شاید شما هم در مورد نوشتن ملاحظه یا ملاحضه دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( ملاحظه یا ملاحضه ? )

املای صحیح این واژه « ملاحظه » می‌باشد و نوشتن به صورت « ملاحضه » نادرست است .

ملاحظه
ملاحظه

ملاحضات درست است یا ملاحظات ?

ملاحظه یعنی چه ?

مترادف و معادل ملاحظه :

 • بررسی
 • دید
 • نظر
 • نگرش
 • احتیاط
 • حزم
 • دوراندیشی
 • رعایت
 • مراعات
 • اعتنا
 • امعان
 • پاس
 • پروا
 • توجه
 • محابا
 • التفات
 • مراقبت
 • عنایت
 • بررسی کردن
 • توجه کردن
 • التفات کردن

تلفظ ملاحظه :

تلفظ ملاحظه

/molAheze/

معنی ملاحظه در لغتنامه دهخدا

ملاحظه. [ م ُ ح َ ظَ / ح ِ ظِ ] ( ازع ، اِمص ) ملاحظة. دیدن. نگریستن. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ). مأخوذ از تازی ، نگاه و نظر. ( ناظم الاطباء ). نگرش : دوم ملاحظه معانی باطنه از عالم ملکوت و آن خاص قوت قلب باشد. ( مصباح الهدایه چ همایی ص 306 ). تسکین حرارت این خوف به ملاحظه مواعید مرجیه صورت بندد. ( مصباح الهدایه ایضاً ص 388 ). چه مطالعه اختیار کلی و ملاحظه افضلیت آن به ترک اختیار جزوی فرماید. ( مصباح الهدایه ص 400 ). و رجوع به ملاحظة شود.

ترکیبات ملاحظه در لغتنامه دهخدا

 • ملاحظه شدن ؛ دیده شدن و نگریسته شدن و مشاهده شدن. ( ناظم الاطباء ). رؤیت شدن.
 • ملاحظه فرمودن ؛ نگاه کردن. نگریستن. دیدن : پدر او را از هرات به حضرت آوردند به نظر احترام ملاحظه فرمودند. ( ترجمه تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 347 ). مأمول و مرجو از کرم بزرگان و اصحاب فضل و کمال که چون این کتاب به شرف مطالعه ایشان رسد…به عین رضا ملاحظه فرمایند. ( تاریخ قم ص 3 ).
 • ملاحظه کردن ؛دیدن و نگریستن. ( ناظم الاطباء ). نگاه کردن چیزی را به چشم. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ). رؤیت کردن : اگر بر زمین نگریستی تا پشت گاو ماهی ملاحظه کردی. ( مجالس سعدی ). پس صاحب وضو باید که به مطالعه معانی آن اسرار وضو در هر عضوی ملاحظه کند. ( مصباح الهدایه چ همائی ص 294 ).


|| رعایت. توجه : سبب این خوف دو چیزند محبت الهی وملاحظه مکر. ( مصباح الهدایه ایضاً ص 389 ). به جهت ملاحظه شب به شهر نیامد و درجانب شمالی شهر نزول کرد. ( عالم آرا چ امیرکبیر ص 201 ).
– ملاحظه چیزی کردن ؛ رعایت کردن. مراعات کردن : ملاحظه حال ضعفا را باید کرد.
|| تأمل و تفکر. ( ناظم الاطباء ).
– ملاحظه کردن ؛ اندیشیدن و تأمل کردن. ( ناظم الاطباء ) :

مکن ملاحظه از آهم ای بهشت وجود
که عود مجمر آزادگان ندارد دود

صائب ( ازآنندراج ).

معنی ملاحظه در لغتنامه معین

(مُ حَ ظَ یا حِ ظِ ) [ ع . ملاحظة ] (مص م . ) :

 1. نگاه کردن ، مراقبت کردن .
 2. مراعات کردن .

معنی ملاحظه در فرهنگ عمید

 1. نگاه کردن.
 2. توجه و خوش خویی با کسی.
 3. بررسی.
آوا: /molAheze/
اشتباه تایپی: lghpzi
نقش: اسم
ملاحظه

موارد مشابه

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.7 تعداد آرا: 108

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir