مجموعه ی تعبیر خواب خواستگاری از منابع معتبر را در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از خواستگاری و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

تعبیر خواب خواستگاری
تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواستگار داشتن برای زنان از دیدگاه امام صادق (ع)

امام صادق (ع) در مورد تعبیر خواب خواستگار داشتن برای زنان، چهار حالت را بیان کرده‌اند که هر کدام معنای خاص خود را دارند:

تعبیر خواستگار داشتن برای زنان از دیدگاه امام صادق (ع)
تعبیر خواستگار داشتن برای زنان از دیدگاه امام صادق (ع)

1. شرافت و بزرگواری:

دیدن خواستگار در خواب می‌تواند نشان دهنده شرافت و بزرگواری خواب بیننده باشد. این خواب بیانگر آن است که فرد در آینده به جایگاه و مقامی والا دست خواهد یافت و مورد احترام و تحسین دیگران قرار خواهد گرفت.

2. افزایش درآمد و ثروت:

تعبیر دیگر این خواب، افزایش درآمد و ثروت است. دیدن خواستگار در خواب می‌تواند نویدبخش رونق اقتصادی و بهبود وضعیت مالی خواب بیننده باشد.

3. شادابی و نشاط:

این خواب همچنین می‌تواند نمادی از شادابی و نشاط باشد. اگر در حال حاضر احساس کسلی و رخوت می‌کنید، دیدن خواستگار در خواب می‌تواند خبر از تغییر روحیه و شادابی شما در آینده نزدیک باشد.

4. پرباری و رونق زندگی:

تعبیر چهارم این خواب، پرباری و رونق زندگی است. دیدن خواستگار در خواب می‌تواند نشان دهنده اتفاقات مثبت و فرخنده در زندگی خواب بیننده باشد و از لذت بردن از لحظات زندگی خبر دهد.

تعبیر خواب خواستگاری از زن متأهل از دیدگاه دانیال نبی

دیدن خواب خواستگاری از زن متأهل در تعابیر دانیال نبی، پیام‌آور سه رویداد مهم در آینده شماست:

1. یافتن یاران جدید: این خواب نویدبخش دوستی‌های جدید و ارتباطات تازه در زندگی شماست. افرادی به جمع آشنایان شما اضافه خواهند شد که یار و همراهتان در مسیر پیش رو باشند.

2. آشتی و صلح: ممکن است در آینده‌ای نزدیک، رابطه شما با برخی از دشمنان قدیمی یا افرادی که از آنها دلخور هستید، بهبود یابد. کدورت‌ها کنار گذاشته شده و فرصتی برای آشتی و صلح فراهم خواهد شد.

3. دریافت خبرهای مهم: دانیال نبی خبر از اخبار مهم و سرنوشت‌سازی در چند روز آینده می‌دهد. این اخبار می‌توانند در زمینه‌های مختلف زندگی شما مانند شغل، خانواده یا روابط شخصی باشند و مسیر آینده شما را تحت تاثیر قرار دهند.

تعبیر خواب ازدواج و خواستگاری از دیدگاه شیخ طوسی

اتفاقات نیکو:

 • وعده و قرار برای امور خیر: اگر در خواب ببینید که برای انجام کارهای خیر مانند خواستگاری و ازدواج برنامه‌ریزی و تعیین زمان می‌کنید، این نشان‌دهنده اتفاقات خوشایند و رضایت‌بخش در آینده نزدیک است.

احتمال غم و اندوه:

 • خواستگاری مجدد برای زن متأهل: اگر زن متأهلی در خواب ببیند که دوباره برای او خواستگار می‌آید، این تعبیر به طلاق، جدایی، غم و اندوه و دل آزردگی اشاره دارد.

مرگ همسر:

 • ازدواج مجدد برای مرد متأهل: اگر مرد متأهلی در خواب ببیند که دوباره ازدواج می‌کند، این تعبیر به فوت همسرش اشاره دارد.

تعبیر خواب ازدواج با فرد ناشناس برای زن متاهل از دیدگاه ابراهیم کرمانی

طبق نظر ابراهیم کرمانی، اگر زنی متاهل در خواب ببیند که فردی به جز همسرش از او خواستگاری می‌کند و تا به حال او را ندیده است، این خواب نشان دهنده ی:

 • نجابت و شرافت او است.
 • پاکی و اصالت او را به عنوان یک زن متاهل نشان می‌دهد.
 • ارزش و احترام او نزد اطرافیانش را بیان می‌کند.

