واژه « حش » در ادبیات و اشعار فارسی بسیار کاربرد داشته است ولی امروزه به ندرت استفاده می‌شود ، در این مطلب به بررسی معنی این کلمه می‌پردازیم . ( حش یعنی چه ? )

حش
حش
کلمه : حش
اشتباه تایپی : pa
حش یعنی چه ?

معنی حش در لغتنامه دهخدا

حش . [ ح َش ش ] (ع مص ) حش نار؛ برافروختن آتش را .

حش. [ ح َش ش / ح ُش ش ] (ع مص ) حَش ِ ولد دربطن ؛ خشک شدن جنین در شکم مادر. (یادداشت مؤلف ).

|| کاویدن آتش را.

|| حش ید؛ خشک شدن دست و شل شدن آن .

|| حش ودی ؛ خشک گردیدن خرمابن .

|| حَش ِ فرس ؛ تیزرو شدن اسپ .

|| حَش حشیش ؛ درودن گیاه خشک . (منتهی الارب ).

|| حش کسی ؛ اصلاح حال وی کردن .

|| حش مال ؛ افزودن آن .

|| حش به کسی چیزی را؛ بخشیدن بدو چیزی را.

|| حش صید؛ فروگرفتن شکار را از دو سوی .

|| حش فرس ؛ گیاه دادن اسپ را. (منتهی الارب ).

|| پر بر تیره چفسانیدن . پر بر تیر نشاندن . (تاج المصادر بیهقی ).

حش. [ ح َش ش ] (ع اِ) آبخانه. بیت الخلا. حاجت جای. جای قضای حاجت بیرون شهر. (منتهی الارب ).

پارگین. ادبخانه. آبخانه. قال : احمدبن خضرویة : القلوب جوالة اما ان تجول حول العرش و اما ان تجول حول الحش. (صفة الصفوة). و عطار بجای این عبارت عربی گوید: و گفت [ یعنی احمدبن خضرویه ] : دلها رونده است یا گرد عرش گرددیا پارگین. (تذکرة الاولیاء). || خرمابن کوتاه نابالیده ٔ بی تیمار. || درخت کوتاه که آب نخورده و پیراسته نشده باشد. ج ، حشان. || بستان. || خرماستان. ج ، حُشوش ، حَشون.

حش. [ ح َ شِن ْ ] (ع ص ) نعت از حشی. تاسه برافتاده. ج ، حشیان.

حش. [ ح ُش ش ] (ع اِ) بچه ٔ مرده در شکم مادر. بچه که درشکم مادر خشک شود و بمیرد. || بستان. || جای قضای حاجت بیرون شهر. (منتهی الارب ).

حش. [ ح َش ش ] (ع اِ) چیز. گویند: الحق الحش بالأش ِّ، چنانکه گویند: الحق الحس بالحس ؛ یعنی الحق الشی بالشی ٔ؛ یعنی هر چیز را مقابلت بمثل کن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || جای قضای حاجت بیرون شهر. (منتهی الارب ).

معنی حش به فارسی

مخفف واژه حشیش
حشیش مواد مخدر است ک از ماری جوانا بدست میاید.

حش بچه مرده در شکم مادر بستان

حش طلحه موضعی است بیرون مدینه

حش کوکب موضعی است در بیرون مدینه بجانب بقیع


معنی خد / خد در حل جدول

مبذول فرمایید به چه معنی است ؟

صحت و سقم به چه معنی است ?

معنی عنقا چیست ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 36

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir