خانه » معنی مشمئز در لغتنامه دهخدا

ESC را برای بستن فشار دهید

معنی مشمئز در لغتنامه دهخدا