نظر لیلا برایت

لیلا برایت، معبر معروف خواب، معتقد است که دیدن خواستگاری در خواب، نویدبخش خوشبختی و سعادت در آینده است. این رویا می‌تواند نشان‌دهنده اتفاقات مثبت و فرصت‌های جدید در زندگی شما باشد، نه فقط در زمینه ازدواج.

تعبیر خواب خواستگاری از دیدگاه آنلی بیتون

برای زنان:

 • خواستگاری پیرمرد یا مرد مسن: این خواب برای دختران مجرد نشان دهنده مبارزه با مشکلات متعدد در آینده است.
 • خواستگاری یکی از اقوام یا خویشاوندان: این خواب بیانگر غم و اندوهی است که به زودی به شما خواهد رسید.

برای مردان:

 • خواستگاری زن: این خواب نشان دهنده عدم لیاقت و شایستگی شما برای ارتباط دوستانه از نظر رفتاری و شخصیتی است.

تعبیر خواب خواستگاری و ازدواج از دیدگاه محمد بن سیرین

محمد بن سیرین، معبر مشهور ایرانی، تعابیر مختلفی برای خواب خواستگاری و ازدواج ارائه کرده است. در ادامه به برخی از این تعابیر می‌پردازیم:

خواستگاری مرد در خواب:

 • اگر مردی در خواب ببیند که خود به خواستگاری زنی می‌رود، نشان‌دهنده‌ی از دست دادن مقام و مرتبه او در زندگی واقعی است.
 • توجه: این تعبیر زمانی صدق می‌کند که مرد در خواب آگاهانه به خواستگاری زنی برود و تمایل به ازدواج با او داشته باشد.

خواستگاری مرده در خواب زن:

 • اگر زنی در خواب ببیند که مردی که سال‌هاست فوت کرده به خواستگاری او می‌آید، نشان‌دهنده‌ی کاهش ثروت و اموال او در زندگی واقعی است.
 • توجه: این تعبیر زمانی صدق می‌کند که زن در خواب شخص مرده را به طور واضح بشناسد.

خواستگاری از زنی ناشناس در خواب:

 • اگر فردی در خواب ببیند که قصد ازدواج دارد، اما همسر آینده خود را نمی‌بیند، نمی‌شناسد و حتی اسم او را نمی‌داند، تعبیر این خواب بسیار بد و نامبارک است.
 • این خواب می‌تواند نشان‌دهنده‌ی نزدیک شدن به مرگ و روزهای پایانی عمر فرد باشد.

کارل گوستاو یونگ

روانشناس مشهور، معتقد بود که خواب دیدن خواستگار یا خواستگاری کردن، نمادی از جنبه‌ای ناشناخته یا نادیده گرفته شده از شخصیت شماست.

ممکن است اخیراً در دنیای واقعی کسی به شما پیشنهاد ازدواج داده باشد، یا درگیر یک تعهد بلندمدت مانند قرارداد یا پروژه جدیدی شده باشید.

نحوه واکنش شما به خواستگار و ازدواج در خواب، نشان‌دهنده احساسات واقعی شما در مورد این موضوعات است.

به عبارت دیگر، این خواب به شما می‌گوید که به بخش‌های پنهان شخصیت خود و همچنین نگرش شما نسبت به تعهد و ازدواج توجه کنید.

تعبیر خواب خواستگاری از زن متأهل

تعبیر خوابی که در آن فردی مجرد از زن متأهل خواستگاری می‌کند، می‌تواند با توجه به وضعیت اجتماعی و احساسات بیننده خواب، معانی مختلفی داشته باشد.

برای افراد جوان:

 • هشدار: این خواب می‌تواند هشداری برای خیانت یا بی‌وفایی از طرف شریک عاطفی باشد.
 • پایان رابطه: همچنین می‌تواند نشان‌دهنده پایان یک رابطه عاطفی با شکست و ضربه روحی باشد.

برای افراد متأهل:

 • آشنایی با افراد جدید: این خواب می‌تواند نشان‌دهنده آشنایی با افراد جدید و دوستان جدید باشد.
 • صلح و سازش: همچنین می‌تواند نشان‌دهنده صلح و سازش با دشمنان و بدخواهان باشد.

