مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » بیفزاید درست است یا بیافزاید

ESC را برای بستن فشار دهید

جمعه , ۶ خرداد ۱۴۰۱
Friday , 27 May 2022

بیفزاید درست است یا بیافزاید