مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » حجاب آرش ظلی پور

ESC را برای بستن فشار دهید

شنبه , ۶ آذر ۱۴۰۰
Saturday , 27 November 2021

حجاب آرش ظلی پور