خواب خواستگاری از مرد متأهل

یدن خواب خواستگاری مرد متاهل از زن دیگر می‌تواند نشان‌دهنده احساسات یا نگرانی‌های مختلفی در زندگی فرد بیننده خواب باشد. برخی از تعابیر احتمالی این خواب عبارتند از:

 • احساس ناامنی یا عدم اعتماد به نفس: این خواب ممکن است نشان‌دهنده احساس ناامنی فرد در مورد رابطه خود با همسرش باشد. او ممکن است نگران وفاداری یا تعهد همسرش باشد.
 • میل به تنوع یا هیجان: این خواب ممکن است نشان‌دهنده میل فرد به تنوع یا هیجان در زندگی‌اش باشد. او ممکن است احساس کند که در رابطه خود دچار یکنواختی شده است و به دنبال چیز جدیدی است.
 • احساس گناه یا پشیمانی: این خواب ممکن است نشان‌دهنده احساس گناه یا پشیمانی فرد به دلیل اشتباهی باشد که در گذشته مرتکب شده است. او ممکن است نگران پیامدهای این اشتباه باشد.
 • ترس از تعهد: این خواب ممکن است نشان‌دهنده ترس فرد از تعهد باشد. او ممکن است آماده ازدواج یا ایجاد یک رابطه جدی نباشد.

تعبیر خواب خواستگاری دختر از پسر

رویای خواستگاری دختری از پسر، داستانی نمادین و سرشار از معانی عمیق است که می‌تواند در لایه‌های مختلف، برداشت‌های متفاوتی را به همراه داشته باشد. برای درک دقیق‌تر این خواب، لازم است به جزئیات و همچنین شرایط روحی و روانی فرد خواب‌بین توجه کرد.

اگر شما یک دختر جوان هستید و در خواب دیده‌اید که به پسر مورد علاقه‌تان درخواست ازدواج می‌دهید، این رویا می‌تواند نشان‌دهنده‌ی موارد زیر باشد:

1. عشق عمیق و تمایل به تعهد:

احتمالاً شما در عالم بیداری، علاقه‌ی شدیدی به این پسر دارید و خواهان رابطه‌ای عمیق و پایدار با او هستید. این خواب، بازتابی از تمایلات و احساسات شما نسبت به اوست و نشان می‌دهد که به دنبال تعهدی متقابل هستید.

2. اعتماد به نفس و قدرت انتخاب:

اینکه در خواب ابتکار عمل را به دست می‌گیرید و خودتان تقاضای ازدواج می‌کنید، بیانگر اعتماد به نفس و قدرت انتخاب شماست. این رویا نشان می‌دهد که شما از توانایی‌ها و ارزش‌های خود آگاه هستید و به دنبال رابطه‌ای هستید که در آن نقش فعال داشته باشید.

3. تحولات و پویایی در رابطه:

اگر در حال حاضر در رابطه‌ای با این پسر هستید، این خواب می‌تواند نویدبخش تحولات مثبت و رشد و پویایی در رابطه شما باشد. این رویا نشان می‌دهد که هر دوی شما آماده‌ی تعهد بیشتر و حرکت به سوی سطح عمیق‌تر از ارتباط هستید.

4. چالش‌ها و موانع احتمالی:

در عین حال، این رویا می‌تواند به چالش‌ها و موانعی که در مسیر رسیدن به عشق و تعهد ایده‌آل خود با آن روبرو هستید نیز اشاره داشته باشد.

تعبیر خواب خواستگاری از زن بیوه یا مطلقه

برای مردان:

 • خواستگاری از زن بیوه: این خواب نماد شانس و اقبال نیک در آینده است. ممکن است به زودی با فردی مناسب برای ازدواج آشنا شوید و یا در زمینه‌های دیگر زندگی موفقیت‌های بزرگی کسب کنید.
 • خواستگاری شدن توسط زن بیوه: این خواب نشان‌دهنده اعتماد به نفس و آمادگی شما برای شروع یک رابطه عاطفی جدید است. همچنین ممکن است بیانگر تمایلات و ارزوی شما برای ازدواج و تشکیل خانواده باشد.
تعبیر خواستگاری چیست
تعبیر خواستگاری چیست

برای زنان بیوه یا مطلقه:

 • خواستگار آمدن: این خواب نشان‌دهنده امید و احتمال وقوع اتفاقات مثبت در آینده است. ممکن است به زودی خبرهای خوشی دریافت کنید و یا با فرصت‌های جدیدی در زندگی روبرو شوید.
 • خواستگاری شدن: این خواب بیانگر احساس تنهایی و نیاز به محبت شما است. همچنین ممکن است نشان‌دهنده آمادگی شما برای شروع یک رابطه عاطفی جدید باشد.

تعبیر خواب “جواب منفی و رد شدن پیشنهاد ازدواج”

تعبیر کلی:

 • تغییرات و تحولات: این خواب می‌تواند نشان دهنده تغییرات و تحولات در زندگی شما باشد، چه در زمینه شغلی، عاطفی یا شخصی.
 • موانع و چالش‌ها: همچنین ممکن است نمادی از موانع و چالش‌هایی باشد که باید با آنها روبرو شوید.
 • ترس و اضطراب: احتمال دارد این خواب نشان دهنده ترس و اضطراب شما در مورد آینده و ناشناخته‌ها باشد.

تعبیر خاص برای آقایان:

 • کسب و کار پر سود: اگر در خواب جواب رد شنیده‌اید و آقا هستید، ممکن است این خواب به معنای شروع یک کسب و کار جدید باشد که پر سود اما پر خطر است.
 • بی باکی و ریسک پذیری: با وجود مخاطرات این شغل، میل به ثروت و رسیدن به موفقیت شما را بی باک می‌کند.

تعبیر خواب خواستگاری رفتن برای فرزند

دیدن خواب خواستگاری رفتن برای فرزند، چه به عنوان پدر یا مادر و چه به عنوان فردی دیگر، می‌تواند بازتابی از احساسات و نگرانی‌های شما در مورد رشد و استقلال فرزندتان باشد.

در تعبیر سنتی، این خواب به عنوان نمادی از آمادگی فرزند برای ورود به زندگی مشترک و تشکیل خانواده تفسیر می‌شود. گویی ضمیر ناخودآگاه شما پذیرش این مرحله جدید را در زندگی فرزندتان اعلام می‌کند.

با این حال، این خواب می‌تواند معانی عمیق‌تر و پیچیده‌تری نیز داشته باشد، به خصوص اگر با احساسات اضطراب، نگرانی، یا حسادت در خواب همراه باشد.

تعبیر خواب خواستگاری برای دخترتان

دیدن خواب خواستگاری برای دخترتان می‌تواند معانی و احساسات گوناگونی را در شما برانگیزد. در اینجا به برخی از تعبیرهای این خواب از دیدگاه معبرین غربی و با توجه به تمایل و رضایت دخترتان می‌پردازیم:

1. انعکاس آرزوها و امیدها:

 • اشتیاق برای خوشبختی فرزند: این خواب می‌تواند نشان‌دهنده اشتیاق شما برای خوشبختی و آرامش دخترتان در زندگی مشترک باشد.
 • امید به آینده‌ای روشن: دیدن این خواب ممکن است بازتابی از امید شما به آینده‌ای روشن برای دخترتان و تشکیل خانواده‌ای موفق باشد.

2. نمادی از پذیرش و رها کردن:

 • آمادگی برای ازدواج: این خواب می‌تواند نشان‌دهنده آمادگی شما برای ازدواج دخترتان و ورود او به مرحله جدیدی از زندگی باشد.
 • اعتماد به انتخاب‌های دختر: دیدن این خواب ممکن است نمادی از اعتماد شما به انتخاب‌ها و تصمیمات دخترتان در مورد زندگی مشترکش باشد.

3. سمبلی از انتقال مسئولیت‌ها:

 • واگذاری وظایف: این خواب می‌تواند نشان‌دهنده آمادگی شما برای واگذاری برخی از وظایف مربوط به دخترتان به همسر آینده او باشد.
 • اعتماد به توانایی‌های فرزند: دیدن این خواب ممکن است بازتابی از اعتماد شما به توانایی‌های دخترتان برای موفقیت در زندگی مشترک باشد.

تعبیر خواب خواستگاری خود

دیدن خواب خواستگاری خود می‌تواند معانی و احساسات گوناگونی را در شما برانگیزد. این خواب می‌تواند بازتابی از آرزوها، نگرانی‌ها، یا نیازهای شما در زمینه عشق، روابط، و اعتماد به نفس باشد.

در اینجا به برخی از تعبیرهای رایج این خواب می‌پردازیم:

1. بازتاب آرزوها و نیازها:

 • میل به عشق و صمیمیت: این خواب می‌تواند نشان‌دهنده میل شما به برقراری یک رابطه عاطفی، احساس دوست داشتن و دوست داشته شدن باشد.
 • نیاز به توجه و تأیید: دیدن این خواب ممکن است بازتابی از نیاز شما به توجه، احترام، و تأیید از سوی دیگران، به خصوص از جانب شریک عاطفی باشد.
 • جستجوی تعهد و ثبات: این خواب می‌تواند نشان‌دهنده تمایل شما به یافتن تعهد، ثبات، و امنیت در یک رابطه عاطفی باشد.

2. چالش‌ها و تردیدها:

 • ترس از تنهایی: دیدن این خواب ممکن است بازتابی از ترس شما از تنهایی، طرد شدن، یا عدم یافتن عشق باشد.
 • تردید در مورد عزت نفس: این خواب می‌تواند نشان‌دهنده تردید شما در مورد جذابیت، ارزش، و لیاقت خود در یک رابطه عاطفی باشد.
 • نگرانی از تعهد: دیدن این خواب ممکن است بازتابی از نگرانی شما در مورد تعهد، مسئولیت‌ها، و محدودیت‌های ازدواج و تشکیل خانواده باشد.

3. نمادی از تحولات و گذر:

 • آمادگی برای شروع جدید: این خواب می‌تواند نشان‌دهنده آمادگی شما برای شروع یک رابطه عاطفی جدید، ورود به مرحله جدیدی از زندگی، و تجربیات تازه باشد.
 • رشد و تکامل شخصیت: دیدن این خواب ممکن است بازتابی از رشد و تکامل شخصیت شما و آمادگی شما برای تعهد به یک رابطه عاطفی عمیق باشد.
 • تغییرات در نگرش و باورها: این خواب می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات در نگرش و باورهای شما در مورد عشق، ازدواج، و تعهد باشد.

تعبیر خواب خواستگاری مرد متاهل از زن متاهل

دیدن خواب خواستگاری مرد متاهل از زن متاهل، می‌تواند معانی و تعبیرهای مختلفی داشته باشد. این خواب به دلیل پیچیدگی روابط انسانی و ظرافت‌های احساسات می‌تواند بازتابی از مسائل، نگرانی‌ها، یا تمایلات گوناگونی در فرد بیننده خواب باشد.

در اینجا به برخی از تعبیرهای رایج این خواب می‌پردازیم:

1. بازتاب روابط و احساسات:

 • نارضایتی از رابطه فعلی: این خواب می‌تواند نشان‌دهنده نارضایتی شما از رابطه فعلی خود و تمایل به تنوع، هیجان، یا احساسات جدید باشد.
 • احساس کمبود یا نقص: دیدن این خواب ممکن است بازتابی از احساس کمبود، ناامنی، یا عدم اعتماد به نفس شما در رابطه فعلی باشد.
 • جستجوی صمیمیت عاطفی: این خواب می‌تواند نشان‌دهنده جستجوی شما برای صمیمیت عاطفی، توجه، و محبت از سوی فردی دیگر باشد.

2. نمادی از چالش‌ها و تردیدها:

 • ترس از تعهد: دیدن این خواب ممکن است بازتابی از ترس شما از تعهد، مسئولیت‌ها، و محدودیت‌های ازدواج و تشکیل خانواده باشد.
 • تردید در مورد انتخاب‌ها: این خواب می‌تواند نشان‌دهنده تردید شما در مورد انتخاب‌های گذشته و مسیر فعلی زندگی خود باشد.
 • احساس گناه یا پشیمانی: دیدن این خواب ممکن است بازتابی از احساس گناه یا پشیمانی شما در مورد اقدامات گذشته و تصمیمات گرفته شده در روابطتان باشد.

3. سمبلی از تحولات و گذر:

 • میل به تغییر و تحول: این خواب می‌تواند نشان‌دهنده میل شما به تغییر و تحول در زندگی، روابط، و نگرش خود نسبت به عشق و تعهد باشد.
 • آمادگی برای رها کردن: دیدن این خواب ممکن است بازتابی از آمادگی شما برای رها کردن گذشته، بخشش خود، و شروع یک رابطه جدید باشد.
 • کشف جنبه‌های پنهان شخصیت: این خواب می‌تواند نشان‌دهنده کشف جنبه‌های پنهان شخصیت، نیازها، و تمایلات شما باشد که تاکنون به آنها توجه نکرده بودید.

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 57

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir