شاید شما هم در مورد نوشتن بی‌محابا یا بی‌مهابا دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب معنی هر واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( بی‌محابا یا بی‌مهابا ? )

املای صحیح این واژه « بی محابا » می‌باشد ، و « بی مهابا » غلط است .

کلمه بی‌محابا
معنیبی باک
بی پروا
اشتباه تایپیfd lihfh
تلفظ محابا/bimohAbA/
مترادف بی محابابی باک
بی پروا
بی ملاحظه
بی ادب
گستاخ
بی باکانه
گستاخانه
متضاد بی محاباملاحظه کار
آداب دان
محتاطانه
بی‌محابا
واژه بی محابا
واژه بی محابا

معنی بی محابا

در لغت نامه دهخدا :

بی محابا.[ م ُ ] (ص مرکب ) (از: بی + محابا «عربی ») بی تکلف و بی ادب. (ناظم الاطباء). بی آزرم. (یادداشت مؤلف ). رجوع به محابا شود. || ناپرهیزگار. بآزادی و بیدریغ. (ناظم الاطباء).

|| بی پروا. بی نگرش. (یادداشت مؤلف ). بی ملاحظه : تا نیکو و زشت بی محابا با او بازمینماید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 99). خردمند آنست که بنعمتی و عشوه ای که زمانه دهد فریفته نشود و برحذر میباشد از بازستدن که سخت زشت ستانند و بی محابا. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 237).

خواجه ٔبزرگ گفت : بباید رفت و از من درین باب پیغامی سخت گفت جزم و بی محابا بدرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 259). ما سخت ترسیدیم از آن سخن بی محابا که خلیفه را گفتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 425).

آنچه شما در این دانید بی محابا بازگوئید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 540).

شاها مترس خون ستمکاره ریختن
می ریز بی محابا خوه شای و خوه مشای.

.سوزنی


یوسفی را که ز سیاره بصد جان بخرید
بی محاباش بزندان مدر بازدهید.

.خاقانی

اولاد پیدا آمده خلقی بصحرا آمده
پس بی محابا آمده بر بیش و برکم تافته.

.عطار

جانب دیگر گرفت آن مرد زخم
بی محابا بی مواسا بی زرحم.

.مولوی

پشه ای نمرود را با نیم پر
میشکافد بی محابا مغز سر.

.مولوی

معنی بی محابا در فرهنگ فارسی عمید

بی محابا

۱. بی پروا، بی باک.
۲. گستاخ.

معنی بی محابا به انگلیسی

بی محاباslam-bang
رک
بی محابا
forthright 
بی پروا
خود سر
بی باک
خیره سر
نترس
بی محابا
fearless 
بی پرده
بی محابا
رک گو
ساده گو
free-spoken
معنی بی محابا به انگلیسی

بارگذاری یا بارگزاری ؟

سبقه یا صبغه ؟

حاضر یا حاظر ؟

صدر جدول یا سدر جدول ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.5 تعداد آرا: 88

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir