فال حافظ

غزل شماره 493 دیوان حافظ : ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

غزل شماره 493 دیوان حافظای پادشه خوبان داد از غم تنهاییدل بی تو به جان آمد وقت است که بازآییدایم گل این بستان شاداب نمی مانددریاب ضعیفان را در وقت تواناییدیشب گله زلفش با باد همی کردمگفتا غلطی بگذر زین فکرت سوداییصد باد صبا…
بیشتر بخوانید