مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » تخس در لغت نامه دهخدا

ESC را برای بستن فشار دهید

پنجشنبه , ۷ مهر ۱۴۰۱
Thursday , 29 September 2022

تخس در لغت نامه دهخدا