تفاهم‌نامه همکاری سندی است دو یا چندجانبه که بیانگر یکی شدن و هم‌جهت شدن خواسته‌های طرفین آن می‌باشد . به‌عبارت‌دیگر وقتی افراد خواسته‌های مشترکی دارند ولی نمی‌خواهند خود را در مسئولیت‌های تعهدات قراردادی درگیر کنند، اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری تجاری می‌کنند و از این طریق با یکدیگر همکاری می‌کنند. ( نمونه تفاهم نامه همکاری / رایگان )

افرادی که می‌خواهند همکاری مشترکی را با هم شروع کنند می‌توانند در ابتدای کار تفاهم‌نامه تجاری تنظیم کنند و در صورت پیشرفت کار از قرارداد استفاده نمایند.

نمونه تفاهم نامه همکاری

تفاهـم نامه همكاري فـي مابين

……………… و دانشـگاه علم وصنعـت ايران

مقدمه:

به منظور ايجاد و گسترش و همفكري و همكاريهاي آموزشي- پژوهشي فيمابين، اين تفاهم نامه مابين ………. به نمايندگي ………………………………………………………… (كه از اين پس سازمان ناميده مي شود) و دانشگاه علم وصنعت ايران به نمايندگي ……………………………………………………….. (كه از اين پس دانشگاه ناميده مي شود) توافق و به امضاء مي‌رسد. با امضاي اين تفاهم نامه طرفين حد اعلاي تلاش خويش را در جهت گسترش توان ملي در حل مشكلات و معضلات علمي- تحقيقاتي موضوع اين تفاهم نامه و نيل به خوداتكايي ملي مبذول داشته و از هيچ كوششي در اين جهت خودداري نخواهند نمود.

ماده 1- موضوع

الف- اجراي پروژه هاي تحقيقاتي- كاربردي مورد نياز تا مرحله تبيين دانش فني.

ب- تربيت نيروي انساني متخصص در قالب دوره هاي مصوب در مقاطع تحصيلي مختلف

پ- ارائه سمينارها، دوره هاي تخصصي و كارگاه هاي آموزشي كوتاه مدت

ت- راه اندازي، تكميل و تجهيز مراكز آموزشي و پژوهشي مورد نياز

ث- تدوين و تاليف اسناد و مدارك علمي و تبادل آنها

ج- انجام داوری، نظارت و بررسی نتايج پروژه های تحقيقاتی در داخل و خارج از کشور

چ- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به منظور ارتقاء توان علمی کارشناسان و محققين سازمان در مراکز

    تحقيقاتی، آموزشی، صنعتی و خدماتی

ح- هدايت و حمايت از پايان نامه های تحصيلی به ويژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در راستای نيازهای

    تحقيقاتی آن سازمان

خ- بررسی ميزان نياز به فن آوری های نوين توسط کارشناسان طرفين و برنامه ريزی جهت نيل به موارد اولويت دار

د- انجام امور مطالعاتی و امکان سنجی مورد نياز

ذ- تبادل اطلاعات از طريق وب سايت

ر- استفاده متقابل از کتابخانه ها و فيلم های عمومی

ژ- انجام بازديدهای متقابل علمی، برای دانشجويان

ماده 2- تعهدات دانشگاه

دانشگاه در حد مقررات و در قالب قراردادهای جداگانه موارد ذيل را دستور کار خود قرار می دهد:

الف- در اولويت قراردادن عناوين تحقيقاتي پيشنهادي و يا توافق شده با سازمان

ب- تلاش در جهت برآورد نيازهاي آموزشي و پژوهشي سازمان

پ- تلاش در جهت ايجاد تسهيلات جهت پذيرش دانشجويان معرفي شده از سوي سازمان در قالب مقررات موجود و براساس قراردادها براي هر مقطع تحصيلي

ت- تلاش در جهت ارائه خدمات كارگاهي و آزمايشگاهي مورد نياز به سازمان با اولويت.

ث- تلاش در جهت ارائه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مورد نياز سازمان

ج- بهره گيري از تواناييهاي سازمان جهت اجراي فعاليتهاي مشترك يا اختصاصي آموزشي و پژوهشي

چ- انتشار مقالات علمي حاصل از نتايج پروژه هاي تحقيقاتي مصوب با نام مشترك دانشگاه و سازمان

ح- معرفي فارغ التحصيلان توانمند دانشگاهي به سازمان جهت استخدام براساس نيازهاي اعلام شده سازمان

خ-توافق جهت راه اندازي، تكميل و بهره برداري از مراكز آموزشي، تحقيقاتي و خدمات اطلاع رساني مورد نياز سازمان

د- به رسميت شناختن حق و حقوق مادي و معنوي سازمان درخصوص نتايج حاصل از فعاليتهاي مشترك

ذ- تأليف و ترجمه مراجع، متون و كتب علمي مورد نياز سازمان توسط دانشگاه

ماده 3- تعهدات سازمان

الف- تهيه مصوب عناوين اسناد و مدارك علمي و مشخصات نيروي انساني مورد نياز سازمان و اعلام آنها به دانشگاه

ب- بررسي پيشنهادات برگزاري دوره هاي آموزشي و اعلام نتايج به دانشگاه

پ- تهيه مستمر عناوين تحقيقاتي مورد نياز سازمان  و ارسال آنها به دانشگاه

ث- كمك در تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه ها، كارگاه ها و مراكز تحقيقاتي در دانشگاه جهت بهره برداري مشترك

ج- بررسي پروژه هاي تحقيقاتي پيشنهادي دانشگاه و اعلام نتايج به دانشگاه

چ- عقد قرارداد جهت اجراي موارد موافقت و تامين منابع مالي مورد نياز

ح- به رسميت شناختن حق و حقوق مادي و معنوي دانشگاه در خصوص نتايج حاصل از فعاليتهاي مشترك

د- پشتيباني از سمينارها، كنفرانسها، نمايشگاه ها و كارگاه هاي تخصصي علمي

ماده 4- روش اجرايي

 الف- طرفين يكي از متخصصين خود را به عنوان نماينده تعيين و به طرف مقابل معرفي مي نمايند.

ب- نمايندگان طرفين جلسات ماهيانه مشترك داشته و برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم را معمول مي دارند.

پ- كليه توافقهاي حاصل بين نمايندگان، صورتجلسه شده و مورد بررسي واحدهاي ذيربط قرار گرفته و نتيجه به طرف مقابل اعلام مي شود.

ت- براي هر فعاليت مورد توافق قرارداد مستقلي منعقد مي شود.

ث- تعهدات مالي تنها به تبع امضاي قراردادها ايجاد خواهد شد و تبادل تفاهم نامه تعهد مالي براي طرفين ايجاد نخواهد كرد.

ماده 5- مدت

مدت تفاهم نامه از زمان امضاء براي 5 سال تعيين مي شود، و با اعلام قبلي يكي از طرفين قابل فسخ بوده و ضمناً در صورت رضايت طرفين قابل تمديد مي باشد.

ماده 6- ساير موارد

الف- امضاء اين تفاهم نامه هيچگونه تعهد مالي خاصي را براي سازمان و دانشگاه ايجاد ننموده و كليه هزينه ها حسب مورد بررسي و توافق مي شود.

ب- در صورتيكه اجراي پروژه هاي تحقيقاتي به دانش فني يا اختراع منتهي شود، نتايج حاصل بالمناصفه به طرفين تعلق دارد.

ماده 7:

اين تفاهم نامه در 2 نسخه و 7 ماده در تاريخ ……………………….. به امضاء طرفين رسيده و از تاريخ امضاء معتبر مي باشد. اميد است در ظل توجهات حضرت وليعصر و همفكري و همكاري متقابل، نتايج ارزشمندي حاصل گردد و رضايت خداوند بزرگ را در پي داشته باشد.

نماينده سازمان نام و نـام خانوادگي: امضـاء:نماينده دانشگـاه نام و نـام خانوادگي: امضـاء:

نمونه تفاهم نامه همکاری / رایگان

نمونه قرارداد طراحی وب سایت

نمونه قرارداد مدیریت شرکت

نمونه رسید دریافت وجه

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.5 تعداد آرا: 81

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir