شاید شما هم در مورد نوشتن بارگذاری یا بارگزاری دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب معنی هر واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( بارگذاری یا بارگزاری ؟ )

املای درست بارگذاری یا بارگزاری

برای فهمیدن اینکه املای بارگذاری یا برگزاری کدامیک درست می‌باشد ؟ در ابتدا باید معنی « گذاردن » و « گزاشتن » را بدانیم :

  • معنی «گزاردن» در فرهنگ دهخدا : ادا کردن، انجام دادن، بجا آوردن چنانکه در نماز، طاعت، حق، شکر، شغل ، کار، مقصود، فرض ، فریضه ، حج
  • معنی «گذاشتن» در فرهنگ دهخدا : نهادن، هشتن، قرار دادن، وضع کردن، برجای نهادن چنانکه در گذاشتن اشیا کاربرد دارد .

مثال های گذاردن و گزاردن

موارداملای صحیحتوضیح
نمازگزار یا نمازگذارنمازگزار«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
شکرگذاری یا شکرگزاریشکرگزاری«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
کارگذاران یا کارگزارانکارگزاران«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
مناقصه گزار یا مناقصه گذارمناقصه گزار«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
خدمت گزار یا خدمت گذارخدمت گزار«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
امانت گزار یا امانت گذارامانت گذار« گذاشتن » نهادن، هشتن، قرار دادن
بارگذاری یا بارگزاریبارگذاری« گذاشتن » نهادن، هشتن، قرار دادن
مثال های گذاردن و گزاردن

بارگذاری

واژه بارگزاری معادل واژه انگلیسی « UPLOAD » می‌باشد ، با توجه به توضیحات فوق گذاشتن به معنی قرار دادن است پس مطمئنا املای « بارگذاری » صحیح می‌باشد .

همانطور که گذاشتن اشیا در جایی به این صورت نوشته می‌شود ، بارگذاری سایت نیز به معنی گذاشتن اطلاعات از جایی ( سرور ) به داخل دستگاه شما الزاما با املای « بارگذاری سایت » صحیح است .

بارگذاری سایت

هجمه یا حجمه ؟

بسزا یا به سزا ؟

قدغن یا غدقن ؟

راجع یا راجب ؟

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.6 تعداد آرا: 85

هنوز کسی رای نداده...