شاید شما هم در مورد نوشتن بارگذاری یا بارگزاری دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد، در این مطلب معنی هر واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم. ( بارگذاری یا بارگزاری ؟ )

تلفظ بارگذاری

املای درست بارگذاری یا بارگزاری

برای فهمیدن اینکه املای بارگذاری یا برگزاری کدامیک درست می‌باشد ؟ در ابتدا باید معنی « گذاردن » و « گزاشتن » را بدانیم :

  • معنی «گزاردن» در فرهنگ دهخدا : ادا کردن، انجام دادن، بجا آوردن چنانکه در نماز، طاعت، حق، شکر، شغل ، کار، مقصود، فرض ، فریضه ، حج
  • معنی «گذاشتن» در فرهنگ دهخدا : نهادن، هشتن، قرار دادن، وضع کردن، برجای نهادن چنانکه در گذاشتن اشیا کاربرد دارد .

مثال های گذاردن و گزاردن

موارد املای صحیحتوضیح
نمازگزار یا نمازگذارنمازگزار«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
شکرگذاری یا شکرگزاریشکرگزاری«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
کارگذاران یا کارگزارانکارگزاران«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
مناقصه گزار یا مناقصه گذارمناقصه گزار«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
خدمت گزار یا خدمت گذارخدمت گزار«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
امانت گزار یا امانت گذارامانت گذار« گذاشتن » نهادن، هشتن، قرار دادن
بارگذاری یا بارگزاریبارگذاری« گذاشتن » نهادن، هشتن، قرار دادن
مثال های گذاردن و گزاردن

بارگذاری

واژه بارگذاری معادل واژه انگلیسی « UPLOAD » می‌باشد ، با توجه به توضیحات فوق گذاشتن به معنی قرار دادن است پس مطمئنا املای « بارگذاری » صحیح می‌باشد .

همانطور که گذاشتن اشیا در جایی به این صورت نوشته می‌شود ، بارگذاری سایت نیز به معنی گذاشتن اطلاعات از جایی ( سرور ) به داخل دستگاه شما الزاما با املای « بارگذاری سایت » صحیح است .

بارگذاری سایت

موارد مرتبظ

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.5 تعداد آرا: 983

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir