مجموعه ی تعبیر خواب مدفوع از منابع معتبر را در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از مدفوع و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

تعبیر خواب مدفوع
تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مدفوع به نقل از محمد ابن سیرین

مدفوع انسان:

 • مشاهده مدفوع انسان: رهایی از غم و اندوه، همچنین می تواند نشان دهنده مال حرام و نامشروع باشد.

پهن یا مدفوع اسب و گاو:

 • دیدن پهن یا مدفوع اسب و گاو در خواب، به منزله کسب مال و روزی فراوان است.
 • مشاهده انبوه پهن، نشانگر ثروت و مال هنگفت خواهد بود.

مدفوع در رختخواب:

 • تعبیر دیدن مدفوع در رختخواب، بخشیدن مال به همسر از جانب بیننده خواب است.

تعبیرهای دیگر:

 • مدفوع حیوانات: بسته به نوع حیوان، می تواند نمادی از خصوصیات آن حیوان در عالم بیداری باشد.
 • آغشته شدن به مدفوع: ممکن است نشان دهنده غرق شدن در مسائل مادی و دنیوی باشد.
 • بوی بد مدفوع: می تواند حاکی از خبرهای ناخوشایند باشد.
تعبیر خواب مدفوع به نقل از محمد ابن سیرین
تعبیر خواب مدفوع به نقل از محمد ابن سیرین

علامه مجلسی

بر اساس دیدگاه علامه مجلسی، مشاهده ی مدفوع انسان در خواب، رویدادی نیکو محسوب می شود. ایشان معتقدند که رؤیای مشاهده ی مدفوع، به منزله ی رهایی از غم و اندوه و همچنین، گشایش در امور مالی و پرداخت قرض خواهد بود.

تعبیر خواب مدفوع کردن به نقل از ابراهیم کرمانی

مدفوع کردن در مکان ناآشنا:

 • دیدن مدفوع کردن در مکانی غریبه و ناشناخته در خواب، بیانگر آن است که مال و اموال خود را صرف کسی یا چیزی می‌کنید که هیچگونه پاداش و سودی برایتان به ارمغان نخواهد آورد. این امر، اتلاف سرمایه و بدون ثمر خواهد بود.

آلوده شدن به مدفوع:

 • اگر در خواب خود را آلوده به مدفوع دیدید، نشانگر آن است که مرتکب گناه و خطایی خواهید شد.

مدفوع روان:

 • مشاهده مدفوع روان که به مثابه سیل از شکم شما خارج می‌شود، بیانگر ناراحتی و دلخوری از سوی یک حاکم یا فرد صاحب مقام است.

دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی، بر خلاف برخی تعابیر رایج، مدفوع را در خواب نماد پول نمی‌داند، بلکه آن را نشانه‌ای از رها شدن از ناراحتی و استرس می‌داند.

دیدن مدفوع انسان در خواب، از رویاهای رایج و متداول است. اکثر معبران، مدفوع را به پول و ثروت، به خصوص پول نقد، تعبیر می‌کنند. این دیدگاه تا حدی می‌تواند درست باشد، اما تعبیر دقیق‌تر این خواب، رهایی از غم و اندوه و رنج است.

تعبیر حضرت دانیال نبی

بر طبق تعبیر حضرت دانیال نبی، مشاهده ی مدفوع در خواب، بیانگر اموال نامشروع و غیرقانونی است. این تعبیر، اعم از مدفوع انسان و یا فضولات حیوانات چهارپا، مبیّن مال حرام و ناپاک می‌باشد.

از دیدگاه ایشان، دیدن مدفوع در عالم رؤیا، به منزله ی کسب روزی از طریق اعمال خلاف و غیرشرعی است.

تعبیر خواب مدفوع کردن
تعبیر خواب مدفوع کردن

جابر مغربی

دیدن مدفوع انسان در خواب، طبق نظر جابر مغربی، بیانگر از دست دادن بخشی از مال و اموال بیننده خواب است.

غرق شدن در مدفوع: اگر در خواب خود در میان مدفوع راه می رفتید یا خانه تان پر از مدفوع بود، این نشان دهنده ناراحتی و رنجش از سوی فردی قدرتمند و بزرگ است.

نجس شدن در اثر مدفوع: اگر در خواب دیدید که مدفوع از مقعد شما خارج شده و بدنتان کثیف و نجس شده بود، تعبیر آن کسب مال و ثروت از طریق حرام است.

خواب مدفوع نوزاد

برخی تعابیر فرهنگی و عامیانه، دیدن مدفوع نوزاد در خواب را به عنوان نمادی از پاداش و ثروت در آینده مرتبط می‌دانند. این باور بر این اساس است که رنگ تیره‌تر مدفوع در خواب، نشان‌دهنده‌ی موفقیت و ثروت بیشتر خواهد بود.

تعبیر خواب مدفوع حیوانات

دیدن مدفوع حیوانات در خواب می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد، که بسته به نوع حیوان در خوابتان متفاوت است. در اینجا برخی از تعابیر رایج را بررسی می‌کنیم:

 • گاو و اسب: مدفوع این حیوانات در خواب نماد ثروت و رفاه مالی است. دیدن آنها در خواب نشانه آن است که در آینده نزدیک به سودهای مالی قابل توجهی دست خواهید یافت.
 • خرگوش: مدفوع خرگوش در خواب نشان دهنده افزایش درآمد و ثروت است. این می‌تواند به معنای پیدا کردن شغل جدید، دریافت پاداش یا افزایش حقوق باشد.
 • سگ: مدفوع سگ در خواب نیز مانند گاو و اسب، سود و ثروت را به ارمغان می‌آورد. این ثروت نه تنها پایدار خواهد بود، بلکه برای سال‌های متمادی شما را ثروتمند نگه خواهد داشت.
 • گنجشک: دیدن مدفوع گنجشک در خواب خبر از اتفاقات خوب و خوشایند در آینده نزدیک می‌دهد. این اتفاقات می‌توانند شامل شادی، موفقیت و یا خبرهای خوب باشند.
 • پرندگان: اگر در خواب دیدید که پرنده‌ای روی شما مدفوع کرد، نشان‌دهنده یک پیروزی یا موفقیت کوچک در آینده است.

تعبیر خواب یبوست

ناتوانی در دفع مدفوع در خواب: نشان دهنده‌ی مشکلات مالی و عدم توانایی در پس‌انداز پول است.

یبوست در خواب همچنین می‌تواند نمادی از احساسات و عواطف ِ سرکوب شده باشد.اگر در زندگی واقعی احساس استرس، اضطراب، یا خشم می‌کنید، ممکن است این احساسات در خواب شما به صورت یبوست خود را نشان دهند.

تعبیر خواب مدفوع با رنگ غیر عادی

مدفوع با رنگ غیر عادی در خواب می‌تواند نمادی از احساسات و عواطف منفی مانند استرس، اضطراب، ترس یا خشم باشد.اگر در زندگی واقعی با این احساسات دست و پنجه نرم می‌کنید، ممکن است این احساسات در خواب شما به صورت مدفوع با رنگ غیر عادی خود را نشان دهند.

خواب مدفوع در دهان

 • یکی از رایج‌ترین تعابیر برای دیدن مدفوع در دهان در خواب، مشکلات مالی و از دست دادن پول است.
 • این خواب می‌تواند نشان دهنده آن باشد که شما در حال حاضر درگیر خرج‌های بی‌رویه و ولخرجی هستید و به همین دلیل در آینده با مشکلات مالی روبرو خواهید شد.
 • توصیه می‌شود که نسبت به پولتان محتاط‌تر باشید و با مدیریت صحیح آن، برای آینده خود برنامه‌ریزی کنید.
 • دیدن مدفوع در دهان در خواب همچنین می‌تواند نمادی از احساس گناه و پشیمانی باشد.
 • اگر به خاطر کاری که انجام داده‌اید یا حرفی که زده‌اید احساس پشیمانی می‌کنید، ممکن است این احساس در خواب شما به صورت دیدن مدفوع در دهان خود را نشان دهد.
 • توصیه می‌شود که با پذیرفتن اشتباهات خود و جبران آنها، سعی کنید از شر این احساسات منفی خلاص شوید.
خواب مدفوع در دهان
خواب مدفوع در دهان

تعبیر خواب مدفوع در شلوار

دیدن مدفوع در شلوار در خواب می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد، که برخی از آنها عبارتند از:

یکی از رایج‌ترین تعبیرهای این خواب، بی‌نظمی و بی‌برنامگی در امور مالی است.

ممکن است در حال حاضر درگیر ولخرجی باشید و نتوانید پول خود را به درستی مدیریت کنید.

این خواب به شما هشدار می‌دهد که اگر به همین رویه ادامه دهید، در آینده با مشکلات مالی جدی روبرو خواهید شد.

مدفوع در خواب می‌تواند نمادی از احساسات منفی مانند شرمندگی، خجالت و حقارت باشد.اگر در خواب دیدید که در شلوارتان مدفوع کرده‌اید، ممکن است نشانه آن باشد که در زندگی واقعی احساس شرمندگی یا حقارت می‌کنید.

تعبیر خواب مدفوع زیاد در کاسه توالت

دیدن مدفوع زیاد در کاسه توالت در خواب، اغلب به عنوان نشانه‌ای از مسائل مالی تعبیر می‌شود.

این علامت می‌تواند نشان‌دهنده سود غیرمنتظره، ثروت بادآورده، یا خوش‌شانسی مالی باشد.

در تعبیر دیگر، ممکن است به مشکلات مالی، ضرر و یا از دست دادن پول اشاره داشته باشد.

تعبیر خواب لباس قرمز در منابع معتبر

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 56

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir