خانه » احترام گزاشتن در لغت نامه دهخدا

ESC را برای بستن فشار دهید

احترام گزاشتن در لغت نامه دهخدا