شاید شما هم در مورد نوشتن غالب یا قالب دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( غالب یا قالب ? )

املای صحیح این واژه به معنای مورد نظر شما بستگی دارد . اگر منظور شما « پیروز » ، « فاتح » و « مسلط » است املای درست « غالب » میباشد .

اما اگر منظور شما « شکل » و « طرح و فرم » است املای آن « قالب » است .

املای قالب
املای قالب
تلفظ قالب

معنی غالب

مترادف و معادل غالب:

 • پیروز
 • پیروزمند
 • چیره
 • فاتح
 • فایق
 • قاهر
 • متسلط
 • مستولی
 • مسلط
 • منتصر
 • بیش

متضاد غالب: مغلوب .

برابر پارسی: چیره شونده، برتر، توانا .

/qAleb/


معنی غالب در لغتنامه دهخدا

غالب. [ ل ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از غلبه. غلبه کننده. چیره. قاهر. پیروز. زبردست. توانا. خداوند دست. ظاهر. فایق. فیروز. سرآمده. (آنندراج ). پیش آمده. (آنندراج ) :

به پیش دل ما همه روشن است
که بر آن همه غالب این یک تن است

فردوسی

شرم خداآفرین بر دل او غالب است
شرم نکوخصلتی است در ملک محتشم

منوچهری

دولت او غالب است بر عدو و جز عدو
طاعت او واجب است بر خدم و جز خدم

منوچهری

|| زیاده. بسیار. فره. فراوان : غالب گفتار سعدی طرب انگیز است. (گلستان ). غالب اوقات نیک و بد در سخن اتفاق می افتد. (گلستان ). غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق باشد. (گلستان ).

|| (اِ، ق ) بیشتر. اکثر. بظن قوی : غالب اوقات ؛ بیشتر اوقات :
هر که بی مشورت کند تدبیر
غالبش بر هدف نیاید تیر

سعدی (صاحبیه )

غالب آن است که ما در سر کار تو رویم
مرگ ما باک نباشد چو بقای تو بود

سعدی (بدایع)

هر که امروز نبیند اثر قدرت او
غالب آن است که فرداش نبیند دیدار

سعدی


معنی غالب در لغتنامه معین

غالب(لِ) [ ع . ] :

۱ – (اِفا.) غلبه کننده، چیره .

۲ – (ص .) افزون، بسیار.غالب آمدن( ~ . مَ دَ) [ ع – فا. ] (مص ل .) چیره شدن .غالب کردن(لِ. کَ دَ) [ ع – فا. ] (مص م .)

۱ – پیروز کردن، غلبه دادن .

۲ – (عا.) کالای بد را با نیرنگ و حقه به خریدار به جای کالای خوب فروختن .

معنی غالب فرهنگ عمید

غالب :

۱. غلبه کننده، چیره شونده.
۲. چیره، پیروز.
۳. افزون، بسیار، فراوان.
۴. قسمت بیشتر چیزی.
* غالب آمدن: (مصدر لازم) [قدیمی] = * غالب شدن
* غالب اوقات: (قید) بیشتر اوقات.
* غالب شدن: (مصدر لازم) غلبه کردن، چیره شدن، پیروز شدن.غالب الظندارای ظن و گمان غالب، مطمئن: به حسن قامتت سروی در آفاق / نپندارم که باشد غالب الظن (سعدی۲: ۵۲۷).

معنی قالب

مترادف و معادل قالب :

 • شکل
 • طرح
 • فرم
 • هیئت
 • بدن
 • تن
 • کالبد
 • قطع
 • بوته زرگری
 • پیکرپ
 • چارچوب

معنی قالب در لغتنامه دهخدا

قالب. [ ل َ / ل ِ ] (معرب ، اِ) معرب از کالبد. کالبد. (منتهی الارب ). شکل و هیأت.پیکر. هیکل. کالب. کلوب. (ناظم الاطباء).

|| آلت و ابزاری برای شکل دادن به مواد :

قالب این خشت بر آتش فکن
خشت نو از قالب دیگر بزن

نظامی

ترکیبات : قالب خشت. قالب کفش. قالب چکمه. قالب کلاه. قالب لباس (آلتی که بدان لباس را هموار سازند).

 • بر قالب زدن ؛ در قالب آمدن .
 • به قالب زدن ؛ ساختن. جعل کردن. سخن بیهوده به قالب زدن یا دروغ به قالب زدن ؛ یعنی گفتن. رجوع به این کلمه شود.
 • از قالب بیرون (برون ) آمدن ؛ درست و آماده شدن .
 • قالب نان : یک نان کامل .
 • قالب از روان پرداختن ؛ 
 • قالب تهی کردن. کنایه از مردن .
 • شاة قالب ؛ گوسپندی که رنگش غیر رنگ مادر وی باشد. (منتهی الارب ).

معنی قالب در لغتنامه معین

قالب (لِ) [ معر. ] (اِ.) :

۱ – پیکر، هیکل .

۲ – شکل، هیئت .

۳ – آلتی که جسمی شکل پذیر را در داخل یا خارج آن نهاده به صورت آن آلت درآورند، قالب کفش .

۴ – واحدی برای قطعات بریدة معین، قالب پنیر.

۵ – جزو، رکن (علم عروض ). ، ~تهی کردن الف – بی نهایت ترسیدن . بقالب زنی( ~ . زَ) (حامص .)

۱ – در قالب آوردن چیزی را.

۲ – دروغ گویی، جعل .

۳ – مهر کردن پارچه .

غالب یا قالب ?

معنی قالب فرهنگ عمید

قالب:

 1. ظرفی که در آن فلز گداخته یا چیز دیگر را می ریزند تا به شکل و اندازۀ آن درآید.
 2. تکۀ چوب تراشیده به اندازۀ پای انسان که درون کفش می گذارند.
 3. شکل، هیبت.
 4. جسم، تن، بدن، کالبد.
 5. واحد شمارش برای قطعات بریده شده از قبیل صابون و کره.


* قالب تهی کردن: [مجاز] مردن.
* قالب زدن: (مصدر متعدی)
۱. چیزی را در قالب درآوردن.
۲. [عامیانه، مجاز] جعل کردن، دروغ گفتن.
* قالب کردن: (مصدر متعدی) [عامیانه]
۱. چیزی را در قالب قرار دادن، قالب گیری کردن.
۲. [مجاز] فریب دادن کسی در معامله و جنسی را گران تر از قیمت واقعی به او فروختن.قالب گیری۱. شغل و عمل قالب گیر.
۲. ریختن ماده ای در قالب.
۳. اندازه و شکل چیزی را با قالب معلوم کردن.

موارد پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.7 تعداد آرا: 55

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir