شاید شما هم در مورد نوشتن غریزه یا قریضه دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( غریزه یا قریضه ? )

املای صحیح این واژه « غریزه » می‌باشد و نوشتن به صورت « قریضه » نادرست است .

املای غریزه
املای غریزه

غریزه یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه غریزه :

 • هوش طبیعی جانوران
 • آنچه جانوران بدون آموزش انجام میدهند
 • استعداد ذاتی
 • سرشت
 • طبع
 • طبیعت
 • نهاد
 • خوی
 • روح
 • خیم
 • سیرت
 • نوع
 • گونه
 • خاصیت
 • سرشت
 • طبیعت
 • خو
 • فطرت
 • افرینش
 • مشرب
 • خمیره
 • ذات
 • ماهیت
 • گوهر
 • غریزه
 • منش
 • سرشت طبیعت ( اعم از خیر و شر )

تلفظ غریزه :

تلفظ غریزه

/qarize/

معنی غریزه در لغتنامه معین

غریزه (غَ زِ ) [ ع . غریزة ] (اِ. ) = سرشت ، ذات . ،~ی جنسی غریزة اطفاء شهوت که سبب تولید نسل و بقاع نوع است .

نقش: اسم
اشتباه تایپی: yvdci
آوا: /qarize/
غریزه

معنی غریزه در فرهنگ عمید

۱. (روان شناسی ) ویژگی، توانایی، یا قابلیت وراثتی، طبیعت، سرشت.
۲. [عامیانه] حسی که به طور مبهم به شخص آگاهی می دهد.
۳. [عامیانه] میل جنسی: غریزۀ جنسی.

نیروی زیست شناختی ذاتی خاصی که موجود زنده را به انجام کاری معین یا واکنش به محرکی خاص وامی دارد .

غریزه جنسی در لغتنامه دهخدا

غریزه جنسی. [ غ َ زَ / زِ ی ِ ج ِ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) یکی از غرایز. غریزه اطفاء شهوت که وسیله تولید نسل و بقای نوع است. رجوع به غریزه شود.

یکی از غرایز غریزه اطفائ شهوت که وسیله تولید نسل و بقای نوع است


غریزه و فطرت

غریزه : نیروئی است که انگیزه های ناخود آگاه را برای حفظ خود (فرد) ایجاد می کند.

فطرت : نیروئی که انگیزه های ناخود آگاه را برای حفظ دیگران (خانواده و جامعه) ایجاد می کند.

انگیزه ها در هر دو مورد پس از انگیزش می توانند به مرحله « خود آگاه » برسند ، و می توانند همچنان در قالب ناخود آگاه فعال باشند.

خصوصیات غریزه

 • غریزه کاربرد محدودی دارد. مثلاً غریزه غذا به محض سیر شدن از کار می ماند، و همین طور غریزه جنسی. غریزه آینده نگر نیست و لذا حیوان در صدد ذخیره غذا برای آینده نمی آید و همچنین سایر غرایز:
 • غریزه کور عمل می کند. غریزه تغذیه، فقط غذا می خواهد و دیگر کاری با اینکه این غذا چیست، از کجاست و چرا باید غذا خورد، ندارد.
 • غریزه کمیت گرا است و کاری با کیفیت ندارد.
 • غریزه هرگز «پشیمان» نمی شود. و لذا جهان حیوانی از چیزی بنام پشیمانی خبر ندارد.

خصوصیات فطرت

 1. فطرت کاربرد نامحدود دارد. انسان هرگز از کار نیک سیر نمی شود (البته افرادی که فطرتشان توسط غریزه شان سرکوب شده از این بحث خارجند).
 2. فطرت آینده نگر است. حتی در صدد تأمین نیازهای غریزی برای آینده نیز هست. و این نکته بس مهم است.
 3. فطرت به طور چشم بسته و کورکورانه عمل نمی کند.
 4. فطرت در مواقعی که انسان تحت سلطه غریزه اشتباه می کند، انگیزشی بنام «پشیمانی» دارد.
 5. فطرت کیفیت گرا است و گرایش شدیدی به کیفیت دارد. و اساساً انسان و جهان منهای فطرت مساوی می شود با جهان منهای کیفیت گرائی.

اقتضاها و انگیزشهای فطری

غریزه را می شناسیم و انگیزه ها و اقتضاهای آن را در عینیت و واقعیت خارجی در زندگی حیوانات مشاهده می کنیم و کاربرد آن را در اقتضاها و رفتارهای حیوان می بینیم، بنابراین (علاوه بر بحث هائی که تاکنون شده)، اگر بتوانیم اقتضاها و انگیزه های دیگر را در نهاد انسان شناسائی کنیم که در نهاد حیوان نباشد، توانسته ایم کانون دیگری در انسان بنام فطرت را اثبات نمائیم.

این انگیزه ها و اقتضاها باید نه از سنخ انگیزه ها و اقتضاهای غریزی باشند و نه در طول آنها قرار گیرند. و نه در صورت تکامل یافته آنها باشند و نه فرعی و شاخه ای نشأت یافته از آنها باشند، بلکه کاملاً در عرض آنها و بلکه در جهت خلاف آنها باشند. اینک موارد زیر از این قبیل هستند :

 1. انگیزشهای هنری.
 2. انگیزش تحریم شبکه جنسی (انگیزه هائی که شبکه تحریم جنسی را بوجود آورده اند).
 3. انگیزش مودّت.
 4. انگیزش رحمت (دلسوزی).
 5. انگیزش پشیمانی (خود نکوهیدن).
 6. انگیزش خنده.
 7. انگیزش گریه.

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 348

هنوز کسی رای نداده...