خانه » فوت واقف پیش از قبض دادن وقف چه اثری دارد

ESC را برای بستن فشار دهید

سه شنبه , ۸ اسفند ۱۴۰۲
Tuesday , 27 February 2024

فوت واقف پیش از قبض دادن وقف چه اثری دارد