مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » همسر جوانه دلشاد

ESC را برای بستن فشار دهید

شنبه , ۵ فروردین ۱۴۰۲
Saturday , 25 March 2023

همسر جوانه دلشاد