیت و درستی اندیشه شماست.

همانطور که سفیدی برف، زمین را برای رویشی دوباره آماده می‌کند، موهای سفید در خواب نیز نویدبخش آغاز فصلی نو در زندگی شماست. فصلی پر از خیر و برکت، صلح و صفا، و عشق و شادمانی.

پس اگر در خواب موهای خود را سفید دیدید، شادمان باشید و به آینده‌ای روشن دل ببندید. این رویا، پیامی از جانب خداوند است که شما را به سوی سعادت و نیکبختی رهنمون می‌شود.

نظر ابن سیرین در مورد خواب موی سفید

محمد ابن سیرین، معبر بزرگ، رؤیای موی سفید را نجواگرِ کهنسالی، خبرگی و فرزانگی می‌داند. گویی این موهای سپید، نشان از تجارب گرانبها و اندوخته‌های ارزشمندِ سال‌های عمر دارند.

اما این تعبیر، تنها به معنای گذر عمر نیست، بلکه بیانگرِ پختگی و خردی است که در گذر زمان به دست آمده است.

سفید شدن مو در خواب، می‌تواند به تحصیل و آموزش در علوم جدید، به ویژه در زمینه منطق و ماوراء الطبیعه، اشاره داشته باشد. گویی بیننده خواب، در جستجوی یافتن درک عمیق‌تر از جهان و رازهای آن است.

علاوه بر این، ابن سیرین معتقد است که موی سفید در خواب، نمادی از آسایش خاطر و رفاه در زندگی واقعی است. این نشان می‌دهد که بیننده خواب، به تعادل و آرامشی درونی دست یافته و در حال پرورش و تعالی ابعاد مختلف وجودی خود است.

در واقع، رؤیای موی سفید، می‌تواند به مثابه پلی میان دنیای مادی و معنوی باشد، پلی که ره به سوی حکمت، آرامش و تعالی می‌گشاید.

تعبیر خالد بن علی بن محمد العنبری می‌گوید:

اگر شخصی در خواب ببیند که موی سر یکی از خویشان فوت‌شده‌اش سفید شده است، تعبیر آن غم و اندوه، رسوایی و آشکار شدن عیب و نقص در زندگی اوست.

خواب سفید شدن مو
خواب سفید شدن مو

نظر سایر معبرین در مورد موی سفید

ابراهیم کرمانی:

 • اگر در خواب، یکی از دوستان، اقوام یا آشنایانتان که در جوانی فوت کرده، موهای سفید داشته باشد، این خواب نیکوست و به طور استثنا، خیر و برکت به همراه می‌آورد. همچنین، باعث عزت، سربلندی و سعادتمندی صاحب رویا خواهد شد.

دکتر مدنی:

 • دکتر مدنی نیز دیدن موهای سفید جوان مرده در خواب را نشانه‌های خوبی می‌داند. این نشانه‌ها شامل موارد زیر هستند:
  • وصلت و ازدواج
  • دریافت خبر خوش از معشوق
  • رسیدن به مراد دل
  • برطرف شدن ایرادات و بهانه‌ها در زمینه عشق و ازدواج
blank

تعبیر خواب سفید شدن مو خود

تعبیر خواب سفید شدن موی خودتان:

اگر در خواب خود را با موهای سفید ببینید، این می‌تواند به معنای کسب بینش و آگاهی در زمینه‌های مختلف در آینده باشد. رنگ سفید در خواب، نمادی از بی‌آلایشی، صلح و توازن در زندگی است.

تعبیر خواب سفید شدن موی خودتان
تعبیر خواب سفید شدن موی خودتان

تعبیر خواب سفید شدن مو در یک لحظه

چنانچه در خواب مشاهده کنید که گویی در یک چشم به هم زدن، موهایتان به رنگ سپیدی درآمده است، این رویا حامل پیامی خوش از ارتقای جایگاه و منزلت شما در نزد اطرافیانتان است.

سفید شدن ناگهانی موها در خواب به آرامی، بیانگر ضرورت نوآوری و خلاقیت در زندگی شماست. این رویا به شما گوشزد می‌کند که لازم است در برنامه‌ها و امورات خود تجدید نظر کنید و از ایده‌های جدید و خلاقانه برای پیشرفت و تعالی خود استفاده کنید.

تعبیر موی سفید و بلند در خواب

اگر در خواب خود را با موهای بلند و سفید ببینید، این می‌تواند نشانه‌ای از استعدادها و قابلیت‌های پنهان در وجودتان باشد. گویی این موهای بلند و سفید، حامل پیامی از سوی ناخودآگاه شما هستند که شما را به سوی رشد و پیشرفت رهنمون می‌شوند.

موهای سفید خانم زیبا:

این رویا بیانگر آن است که زن در آستانه مواجهه با چالشی بزرگ و بحرانی عمیق در زندگی خود قرار دارد. این چالش چنان عظیم و هولناک است که روح و روان او را به شدت تحت تاثیر قرار داده و صبر و استقامت او را به چالش می‌کشد.

دیدن دختران مجرد با موی سفید در خواب می‌تواند به معنای تنگدستی و مشکلات مالی در آینده باشد.

تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن
تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن

تعبیر خواب موهای سفید فرد دیگر

اگر در خواب ببینید که موهای شخص دیگری سفید شده است، اما چهره و ظاهر او جوان و بدون نشانه‌ای از پیری باشد، این می‌تواند به معنای بروز یک مسئله مهم در زندگی شما باشد.

دختر جوانی که در خواب موهای خود را سفید می‌بیند، گویی با نغمه‌ای از جنس هشدار روبرو می‌شود. این رویا، زمزمه‌ای از احتمال وقوع حادثه‌ای برای او یا شریک زندگی‌اش است، گویی تاریکی در کمین سلامتی آنهاست.

مشاهده مردی با موهای کوتاهِ سفید در خواب، بشارت‌دهنده خوشبختی و کامرانی در زندگی می‌باشد.

عبیر خواب سفید شدن موی آشنایان

تعبیر خواب سفید شدن موی آشنایان می‌تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد، از جمله:

۱. وضعیت فعلی آشنای شما:

 • اگر آشنای شما در حال حاضر بیمار یا ضعیف است، سفید شدن موی او در خواب می‌تواند به معنای وخامت حال او باشد.
 • اگر آشنای شما سالم و سرحال است، سفید شدن موی او در خواب می‌تواند به معنای کسب تجربه و حکمت او باشد.

۲. رابطه شما با آشنای خود:

 • اگر با آشنای خود رابطه صمیمی و نزدیکی دارید، سفید شدن موی او در خواب می‌تواند به معنای نگرانی شما برای او باشد.
 • اگر با آشنای خود رابطه عادی یا سردی دارید، سفید شدن موی او در خواب می‌تواند به معنای بی‌تفاوتی شما نسبت به او باشد.

۳. احساسات شما در خواب:

 • اگر در خواب از سفید شدن موی آشنای خود غمگین یا ناراحت بودید، تعبیر آن می‌تواند به معنای بروز مشکلات و چالش‌ها در زندگی شما باشد.
 • هرگاه در خواب از سفید گردیدن موی آشنای خود خوشحال یا راضی بودید، تعبیر آن می‌تواند به معنای موفقیت و پیشرفت در زندگی شما باشد.

خواب دیدن کودکی با موهای سفید

خواب دیدن کودکی با موهای سفید، از جمله رویاهای متناقضی است که می‌تواند حامل معانی نیک و بد باشد. از یک سو، این خواب می‌تواند بیانگر هوش و استعداد سرشار کودک باشد و آینده‌ای پربار و سعادتمندانه را برای او نوید دهد. از سوی دیگر، در برخی موارد، موی سفید کودک در خواب می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از رویدادهای سخت و ناخوشایندی تلقی شود که در آینده گریبانگیر او خواهد شد.

سفید شدن ریش در خواب

در دنیای رمزآلود تعبیر خواب، سفید شدن ریش حامل پیامی مهم از تغییر و تحول است. گویی این رویا، آغازی برای وداع با ریش‌های جوانی و گامی به سوی دروازه‌های پیری است. به طور کلی، این دگرگونی در خواب، نمادی از پیشرفت و تکامل فرد در مسیر زندگی تعبیر می‌شود.

تحلیل عمیق‌تر:

 • گذار از جوانی به پیری: ریش‌های سفید در خواب، می‌توانند به عنوان نمادی از گذر زمان و ورود به مرحله‌ای جدید از زندگی، یعنی پیری، تلقی شوند.
 • تغییر و تحول: این دگرگونی لزوماً به معنای پیری نیست، بلکه می‌تواند به طور کلی به هر نوع تغییر و تحول در زندگی فرد، چه مثبت و چه منفی، اشاره داشته باشد.
 • پیشرفت و تکامل: تعبیر غالب در مورد سفید شدن ریش در خواب، رشد و پختگی فرد است. گویی با گذر زمان و کسب تجربه، فرد به درک عمیق‌تر و پخته‌تر از زندگی دست پیدا می‌کند.

خواب ریش سفید برای زن

زنانی که در خواب خود را با ریش سفید می‌بینند، ممکن است با دو پیام روبرو باشند:

1. معاشرت بیهوده: این خواب می‌تواند هشداری برای دوری از معاشرت با افراد بی‌ارزش و وقت‌ تلف کردن در روابط بی‌ثمر باشد.

2. بیماری طولانی: دیدن ریش در خواب زن، می‌تواند نمادی از بیماری باشد که برای مدتی طولانی گریبان‌گیر او خواهد شد.

تعبیر خواب مو سفید در آوردن اعضای بدن

آنلی بیتون:

 • مشاهده بدن پوشیده از موی سفید: نشان‌دهنده رفتار سختگیرانه و آزاردهنده شما با دیگران است که منجر به ترک شدن شما توسط آنها خواهد شد.
 • برای زنان: نشان‌دهنده جایگاه نامناسبی است که در ذهن خود برای خود در نظر می‌گیرید و رفتار غیراخلاقی شما با دیگران را به دنبال خواهد داشت.

تعبیر خواب موی سفید زیر بغل:

ابن سیرین:

 • تعبیر دیدن موی سفید زیر بغل در خواب: نرسیدن به خواسته‌ها و غلبه کردن دشمن.

معانی دیگر:

 • موی زیر بغل بلند: غم و اندوه
 • موی زیر بغل زیاد: رنج و مشقت
 • تراشیدن موی زیر بغل: رهایی از غم و اندوه
 • سفید شدن ناگهانی موی زیر بغل: پیری و ناتوانی

حضرت دانیال (ع): دیدن موی سفید درآمده از فرج زن در خواب، می‌تواند به غم و اندوه او در رابطه با فرزندانش تعبیر شود.

تعبیر خواب موی سفید آلت تناسلی مرد

ابراهیم کرمانی: دیدن موی سفید بر روی آلت تناسلی در خواب، به معنای شادمانی و خوشحالی از جانب فرزندانتان است.

معنی:

این خواب بیانگر رضایت و خرسندی شما از عملکرد و رفتار فرزندانتان است. همچنین می تواند نشان دهنده موفقیت و سربلندی آنها در زندگی باشد.

تعبیر خواب شپش از منابع معتبر

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 45

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir