خانه » منفعل در لغت نامه دهخدا

ESC را برای بستن فشار دهید

منفعل در لغت نامه دهخدا