مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » کیست هموراژیک با جدار ضخیم

ESC را برای بستن فشار دهید

دوشنبه , ۳ آبان ۱۴۰۰
Monday , 25 October 2021

کیست هموراژیک با جدار ضخیم