در این صفحه بیش از 20 نمونه نامه درخواست وام از شرکت ، سازمان ، اداره ، صندوق مسجد ، دانشگاه و … قرار داده شده است . ( نامه درخواست وام / متن آماده )

درخواست وام از شرکت

رئیس محترم آقای / خانم ….

موضوع : درخواست وام ضروری

با سلام و احترام

بدین‌ وسیله به استحضار می رساند اینجانب …… درخواست دریافت وام جهت ….. را از حضور محترم جنابعالی دارم و با توجه به مشکلات اقتصادی و همچنین با در نظر گرفتن اینکه بنده شرایط دریافت وام را دارا می باشم، تقاضامندم در صورت امکان دستور لازم را صادر فرمایید تا درخواست بنده بررسی گردد.

پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارم .

با تشکر


نامه درخواست وام

مدیریت محترم شرکت …

با سلام و احترام

خواهشمند است با توجه به مشکلات مالی به وجود آمده برای اینجانب و با توجه به توضیحاتی که به صورت حضوری / تلفنی خدمت جنابعالی داده ام. در خصوص مبلغ …. ریال وام به اینجانب دستور بفرمائید اقدام لازم مبذول گردد .

پیشاپیش از لطف جنابعالی سپاسگزارم

مدیریت محترم شرکت / موسسه / کارخانه


متن نامه درخواست وام

جناب آقا / خانم … رییس محترم امور مالی
موضوع : درخواست وام
با سلام و احترام
بدینوسیله اینجانب …. فرزند …. به شماره پرسنلی …… که در قسمت …. مشغول به کار می‌باشم ، به دلیل مشکلات مالی و معیشتی ، تقاضای دریافت مبلغ ….. ریال وام / مساعده حقوق دارم که به اقساط ماهیانه ……. ریال، توسط قسمت حسابداری از اولین حقوق و دستمزد پس از دریافت، کسر گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول کنند .
پیشاپیش از جنابعالی کمال تشکر را دارم.
با تشکرامضا


نامه درخواست وام / متن آماده

نمونه نام درخواست وام


مدیریت محترم کارخانه آقای …
با سلام
احتراماً اینجانب … فرزند …. به کد ملی … پرسنل این شرکت می‌باشم و به دلیل مشکلات مالی نیاز مبرم به مبلغ ….. ریال وام دارم . لذا خواهشمندم در صورت صلاحدید دستور فرمائید مبلغ مورد نظر به اینجانب تعلق گیرد. ضمناً شرکت مجاز است بابت وام پرداختی به این جانب، ماهانه اقساط آن را از حقوق و مزایای ماهانه‌ بنده کسر نماید .
با تشکر فراوان


نامه وام از صندوق مسجد

با سلام و صلوات

احتراما اینجانب …. از اهالی محله به دلیل مشکلات مالی نیاز مبرم به دریافت مبلغ …. ریال وام از صندوق وام مسجد را دارم لذا خواهشمند است در صورت صلاح دید دستور بفرمائید مبلغ مورد نظر به اینجانب تعلق گیرد .

از لطف شما متشکرم


نامه برای وام از شرکت

ریاست محترم شرکت …..

اینجانب ….. به کد ملی …. کارمند بخش …. با توجه به مشکلات مالی خواهان مساعدت از سوی شما جهت اختصاص مبلغ … ریال وام می‌باشم . لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول نمایند. تسریع در واگذاری وام موجب کمال امتنان می باشد. به جهت محبتی که می فرمایید کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.

با تقدیم احترام


دخواست وام خرید لوازم خانگی

ریاست محترم سازمان / شرکت / کارخانه ….

با سلام

نظر به اینکه اینجانب ….. فرزند …. به کد ملی …. برای خرید لوازم خانگی نیاز ضروری به وام با مبلغ ….. ریال را دارم . خواهشمند است ضمن مساعدت با اینجانب دستور فرمایید اقدام مقتضی در این مورد به عمل آید .

با احترام

امضا و تاریخ


نامه برای وام خود اشتغالی

بسم تعالی
جناب آقای ………. نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
با عرض سلام و ادای احترام
به استحضار می‌رساند این جانب  …. فرزند …. ساکن ……. به ش. ش … دارای مدرک ….، متقاضی تسهیلات اشتغال زایی از موسسه مالی …. به مبلغ ….. جهت سرمایه گذاری در امر ….. هستم.
خواهشمند است بذل عنایت نموده و نسبت به این امر که اشتغال‌زایی مستقیم …. نفر را فراهم می‌کند، سفارش و پیگیری لازم را مبذول فرمایید. رجای واثق دارد با بزرگواری و مناعت طبع بی‌نظیر خود، اینجانب را مورد مرحمت و تفقد خود قرار خواهید داد.
قبلا از دستور مساعدی که می‌فرمایید، کمال تشکر را دارد.
با آرزوی توفیق الهی


نامه درخواست وام برای هزینه درمان

جناب آقا/خانم …

مدیر محترم بخش مالی …

موضوع : تقاضای مساعدت مالی و وام

با سلام و احترام

بدین‌وسیله به استحضار می رساند اینجانب …. فرزند …. به علت مشکلات عدیده از قبیل : هزینه درمان (طبق مدارک پزشکی پیوست)، تامین هزینه های زندگی و داشتن 4 فرزند دانشجو متقاضی مساعدت و دریافت وام از شرکت  باشم. لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید واحد محترم امور مالی نسبت به پرداخت …. ریال وام به اینجانب اقدام نمایید.

پشاپیش از لطف شما کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم

امضا / تاریخ


نامه درخواست وام مسکن

رئیس محترم ….

موضوع : درخواست وام مسکن

با سلام و احترام

بدین‌وسیله به استحضار می رساند اینجانب … متقاضی دریافت وام مسکن و تعمیرات می باشم و با توجه به مشکلات عدیده مالی / با توجه به اینکه واجد شرایط دریافت وام می باشم تقاضا دارم در صورت صلاح دید دستور فرمایید درخواست اینجانب مورد بررسی قرار گرفته و اقدام لازم مبذول نمایند.

پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارم.


درخواست رسمی وام

جناب آقای …

مدیر عامل محترم شرکت …

موضوع: درخواست وام

با سلام؛

احتراما اینجانب … پرسنل شرکت …. _ واحد …. به شماره پرسنلی …. که از … سال پیش تاکنون هیچ‌گونه وام و یا مساعده ای از این شرکت دریافت ننموده ام، به علت بروز مشکلات مالی نیاز مبرم به وام ضروری دارم، خواهشمندم در این خصوص دستور مقتضی را صادر بفرمائید.

با تشکر

امضا / تاریخ


متن نامه درخواست وام از شرکت دولتی

رئیس محترم …

موضوع: درخواست وام یا مساعده حقوق

با سلام و احترام

بدین ‌وسیله اینجانب  ….. کارمند یا کارگر شماره … که در قسمت …. مشغول بکار می باشم به دلیل مشکلات مالی و شخصی، تقاضای دریافت  مبلغ ….. ریال وام / مساعده حقوق دارم که به اقساط ماهیانه … ریال یا در مدت …. ماه توسط قسمت حسابداری از اولین حقوق و دستمزد پس از دریافت کسر گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم مبذول نمایند.

پیشاپیش از مساعدت جنابعالی کمال تشکر را دارم.


نامه درخواست وام ازدواج

رئیس محترم منابع انسانی

با سلام و احترام فراوان

اینجانب …کارمند واحد … با شماره کارمندی … تقاضای وام ازدواج به مبلغ ……. را خدمت شما تقدیم می کنم. هم چنین اینجانب توانایی پرداخت اقساط به مبلغ ……. که توسط بخش حسابداری پس از دریافت وام از حقوق ماهیانه کسر شود را دارم. امیدوارم با تقاضای اینجانب موافقت نموده و دستورات لازم برای این امر را مبذول نمایید.

با تقدیم احترام فراوان


نمونه درخواست وام کارگر

رئیس محترم مالی جناب خانم / آقای …

با سلام

اینجانب… کارگر قسمت … به دلیل مشکلات اقتصادی که پیشتر به صورت حضوری با جنابعالی مطرح کردم ، تقاضای مساعده و یا وام به مبلغ … را خدمت شما تقدیم می‌نمایم . بنده می توانم مبلغ … ریال را ماهیانه به عنوان قسط وام بپردازم .

با تشکر فراوان

امضا / تاریخ


نامه درخواست وام / متن آماده

نامه درخواست وام خرید کالای ضروری

تاریخ……
رئیس محترم بانک ملی شعبه …
موضوع: درخواست وام خرید کالا
با سلامنظر به اینکه اینجانب برای خرید لوازم خانگی نیاز ضروری به وام دارم، خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی در این مورد به عمل آید.
به پیوست ۲ برگ فاکتور خرید تقدیم می‌گردد.
نشانی و تلفن …………. 


نمونه متن درخواست مساعده

مدیریت محترم سازمان/ شرکت ….

با سلام و احترام به استحضار می رساند ، اینجانب ….. فرزند ….. به شماره پرسنلی ….. بنا به دلیل مشکل مالی تقاضای مساعده به میزان ….. ریال دارم . ضمن تشکر از جنابعالی خواهشمند است امر فرمایید در صورت موافقت اقدامات لازمه را در این خصوص مبذول دارند .

با تشکر

امضا / تاریخ


درخواست وام معلم

وزیر‌ محترم‌ آموزش‌ و پرورش‌

با‌ سلام

احتراما‌ اینجانب‌ … معلم‌ رسمی‌ با …. سال‌ سابقه‌ با کد پرسنلی ….. مشغول‌ در …. از استان‌ …. به‌ دلیل‌ مشکل مالی‌ نیاز ‌مبرم‌ به‌ وام‌ دارم‌ و مبلغ‌ ….. وام‌ نیاز‌ شدید‌ دارم‌. لذا‌ استدعا‌ دارم‌ با درخواست‌ اینجانب‌‌ موافقت‌ فرمایید.

پیشاپیش از مساعدت شما کمال تشکر را دارم.


متن درخواست وام دانشجویی

جناب آقا/جانم …
رییس محترم صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه …
موضوع : تقاضای وام دانشجویی
با سلام و احترام
بدینوسیله اینجانب ….. به شماره دانشجویی  ……. ورودی …/… که در رشته … مقطع … مشغول به تحصیل می‌باشم، متقاضی دریافت وام دانشجویی به مبلغ … ریال بوده لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول کنند.
تسریع در واگذاری وام موجب کمال امتنان می‌باشد.
پیشاپیش کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.
با تقدیم احترام


نامه درخواست وام فوری

مدیریت محترم شرکت …

با سلام

ضمن عرض ارادت به حضور مدیریت محترم، به استحضار می رسانم اینجانب …. که در واحد … مشغول به فعالیت می باشم. به دلیل بروز پاره ای از مشکلات مالی نیاز مبرم به وام با مبلغ  … ریال از موسسه …. را دارم . با توجه که توضیحات ارائه شده در مدارک پیوست خواهشمند است در صورتی که درخواست بنده به تائید هیئت مدیره محترم موسسه رسید، دستور بفرمائید مبلغ ذکر شده به اینجانب تعلق گیرد.

با تشکر فراوان


موارد پیشنهادی

نمونه نامه درخواست بازگشت به کار

نمونه نامه اداری درخواست نمایندگی

نمونه نامه درخواست پرداخت حقوق

نمونه نامه استعفا

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.2 تعداد آرا: 197

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir