شاید شما هم در مورد نوشتن نغ نغ یا نق نق دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( نغ نغ یا نق نق ? )

املای صحیح این واژه « نق نق » می‌باشد و نوشتن آن به صورت « نغ نغ » نادرست است .

املای نق نق
املای نق نق

نغ نغ یا نق نق ؟
نغ نغ یا نغ نق یا نق نغ یا نق نق ؟

نق نق یعنی چه ?

مترادف و معادل نق نق :

  • بهانه جویی کردن
  • غرغر کردن
  • بهانه گیری کودکان و سر و صدا کردن
  • بهانه جویی زنان ومردان بزرگ سال و اظهار نارضایی
کلمه: نق زدن
کلمه بعدی: نغ نغ کردن
اشتباه تایپی: ky cnk
نق نق

تلفظ نق نق :

تلفظ نق نق

معنی نق نق در لغتنامه دهخدا

نق نق. [ ن ِ ن ِ ] ( اِ صوت ) حکایت صوت طفلی بهانه جو. نام آواز طفل که چیزی را طلبد آهسته و پیوسته ، با آوازی چون گریان. ( یادداشت مؤلف ).

نغ نغ.، نقنق. [ ن ِ ن ِ ] ( ع اِ ) شترمرغ گریزان یا سبک. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( از ناظم الاطباء ). ظلیم. شترمرغ. ( از اقرب الموارد ).

شترمرغ یا شترمرغ نافر و گریزان یا شترمرغ سبک وزن. ( از متن اللغة ). تأنیث آن نقنقة است. ( از منتهی الارب ). ج ، نَقانِق.

نق نق به انگلیسی

Englishفارسی
fractious
grumbler
nag
nagger
نق نقو
carp
cavil
grumble
mutter
nag
niggle
نق زدن
cavil
mutter
نق
نق نق به انگلیسی

نق نق به عربی

متن اصلیمعنی
اهتمام نق نق زدن
اهتمام , مقص نق نق زدن
مقص نق نق زدن
ارتسم نق بست
فرس نق زدن
نق نق به عربی

معنی نغ نغ در لغتنامه دهخدا

نغنغ. [ ن َ ن َ / ن ُ ن ُ ] ( اِ ) پیمانه و قفیزی را گویند که بدان غله پیمایند وهر نغنغی چهار خروار است. ( برهان قاطع ) ( آنندراج ).

تغاری یا چیزی باشد که بدان غله پیمایند یعنی کیل و آن را قفیز گویند. یکی از وی چهار خروار بود به ماوراءالنهر. ( از فرهنگ خطی ).نغنغ، همچون قفیزی باشد ابوالعباس گفت :
ای میر ترا گندم دشتی است بسنده
با نغنغکی چند ترا من انبازم .
( لغت فرس ص 237 از حاشیه برهان قاطع چ معین ).
حاتم عهد شیخ ابواسحاق
که دهد زر به دامن و نغنغ

شمس فخری.

نغنغ. [ ن ُ ن ُ ] ( ع ص ) گول سست. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ). احمق. ضعیف. مضطرب. ( اقرب الموارد ).

|| کُس پرگوشت اطراف. ( از منتهی الارب ) ( آنندراج ). کسی که کناره های آن پرگوشت باشد. ( ناظم الاطباء ) ( از متن اللغة ).

|| ( اِ ) جائی میان کام و شوارب نای گلو. ( منتهی الارب ) ( از آنندراج ) ( از ناظم الاطباء ) ( از متن اللغة ). جای برآمدن نفس در حلق. ( از متن اللغة ).

گوشت پاره ای است در حلق نزدیک لهازم. ( از بحر الجواهر ) ( از اقرب الموارد ).

|| گوشت پاره بن کام. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( از متن اللغة ). رجوع به نغنغتان شود.

|| تندی زیر بناگوش. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ).

|| گوشت پاره سرخی که درزیر نوک خروس واقع شده.

|| گوشت پاره سرخی که در زیر نوک خروس واقع شده. ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ).

|| تاج خروس. ( از اقرب الموارد ).

|| گوشت پاره بالای گردن شتر که در نشخوار کردن بجنبد. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( از متن اللغة ) ( از اقرب الموارد ). ج ، نغانغ.

نغنغ. [ ن ِ ن ِ ] ( اِ صوت ) در تداول عامه ، آوازه بچه چون چیزی به سماجت خواهد. بانگ مکرر کودک آهسته چون چیزی طلبد و بدو ندهند، مانند ژکیدن در بزادبرآمدگان. ( یادداشت مؤلف ).

معنی نغ نغ کردن در لغتنامه دهخدا

نغنغ کردن. [ ن ِ ن ِ ک َ دَ ] ( مص مرکب )در تداول عامه ، کوتاه کوتاه و بریده بریده زاری کردن کودک آنگاه که چیزی طلبد. ژکیدن. ( یادداشت مؤلف ).
– نغنغ کردن چشم ؛ ضربان عین. ( یادداشت مؤلف ).

نغ نغ در لغتنامه معین

نغ نغ (نَ نَ یا نُ نُ ) (اِ. ) = پیمانه ای که غله بدان پیمایند، قفیز و آن معادل چهار خروار است .

معنی نغ نغ در فرهنگ عمید

۱. پیمانۀ غله، معادل چهار خروار.
۲. کیله، پیمانه.

نغنغه در لغتنامه دهخدا

( نغنغة ) نغنغة. [ ن ُ ن ُغ َ ] ( ع ص ) زن احمق و ضعیف. ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ). تأنیث نغنغ. ( منتهی الارب ). رجوع به نُغنُغ شود.

|| ( اِ ) درد حلق. درد که در حلق احساس شود. ( از متن اللغة ).

|| گوشت پاره بالای گردن شتر که در نشخوار کردن بجنبد. ( منتهی الارب ).

|| موضعی است بین لهاة و شوارب در حلقوم. ( از اقرب الموارد ).

|| هر ورمی که در آن استرخاء باشد. ( از اقرب الموارد ) ( از متن اللغة ).

نغنغة. [ ن َ ن َ غ َ ] ( ع مص ) دردگین نغنغ گردیدن. ( آنندراج ).

عارض شدن درد در نُغنُغ کسی. ( از ناظم الاطباء ).

|| ( اِ ) غده ای که در حلق باشد. ( ازاقرب الموارد ) ( از متن اللغة ).

|| آواز لطیف و نغمه سرود. ( غیاث اللغات از لطایف اللغات ).

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 242

هنوز کسی رای نداده...