هوش چیست ؟

هوش و چیستی آن یکی از جالب ترین دغدغه های بشر در طول تاریخ بوده است و هنوز این موضوع برای انسان نقاط ابهام بسیاری دارد ، هوش از نظر عموم مردم قدرت یادگیری و حل مسئله می باشد اما هوش انواع مختلفی دارد که در انسان های مختلف می توان انواع مختلفی از هوش را مشاهده کرد . ( تعریف هوش چیست ؟ بررسی عوامل موثر )

مغز انسان
مغز انسان
 • برخی هوش را کنش مغزی و توان روانی موجود زنده می دانند.
 • عده ای هوش را بیشتر درحل مسایل وامور تلقی می کنند.
 •  به نظر افرادی دیگر ، هوش ترکیبی از تفکر و تخیل می باشد .
 •  به نظر اشخاصی دیگر هوش درک روابط علت و معلولی میان پدیده ها می باشد .

 برخی از دیدگاه‌های دانشمندان مشهور درباره هوش عبارت است از :

بینه و سیمون

کار بینه بر این فرض استوار بود که هوش قابلیت عمومی درک و استدلال می باشد و این قابلیت می تواند به شکلهای گوناگون جلوه گر شود. وی مدعی بود که هوش یک قوه ذهنی بنیادی می باشد این قوه ذهنی همان قضاوت است که گاه از آن تحت عنوان عقل سلیم ، عقل عملی وتوانایی انطباق باشرایط یاد می‌شود.

بینه و سیمون درست قضاوت کردن، درست درک کردن و درست استدلال کردن را فعالیت های بنیادی هوش می دانند و بر همین اساس هوش را توانایی فرد درقضاوت، ادراک واستدلال تعریف می‌کنند. بینه معتقد است ساختمان هوش ازچهار استعداد فهم و ابتکار، انتظار و استعداد توجیه فکر در جهت معین ترکیب یافته است. 

وکسلر

از دید وکسلر هوش نتیجه تاثیر دایمی ومتقابل فرد با محیط می باشد و اگر این رابطه متقابل به صورت متعادل انجام گیرد موجب توانایی سازگاری فرد با محیط و پیشرفت هوشی می شود. از نظر او هوش توانایی کلی وجامع فرد است برای اینکه به طور هدفمند عمل کند، به طورمنطقی بیندیشد و به طور موثر با محیطش به مبادله بپردازد. 

تست هوش وکسلر چیست ؟

ثورندایک

وی فعالیتهای هوشی را در سه گروه جای داده است:

 • هوش اجتماعی – توانایی درک اشخاص و ایجاد رابطه با آنهاست.
 • هوش عینی – توانایی درک اشیاء کارکردن با آنها مانند تجارب ماهرانه و کار با ابزار علمی است.
 • هوش انتزاعی – که اختصاص به انسان دارد توانایی درک علایم کلامی و ریاضی و کار کردن با آنها می باشد. 

به نظر وی هوش استعداد یادگیری و مورد استفاده قرار دادن آموخته ها در سازگاری با اوضاع تازه و حل مسایل جدید است و به عبارت دیگر هوش قابلیت تغییر یا انعطاف در سازگاری می باشد .

وی معتقد است که هوش ازیک عده استعدادهای ذهنی اولیه ترکیب یافته است. استعدادهایی مانند فهمیدن معانی الفاظ، استعداد عددی، استعداد تصور و تجسم روابط مکانی، استعداد ادراک، استعداد یاد آوری یا شناخت مستقیم کلمات یا اعداد و …

اشترن

هوش، استعداد عمومی فرد برای سازگاری عقلی با مشکلات و اوضاع تازه زندگی است. هوش، استعداد استفاده از تجربه های قبلی در حل مسایل تازه و پیش بینی مسایل بعدی است.

بورینگ

هوش چیزی است که به وسیله آزمونهای هوشی اندازه گیری می‌شود. وی مولفه های مختلفی را در هوش شناسایی کرده است:

 • 1- توانایی آموختن و بهره گیری از تجربه
 • 2- توانایی تفکر یا استدلال به شیوه انتزاعی
 • 3- توانایی انطباق با نوسانات جهانی نا استوار در حال تغییر
 • 4- توانایی بر انگیختن خویش برای انجام سریع کارهایی که شخص انجام آنها را ضروری تشخیص می‌دهد .

هوش از نظر روانشتاسی

تعاریف متعدد از هوش را که روانشناسان ارائه داده اند میتوان در سه گروه تعاریف عملی ،تحلیلی و کاربردی تقسیم کرد: روانشناسان تربیتی معتقدند هوش کیفیتی است که سبب موفقیت تحصیلی می شود و از اینرو آنرا یک نوع استعداد تحصیلی تلقی می کنند. دسته دیگری از روانشناسان تعاریف تحلیلی را مطرح می‌سازند‌.

ازدید این افراد، هوش توانایی استفاده ازپدیده‌های رمزی و یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیت‌های جدید و تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات عوامل محیطی می‌باشد . بهترین تعریف تحلیلی هوش را وکسلر بیان کرده است: 

هوش عبارتست از تفکر عاقلانه، عمل منطقی و رفتارموثر در محیط. تعاریف کاربردی هوش اشاره دارد که هوش پدیده‌ای است که از طریق آزمونهای هوشی سنجیده می‌شود. 

 • 1- پیچیدگی فعالیتهای ذهنی
 • 2- توجه بعضی به نقش و وظیفه هوش و توجه عده دیگر به ساختمان هوش
 • 3- وسواس دربه کار بردن اصطلاحات به طوری که درک روانشناسان را بهترتعبیر کند .
 • 4- نتیجه گیری تعریف هوش از راه سنجش آن به لحاظ این اختلافات و پرداختن به تعریف هوش اصطلاح رفتار هوشیار یا رفتار حاکی از هوش را که عامل عینی است به کار می‌برند. 

ویژگیهای رفتار هوشیار

 • حساس و دقیق بودن به آنچه در اطراف فرد اتفاق می افتد
 • تجسم و نگهداری
 • تخیل ابداعی یا ابتکاری
 • بصیرت یا بینش- انتقاد از خود
 • پشتکار و اعتماد بر خود
 • انگیزش قوی

آزمونهای هوشی قادر به معرفی تمام تواناییهای بالقوه آزمودنی ها نیستند و تنها نمونه های نسبتا محدودی ازتوانایی های خود را نشان می‌دهند.

تاثیر شکلات رپبر حافظه و مغز
تاثیر تغذیه بر حافظه و مغز

تاثیر قهوه بر هوش و حافظه

تفاوت‌های جنسی و هوش

پژوهش‌هایی که برای مقایسه هوش دختران و پسران انجام گرفته‌اند، اغلب به این نتیجه رسیده‌اند که از نظر هوش کلی بین دو جنس تفاوتی وجود ندارد.

اما از نظر برخی توانایی‌ها بین دو جنس تفاوت‌هایی وجود دارد. از نظر روانی کلامی، خواندن، فهمیدن، چالاکی انگشتان دست و مهارت‌های منشی‌گری دختران نسبت به پسران برتری دارند.

از سویی دیگر از نظر استدلال ریاضی، توانایی دیداری – فضایی،‌ استعداد فنی و سرعت هماهنگی حرکات عضلانی درشت، پسران بر دختران برتری دارند.

تاثیر قد بر هوش کودک

فیش وآل به این یافته رسیده‌اند که کودکان باهوش‌تر، از 4 سالگی به بعد قد بلندتر از کودکان با هوش‌بهر متوسط بوده‌اند.

تاثیر ترتیب تولد بر هوش کودک

برخی مطالعات نشان داده که معمولاً در یک خانواده، فرند ارشد باهوش‌تر از بچه‌های بعدی می باشد و موفقیت اجتماعی و شغلی به دست می‌آورد.

بر اساس پژوهش‌های دیگر هرچه فرزندان یک خانواده با فاصله کمتری متولد شوند وزن کمتری خواهند داشت و از نظر مهارت‌های بدنی، رشد  عصبی و بهره هوشی ضعیف‌تر خواهند بود.

ذکر برای افزایش هوش و حافظه

تعریف هوش چیست ؟ بررسی عوامل موثر

تاثیر موسیقی

بر رشد ذهنی کودک پژوهش ها نشان می دهد که میان آموزش موسیقی در دوران کودکی و تقویت برخی توانایی های ذهنی کودکان ارتباط محکمی وجود دارد.
آموزش موسیقی به کودکان باعث می شود که پاسخ دهی شنوایی آنها به حد کودکی دو تا سه سال بزرگ تر از آنها برسد، هرچند که لزوما ضریب هوشی یا خلاقیت آنها افزایش نمی یابد.


در مورد اینکه آموزش موسیقی درکودکی تاثیر گسترده تری بر مغز داشته باشد و نحوه تفکر و شناخت را تغییر دهد، بررسی ها نشان داده اند که حتی یک یا دو سال آموزش باعث تقویت حافظه و توجه می شود.

بنابراین تصور بر این است که آموزش موسیقی (نه لزوما گوش دادن منفعل به موسیقی) بر توجه و حافظه کودک اثر می گذارد و از طریق همین سازوکار ممکن است باعث یادگیری بهتر او در شماری از زمینه های شناختی شود.

تعلیم موسیقی به کودکان

دانشمندان معتقدند تعلیم سرودهای گروهی و نواختن پیانو برای کودکان ۳ساله باعث تقویت قدرت استدلال انتزاعی آنها می شود. این کودکان در ترکیب و ساخت پازل در مقایسه با بچه هایی که تمرین موسیقی نداشته اند، دقیق تر و سریع تر بوده و در درک مفاهیم ریاضی نیز موفق تر خواهند بود.

تعریف هوش چیست ؟ بررسی عوامل موثر

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 2

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir