حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه مکنون را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید ، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم . ( مکنون یعنی چه ? )

معنی مکنون
معنی مکنون

معنی مکنون

مترادف و متعادل مکنون :

 • پنهان
 • پوشیده
 • مختفی
 • مخفی
 • مستور
 • مکتوم

مکنون : پوشیده و پنهان کرده ، پنهان داشته شده .

متضاد واژه مکنون :

 • آشکار
 • فاش
 • مکشوف
تلفظ مکنون

معنی مکنون در لغت نامه دهخدا

مکنون. [ م َ ] (ع ص ) پنهان داشته شده و این صیغه ٔ اسم مفعول است مأخوذ از کَن ّ که به معنی پوشیدن است و چون گوهر قیمتی و خوش آب را به محافظت پوشیده دارند لهذا مجازاً گوهر مکنون گوهر قیمتی و خوش آب را گویند. (غیاث ) (آنندراج ). پنهان داشته. (ناظم الاطباء).

نهفته. نهان. نهان داشته. پنهان داشته. پوشیده. کنین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : بر مضمون و مکنون او وقوف یافت. (چهار مقاله چ معین ص 41). نشاید او را در بحر جلال قرآن شدن ، و استنباط جواهر مکنون آن کردن. (کشف الاسرار ج 1 ص 612 و 613).

اگر از صحایف لطایفی… که در خزاین ملوک جهان محفوظ و مکنون است باز گفته شود همانا… (مرزبان نامه چ قزوینی ص 9).

چون ملک زاده کنانه ٔ خاطر از مکنون سر و مکتوم دل بپرداخت. (مرزبان نامه ایضاً ص 32).

بوی را پوشیده و مکنون کند
چشم مست خویشتن را چون کند

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص 245)

آنچه در کانها نیز مکنون است بدان منضم شود بدان مقدار وفا نکند. (تاریخ غازان ص 315). به افشای اسرار ربوبیت که مکنون خزانه ٔ غیرت اند مبالات ننماید. (مصباح الهدایه چ همایی ص 136).

چه بسیار از اسما که در خزانه ٔ عزت مکنون درج غیرت است و هیچکس را جز عالم الغیب بر آن اطلاع نه. (مصباح الهدایه چ همایی ص 24).

ترکیبات واژه مکنون در لغتنامه دهخدا

– دُرِّ مکنون ؛ مروارید قیمتی خوش آب و اعلا. (ناظم الاطباء). لؤلؤ مکنون. مروارید پوشیده در صدف ،لیکن «مکنون » در این ترکیب از معنی لغوی منسلخ شده و معنی دیگری یافته است از آن جمله گرانبها، قیمتی ، آبدار و درخشان :

زهد و عدالت سفال گشت و حجر
جهل و سفه زر و در مکنون شد

ناصرخسرو

گرت مدح بنده پسند آید ای شه
کنم در مکنون مقفی و موزون

سوزنی

خزانه ٔ مدیح تو را در گشادم
به صحرا نهادم بسی در مکنون

سوزنی

زآنکه ز اقبال او هر آینه من
صدف چند در مکنونم

انوری (دیوان چ سعید نفیسی ص 225)


– لؤلؤ مکنون ؛ در مکنون. رجوع به ترکیب قبل شود :

ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله
نسترن لؤلؤی مکنون دارد اندر گوشوار

فرخی

گر کف او را مسخرستی دریا
خوارترستی ز سنگ لؤلؤ مکنون

فرخی


– مکنون خاطر ؛ در یاد نهاده. (ناظم الاطباء). آنچه در خاطر نهفته باشند. مکنون ضمیر.
– مکنون ضمایر ؛ مکنون ضمیرها. مکنون خاطرها. آنچه در دلها نهفته دارند : یگانه ٔ عالم در دین پروری ، دانای مکنون ضمایردر خصومت و داوری. (منشآت خاقانی چ محمد روشن ص 38).رجوع به ترکیب قبل شود.
– مکنون ضمیر ؛ مکنون خاطر : شاه پیلان چون مضمون نامه برخواند و برمکنون ضمیر خصم وقوف یافت هفت اعضای او از عداوت و بغضا ممتلی شد. (مرزبان نامه چ قزوینی ص 211). و رجوع به ترکیب قبل شود.
|| علم پنهان داشته شده. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی مکنون در لغتنامه معین

مکنون(مَ) [ ع . ] (اِمف .) پوشیده و پنهان داشته .

معنی مکنون در فرهنگ عمید

مکنونپوشیده، پنهان .

واژه مکنون در قرآن مجید

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ « آیه 49 سوره صافات »

گویی از (لطافت و سفیدی) همچون تخم‌مرغهایی هستند که (در زیر بال و پر مرغ) پنهان مانده (و دست انسانی هرگز آن را لمس نکرده است)!

مكنون: كنّ و كنون: پوشاندن و محفوظ داشتن.


کلمه : مکنون
اشتباه تایپی : l;k,k
آوا : maknun
نقش : صفت
مکنون

معنی مکنونات

مکنونات جمع واژه مکنون می‌باشد .

مترادف و معادل واژه مکنونات:

 • نهفته ها
 • خیالات
 • اندیشه ها
 • افکار .

مکنونات( اسم ) جمع مکنونه ( مکنون ) پنهان داشته ها.فرهنگ معینمکنونات(مَ) [ ع . ] (اِمف .) جِ مکنونه (مکنون )، پنهان داشته ها.

مطالب مشابه

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 46

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir